Modlitební štafeta za farnosti

Prosby za farnosti na následující měsíce

Publikováno
31. 8. 2018
Modlitební štafeta
Rozpis úmyslů a proseb jednotlivých farností pro následující měsíce v rámci diecézní modlitební štafety naleznete v článku níže, lze si je také stáhnout v přiloženém souboru.

Diecézní modlitební štafeta

září - listopad 2018

“Modlete se i vy za nás!”
(1 Te 5,25)

2.-8. září     Chlum sv. Maří

Prosíme o dar víry, apoštolského zanícení a větší spoluúčasti všech na životě katolické církve.

9.-15. září     Chodov

Dobrý Bože, prosíme za pokřtěné, aby do-kázali najít odvahu žít ze křtu v osobním i společenském životě; za mladé, aby hledali cesty k Tobě a neztratili nikdy důvěru a lásku; za obrácení všech, kdo žijí ve farno-sti Chodov, k pravým duchovním hodno-tám a za smíření vin minulosti i současnosti.

16.-22. září    Jesenice

Prosíme za všechna setkání v kostelích, na farách i jinde, aby byla vždy také setkání-mi s Kristem. Prosíme za dobrou komuni-kaci mezi obcí a církví a za požehnání pro tento kraj.

23.-29. září     Karlovy Vary-Rybáře

Prosíme za farníky v Karlových Varech-Ry-bářích, aby vždycky byli jednou nohou v kostele směrem ke Kristu, a druhou na ulici směrem ke všem lidem. Aby farnost byla otevřeným domovem pro všechny.

30. září-6. října K. Vary-Stará Role         

Prosíme, aby z našeho města mladí lidé natrvalo neodcházeli, ale naopak zde zůstávali a nacházeli důstojný život pro sebe i své budoucí rodiny. Nechť máme i my všichni dostatek sil, vůle, kreativity a odhodlání, abychom jim společně důstojné podmínky pro život připravovali a zároveň se stávali Tvými zdravě sebevědomými učednicemi a učedníky, kteří se ve své různosti vzájemně respektují a doplňují.

7.-13. října     K. Vary u sv. Maří Magdaleny

Prosíme Tě, Bože nekonečného milosrden-ství, za všechny lidi: rozestři svou dobrotu nade všemi – nad muži i ženami, nad sta-rými i mladými, nad slabými i silnými, nad chudými i bohatými, nad těmi, kteří Tě ne-znají; nade všemi se smiluj a veď je k sobě.

14.-20. října     Kdyně

Za oživení a prohloubení úcty a vděčnosti k Nejsvětější svátosti.

21.-28. října        Kladruby u Stříbra

Aby poutníci na svatojakubské cestě skrze kladrubskou farnost nacházeli s místními farníky zakotvení v Kristu.

29.října-3. listopadu Klatovy

Prosíme za odvahu klatovské farnosti žít z Božího slova a modlitby.

4.-10. listopadu     Klenčí p. Čerchovem

Prosíme za rodiče, aby rozvíjeli víru svou i svých dětí a abychom byli více vnímaví a soucitní k potřebám druhých.

11.-17. listopadu     Koloveč

Pane, shlédni milostivě na živé i zemřelé členy farnosti Koloveč a dej všem, kdo jsou od Tebe daleko, nové srdce a nového ducha.

18.-24. listopadu     Konstantinovy Lázně

Modleme se za všechny, kdo přicházejí do Konstantinových Lázní, aby zde pookřáli na těle i na duši. Ať je naše farní společenství s láskou přijímá a prohlubováním svátost-ného života čerpá více síly ke konání skut-ků milosrdenství.

25. listopadu-1. prosince Kralovice

Za Boží iniciativu otevírající srdce lidí a za schopnost oslovit rodící se touhu po Bohu. Za katolické rodiny.

 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás