Mise plzeňské diecéze stojí na čtyřech pilířích

Publikováno
31. 5. 2018
„Vše děláme natolik, nakolik to vede k tomu, aby se konkrétní lidé setkali s živým Bohem,“ je mise, kterou stanovil biskup Tomáš spolu s kněžskou radou pro následující roky směřování Diecéze plzeňské.

Mise „tantum, quantum“ (nakolik, natolik) má být opřena o čtyři hlavní pilíře: skutečná farnost (diakonie, liturgie, koinonie, misie), realistická péče o misijní území (pravda a naděje), pastoračně a odborně připravení kněží (žijící zdravým způsobem života) a servisní charakter kurie (služba a spravedlnost/profesionální servis pro pastoraci).

Co tato představa bude znamenat v praxi a k jakým konkrétním krokům povede, ať už na úrovni farností, biskupství či celé diecéze, je nyní předmětem diskuse a intenzivního přemýšlení. To je také výzvou pro všechny, kteří se cítí být v plzeňské diecézi doma.

Vím, že tato vize vzbuzuje zatím spíše otázky, co to vlastně konkrétně znamená, než jednoznačně určený směr, a právě na diskusi nad těmito otázkami se těším,“ říká biskup Tomáš.

Navazuje tímto na přání, které vyjádřil už ve svém prvním pastýřském listu po biskupském svěcení v roce 2016:

Přál bych si, aby druhým zásadním východiskem pro naši společnou cestu i pro naše rozhodování byl osvědčený jezuitský princip: „tantum, quantum“, tedy česky: „natolik, nakolik“. Tento princip velmi jasně a srozumitelně říká: my jako církev, a nyní především my jako plzeňská diecéze, posuzujeme smysluplnost a přiměřenost našich kroků podle toho, nakolik vedou jednotlivé ženy a muže, staré i mladé, bohaté i chudé, zdravé i nemocné k osobnímu setkání s Kristem a k poznání Krista, který nás uvádí do vztahu s druhými. A podle toho, nakolik vedou k setkání s Kristem, natolik jim přikládáme důležitost personální, časovou i finanční.

Napomáhat osobnímu setkání s Kristem jak pokřtěným, tak i nepokřtěným, vnímám jako jediný smysl pro existenci církve a tedy také jako svrchované měřítko rozhodování o čemkoliv, co budeme konat v pastoraci, v ekonomice, v personální práci, v charitě, ve školství či v misijní práci. Samozřejmě takováto rozhodnutí nikdy nemohou být definitivní a neměnná. Ve svém biskupském znaku jsem si přál mít motiv cesty. Ten v něm zastupuje symbolická hvězda Tří králů putujících do Betléma. Pro naši situaci je tato hvězda jasným poukazem na skutečnost, že my způsoby a prostředky k naplnění základních principů budeme vždy nově hledat, tak jako tři mágové každý den nově hledali, kudy je vede hvězda na cestě k betlémskému dítěti.

Celý pastýřský list k přečtení zde

 

 

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás