Vyjádření biskupa Františka Radkovského k situaci kolem organizace Mezinárodní dětský kříž

Publikováno
4. 10. 2018
Na základě v těchto dnech v médiích často zmiňované organizace Mezinárodní dětský kříž, a to i ve spojitosti se jménem emeritního plzeňského biskupa Františka Radkovského, předkládáme souhrn informací, které má biskup František k dispozici. V celé věci jednal z hlubokého přesvědčení, že podporuje dobročinnou aktivitu. V případě, že by vyšší orgány usoudily nutnost prověřit hodnověrnost dané organizace, Biskupství plzeňské je připraveno předložit veškeré dokumenty s tím spojené k prozkoumání.

Ze dne 3. 10. 2018 v Plzni

Helios – mezinárodní humanitární organizace lékařů (a spolupracovníků) na pomoc raněným a nemocným dětem v oblastech válek a jiných krizí jakožto mezinárodní nevládní organizace, nyní již užívající název „MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ KŘÍŽ“ (povoleno rozhodnutím MV z 25. 2. 2002, č. j. VS-6316/SDR/1-2001), je organizací, jež dle mých znalostí působí ve světě (včetně ČR) zhruba 26 let, od r. 2002 byla v ČR oficiálně registrována. Já jsem se s nimi dostal do kontaktu v roce 2002 při různých typech příležitostí, a to konkrétně s MUDr. PhDr. Taťjanou Horákovou, CSc. a jejím manželem. Pokud si vzpomínám, kdysi mě s nimi seznámil dřívější litoměřický biskup Mons. Josef Koukl. Měl jsem k nim svým způsobem i osobní vztah, kdy jsem např. zaopatřoval dr. Horáka v nemoci. Věděl jsem od samého počátku vztahu s nimi, že se nasazují pro z mého pohledu velmi záslužnou potřebu pomáhat trpícím dětem v oblasti válečných konfliktů.

V roce 2013 mě požádali, zda bych jim pomohl hledat způsoby financování na projekt Kliniky péče o děti postižené válkou. Já jsem se rozhodl tento projekt podpořit osobně. Projekt nakonec získal podporu Sv. stolce ve výši 100.000 USD. Peníze poslal Sv. stolec z tzv. misijního fondu na účet Biskupství plzeňského, které je následně zaslalo na účet stanovený mezinárodní organizací. Samo Biskupství plzeňské dále poskytlo dar ve výši 55.000 Kč na shodný účel a účet.

Záměrem bylo pořídit nemovitost v řádu 5,3 mil. Kč, kdy organizace měla vizi, že získá další prostředky od významných státních institucí (premiér Sobotka a další, stejně tak i významné zahraniční subjekty), jakož i od dalších jednotlivých diecézí, nicméně se nepodařilo požadovanou výši kupní ceny sehnat. Kupní smlouva byla dne 3. 2. 2015 podepsána, dle ní měla být  do 6. 2. 2015 uhrazena záloha ve výši 2,1 mil. Kč, což splněno bylo, a to bankovním příkazem z 5. 2. 2015 na částku 2,1 mil. Kč.

Objekt byl zčásti k užívání organizaci předán a skutečně jí i užíván – jako zázemí organizace a sklad materiálu lékařských potřeb – tento materiál pak byl distribuován do potřebných míst zasažených konflikty.

Z mého pohledu tedy sice nedošlo k naplnění původního záměru zcela, zejména pro neschopnost získat zbývající finanční prostředky nutné k pořízení nemovitosti, a to i přes nemalé úsilí vyvinuté k tomu, aby byly získány; nicméně objekt minimálně zčásti chystanému záměru sloužil. Do konce roku má proběhnout inventura využití prostor.

Mons. František Radkovský

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás