Oslava 25 let plzeňské diecéze v Chebu

Publikováno
21. 9. 2018
Ve čtvrtek 20. září proběhla slavnostní bohoslužba v kostele sv. Mikuláše a sv. Alžběty v Chebu. Foto Jiří Dytrych

Biskup Tomáš Holub a oba generální vikáři Mons. Krzysztof Dedek i Mons. Jiří Majkov a další kněží přivítali zhruba stovku účastníků při bohoslužbě, kdy zapálením svíček na poděkování byly symbolicky zakončeny oslavy čtvrtstoletí diecéze. Mezi hosty byla i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová a další představitelé veřejného života, s nimiž církev v plzeňské diecézi spolupracuje na různých charitativních, sociálních, zdravotních a jiných projektech a aktivitách.

Ve své promluvě biskup vycházel z 25. kapitoly Matoušova evangelia o pomoci bližnímu a varoval, že i při konání dobra číhají na člověka jistá nebezpečí. „Jakmile si člověk začne konáním dobra vědomě vytvářet jakési schůdky do nebe, už nedělá dobro pro dobro samotné, už je to pragmatické konání dobra, dobra na výkon.“ Zároveň biskup Tomáš zdůraznil, že právě při hledání a konání dobra se potkávají věřící s nevěřícími a hledajícími.

Biskup Tomáš Holub během bohoslužby ocenil další vybrané osobnosti, které významnou měrou (obětavou pomocí, péčí, radou...) přispěly k rozvoji diecéze. 
V Chebu převzaly ocenění z rukou biskupa Tomáše tyto osobnosti: 

Mgr. Tomáš Fexa 
– ve službě ředitele Oblastní charity Ostrov je již 16,5 let.
Po povodních v roce 2002 začal pracovat na vybudování a rozšíření center sociální pomoci. Věnoval velké úsilí navýšení kapacity a dovybavení Denního stacionáře pro seniory (nyní již Domova pokojného stáří) v Ostrově (dokončen v roce 2017) a Domova bl. Hroznaty v Hroznětíně (dokončen v roce 2008), přestěhování dalších i nových služeb do bezbariérových budov (Šatník Veronika, Kontaktní místo sv. Vojtěcha, Humanitární sklad použitého nábytku, Potravinová banka Charity aj.)
I přes zdravotní a pracovní obtíže neztrácí optimismus a radost ze služby druhým lidem.

Ing. Rita Urbanová
– ředitelka místní pobočky charity – Mariánské Lázně. Působila v charitě dlouho předtím jako dobrovolnice a zaměstnanec. Více než 15 let organizuje tábor společně s Charitou z Německa pro děti z Mariánských Lázní a z okolí. Organizuje tříkrálovou sbírku v mariánských Lázních a okolí. S rodinou chodí navštěvovat seniory do nemocnic. Je zapojena do mnoha aktivit farnosti.

Hospic sv. Jiří v Chebu – který pomáhá doprovodit nemocné na jejich poslední cestě v jejich domácím prostředí.
Ocenění převzala Alena Votavová – jedna ze zakladatelek hospice, manažerka a ředitelka

Martina Majdáková – Jako nejmladší starostka v Obci Jindřichovice dává příklad klidného, věcného a vstřícného jednání i v nepříjemných situacích; pro svůj otevřený křesťanský postoj mezi zastupiteli měst a obcí v kraslickém regionu podává svědectví; pro kulturní aktivity konané mimo jiné i v kostele sv. Martina, kde bývá pravidelnou účastnící bohoslužeb.

Petr Masný – in memoriam – v Plánici byl pastorační asistent mons. Žákovi, založil tam ochotnické divadlo, velký přínos pro Plánici,na faře ve Strážově připravoval na křty, stmeloval místní lidi a lidi okolo sebe vůbec. 
(ocenění převzala manželka – vdova – paní Rita Masný)

Marek Vorlíček – za důraz na úroveň kvality hudby při liturgii. Je vedoucím kůru od 2006, regenschori, vede sbor Čerchovan (založen roku 1901, od r. 1997 Vorlíček). Pořádá velké koncerty duchovní hudby ve městě Domažlice, opravuje varhany po celé republice.

 

Fotogalerie

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás