Církevní školy

Církevní gymnázium Plzeň je bez bariér

Publikováno
20. 11. 2018
Církevní školství
V pondělí 19. listopadu byl na Církevním gymnáziu Plzeň slavnostně ukončen projekt zaměřený na zkvalitnění výuky a zajištění celkové bezbariérovosti školy. Fotil Pavel Adámek.

Církevní gymnázium Plzeň dokončilo projekt  významného zkvalitnění výuky a celkové bezbariérovosti školy!

Církevní gymnázium Plzeň  v těchto dnech dokončilo realizaci velkého projektu zaměřeného na zkvalitnění výuky žáků a zajištění plné bezbariérovosti školy pod názvem „Podpora přírodovědného a jazykového vzdělávání na Církevním gymnáziu Plzeň včetně zajištění bezbariérovosti“.

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, zajištění konektivity školy včetně moderního připojení k internetu v celé budově školy,  rekonstrukce a dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality komunikace v cizím jazyce, přírodovědných učeben biologie, chemie, zeměpisu (geografie) a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování – kabinet biologie a chemie s přípravnou a zázemím se skladem chemikálií. V rámci samotného projektu, jehož vlastní realizace probíhala od května letošního roku, došlo k výstavbě výtahu pro všechny patra budovy, ke stavebním úpravám umožňujícím bezbariérový pohyb imobilních žáků po chodbách, přístupu do učeben a zřízení bezbariérového WC. Upraven byl rovněž dvůr školy pro nástupní prostor k výtahu včetně úpravy zeleně.

„I když realizace projektu byla z hlediska celé řady realizovaných aktivit náročná, posunula naši školu velmi výrazně kupředu směrem ke zkvalitnění výuky,“ chválí celý projekt Mgr. Daniel Petříček, ředitel Církevního gymnázia Plzeň.

Na slavnostního přestřižení pásky a uvedení všech aktivit projektu do provozu včetně prvního svezení v novém výtahu zajišťujícího bezbariérovost školy nemohl chybět Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, jako zástupce zřizovatele školy.  

„Jsem velmi rád za to, že naše církevní gymnázium je od teď zcela bezbariérové, protože odstraňování bariér by mělo být a je naším posláním,“ doplňuje pan biskup Mons. Tomáš Holub.

Finanční prostředky ve výši 90 % poskytla na projekt Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).

Celkové náklady projektu jsou 11,24 milionu Kć a poskytnutá dotace pro Církevní gymnázium z programu IROP činí 90 % nákladů projektu. Zřizovatel církevního gymnázia, Biskupství plzeňské, poskytl škole finanční prostředky na spoluúčast ve výši 10 % a na další neuznatelné náklady.

Více informací o projektu najdete na stránkách Církevního gymnáia Plzeň.

(zdroj: Tisková zpráva, Mgr. Daniel Petříček, ředitel gymnázia)

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás