Univerzita třetího věku ZČU v Plzni nabízí nový obor o křesťanství

Publikováno
25. 7. 2018
Přednášejícím na novém oboru Univerzity třetího věku Západočeské univerzitě v Plzni Úvod do křesťanského myšlení bude kněz plzeňské diecéze ThLic. Pavel Frývaldský, ThD. Zápis proběhne na začátku září.

Cílem předmětu „Úvod do křesťanského myšlení" je uvést posluchače do základních témat a pojmů křesťanského myšlení v historickém kontextu a zároveň s důrazem na současné otázky.

Novou výzvu pro křesťanskou sebereflexi představuje na jedné straně sílící sekularizace v evropských zemích, na druhé straně rostoucí vliv náboženství ve světě nejen v individuální, ale též společenské sféře. Předmět se pokouší objasnit vlastní sebepojetí křesťanské víry a ukázat její neopominutelné místo v dnešním světě.

Studijní obor je rozvržen do dvouletého cyklu. V prvním semestru jsou nastíněny základní otázky: posluchači jsou seznámeni s filosofickými a teologickými otázkami Boží existence a uvedeni do podstatných biblických témat. Tyto přednášky se pokoušejí ukázat, jak je možné uvést do souladu biblickou víru ve stvoření s vědeckou teorií evoluce; dále objasňují, jaký je vztah mezi filosofickým tázáním, náboženskými představami a biblickým pojmem Boha. Druhý semestr představuje úvod do křesťanství. Nejprve je pojednáno o postavě Ježíše z Nazareta z historického hlediska i z perspektivy víry (christologie). Následně je představena víra v Trojjediného Boha (Otec, Syn a Duch svatý – trojiční teologie) jako specifikum křesťanství a vznik a smysl církve (ekleziologie). Na závěr je reflektován křesťanský pohled na člověka, na cíl jeho existence i na jeho místo ve světě (křesťanská antropologie).

Přednášky se budou konat v učebnách U3V v ulici Jungmannova 1 ve středu 14.00 – 15.30 (první přednáška 3. 10. 2018).

Zápisy spojené s platbami kurzovného (700 Kč na celý rok) budou probíhat v Jungmannově 1 v pondělí 3. 9. 2018 od 10.00 – 13.00 a od 14.00 – 17.00.

Více na: u3v.zcu.cz

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás