Misionáři milosrdenství se setkali s papežem Františkem

Publikováno
12. 4. 2018
Misionáři milosrdenství

Dva roky od ustanovení misionářů milosrdenství přijeli od 8. do 11. dubna 2018 zástupci misionářů do Říma, aby se setkali s papežem Františkem a také mezi sebou. Z plzeňské diecéze se na setkání vypravili hned čtyři a ještě živou zkušenost jednoho z nich, P. Vlastimila Kadlece, OMI, si můžeme přečíst v následujícím svědectví.

Této mimořádné události předcházelo víkendové setkání zástupců různých hnutí, společenství, kongregací a skupin, které v církvi a ve světě spiritualitu milosrdenství zvláštním způsobem žijí a šíří. V sobotu večer jsme se spolu s nimi i my, čtyři reprezentanti „plzeňských“ misionářů milosrdenství, účastnili v kostele sv. Ducha modlitební vigilie, které předsedal Mons. Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci.

Biblická čtení se střídala se svědectvími o tom, jak má Boží láska moc proměňovat život konkrétních lidí. Radost ze setkání s odpouštějícím a milosrdným Bohem jsme pak spolu s papežem Františkem zakoušeli i při slavení nedělní eucharistie na náměstí sv. Petra. „Ježíš chodí rád skrze zavřené dveře,“ „křičel“ i k nám ve své promluvě papež František.

V pondělí se začalo pracovat. Po zahájení v aule Papežské lateránské univerzity jsme byli rozděleni do jazykových skupin a rozmístěni po blízkých kostelích. Vybraní misionáři poskytovali svátost smíření. Každá skupina si vyslechla katechezi jednoho z pozvaných biskupů. Všechny se týkaly tématu hříchu a svátosti smíření v životě kněze a podle ohlasů byly velkým povzbuzením a přínosem do naší služby. Nesly se v duchu papeže Františka a jím tolik zdůrazňovaným osobním evangelně milosrdným přístupem ke každému člověku.

Po ranní, podle našeho pohledu, spíš školometsky a striktně rubrikově pojaté přednášce prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinála Sarah jsme je s radostí a jistým hlubokým nadechnutím vyslechli i my, plzeňští misionáři milosrdenství.

Vrcholem setkání bylo bezesporu úterý. Den jsme začali na italské poměry brzy ráno kontrolou před vstupem do vatikánských prostor. Pak už se vlna takřka šesti set misionářů milosrdenství valila kolem baziliky sv. Petra. Uvnitř apoštolského paláce k nám nejprve o profilu misionáře milosrdenství podle představ papeže Františka přednášel Mons. Fisichella. Hluboký teologický rozměr a zároveň široký pastorační horizont byl jasně patrný i z jeho slov.

A pak už se dostalo na slova samotného papeže Františka. Ve svém proslovu, ve kterém se jako vždy opíral o texty z Písma, neustále zdůrazňoval prvenství Božího působení v životě člověka, a tedy i ve svátosti smíření.

Zpočátku se jeho projev zdál být unavený, ale jakmile mluvil o evangeliu nebo začal svou připravenou řeč prokládat svou vlastní pastorační zkušeností (došlo i na několik vtipů) zřetelně pookřál a omládl. Věnoval nám opravdu velkou část dopoledne. Přál se pozdravit s každým z nás osobně a pak s námi v bazilice sv. Petra slavil eucharistii.

Výborně organizačně zvládnuté setkání jsme pak ukončili ve středu dopoledne přednáškou sekretáře Papežské rady pro novou evangelizaci Mons. Ruiz Arenas, který se zamýšlel nad pastoračními přístupy ve svátosti smíření, a společně slavenou eucharistií v římské katedrále, tedy v bazilice sv. Jana v Lateránu, které předsedal Mons. Fisichella.

Setkání to bylo opravdu bratrské, často neformální a hlavně povzbuzující. Navíc právě během něj vyšla i další apoštolská exhortace papeže Františka o povolání ke svatosti Gaudete et exsultate. Listovat jsme jí někteří nedočkavě začali už při setkání a pak během zpáteční cesty domů. Prostě radost nad radost.

Vlastimil, omi

 

Misionáři milosrdenství jsou kněží z celého světa, kteří obdrželi od papeže zvláštní pravomoc zprostředkovávat odpuštění hříchů jinak rezervovaných Svatému otci. Podle papeže Františka má být jejich přítomnost a služba živým znamením Boží blízkosti k člověku a toho, jak Otec přijímá ty, kteří hledají odpuštění. Papež si přál, aby i po skončení mimořádného jubilejního roku jejich služba pokračovala, a misionáři milosrdenství tak byli i nadále k dispozici především k různým iniciativám spojeným s udílením svátosti smíření a také k hlásání tajemství Božího milosrdenství. Na světě tedy dnes působí 895 misionářů milosrdenství a plzeňská diecéze je se svými sedmi misionáři nejen jednoznačně nejpočetnější v Česku, ale řadí se mezi nejzastoupenější vůbec. Jmenování misionářů milosrdenství je vyhrazeno Svatému otci a jejich službu koordinuje Papežská rada pro novou evangelizaci. Ta také dubnové setkání organizovala.

 

Misionáři milosrdenství v Diecézi plzeňské

Robert Bergman, Plzeň (robert.bergman@centrum.cz, 377 477 049)

Alvaro Grammatica, Plzeň-Litice (evangelizace@bip.cz)

Romuald Rob OP, Karlovy Vary – Rybáře (romuald@op.cz, 724 241 601)

Augustin Kováčik OPraem, Klášter Teplá (sekretariat@klastertepla.cz, 605 134 552)

Martin Sedloň OMI, Plasy (martin@oblati.cz, 731 621 241)

Günther Ecklbauer OMI, Plasy (gunther@oblati.cz, 603 742 887) 

Vlastimil Kadlec OMI, Plasy (vlastimil@oblati.cz, 733 755 901)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás