Modleme se za dar vláhy

Publikováno
14. 6. 2018
Otec biskup Tomáš vyzývá k modlitbám za dar vláhy u nás i v celé Evropě.

Moc prosím, abychom ve farnostech, při mších svatých i v osobních modlitbách duchovně reagovali ve svých prosbách na stále se zvětšující sucho v celé Evropě. V misále se často modlitby za déšť vynechávají, prosím, aby tomu v současnosti bylo jinak. Jsem hluboce přesvědčen, že je třeba, abychom se za dar vláhy tak bezpodmínečně potřebné pro lidský život modlili. Myslím, že to je i cesta, jak prohloubit vlastní vnímavost pro stejně naléhavou potřebnost duchovní vláhy reprezentované nejen svátostí křtu.

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Bože, náš Otče, Ty jsi stvořil nebe i zemi a celému stvoření neustále projevuješ svou štědrost. Vyznáváme, že jsi Bůh mocný, který slyší naše modlitby a určuje běh přírody i dějin. Už od křtu, ve kterém jsi nám skrze svého Syna daroval nový život, jsi vláhou našeho života a jen v Tobě rosteme a prospíváme. V tento čas sucha, který nás sužuje, Tě prosíme o dar deště, který teď tolik potřebujeme. Dej ať je tato nouze pro nás příležitostí k většímu přimknutí se k Tobě, dárci všeho dobrého a větší solidaritě mezi lidmi.
Amen.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás