Advent a Vánoce

Boží SMS zpráva: Vánoční zamyšlení

Publikováno
19. 12. 2018
Advent a Vánoce
Za vánoční zamyšlení děkujeme P. Romualdovi Štěpánu Robovi.

Vidíte jak lidé na ulicích a v prostředcích hromadné dopravy čtou textové zprávy? Dnes už jsou různé tzv. messengery, zprávy, ale také ještě pořád SMS zprávy. Mimochodem - víte co je to SMS zpráva? Je to tzv. short message service, tedy: služba krátké zprávy.

Úplně na začátku tomu bylo tak, že jedna zpráva mohla mít maximálně 160 znaků. A dokonce se vynalezl jazyk, který zkracoval slova, aby se jich do 160 znaků vešlo co nejvíce. Rád pozoruji lidi, kteří si právě čtou své zprávy v mobilních telefonech. Co je v nich obsažené se jim zrcadlí na tváři...

O každých Vánocích slavíme to, co krásně popsal papež Benedikt XVI. v homilii na půlnoční mši v bazilice sv. Petra (2016):

„Bůh se stal maličkým, abychom jej mohli pochopit, přijmout Jej a milovat Jej. Církevní Otcové našli v řeckém překladu Starého Zákona u proroka Izaiáše jedno slovo, které cituje také Pavel, aby ukázali, jak byly předpovězeny nové cesty Boží už ve Starém Zákoně. Čte se tam: ‚Bůh se rozhodl zkrátit své Slovo, zkrátil jej‘ (Iz 10,23; Řím 9,28). Otcové to interpretovali ve dvojím smyslu. Syn samotný je Slovem, Logos; věčné Slovo se stalo maličkým, tak maličkým, že se vešlo do jeslí. Stalo se dítětem, aby se nám (Slovo) stalo pochopitelným.

A je tu také druhý význam, který Otcové našli ve větě: ‚Bůh zkrátil své Slovo‘. Slovo, které nám Bůh sděluje v Písmu svatém, se postupem času stalo zdlouhavým. Slovem zdlouhavým a komplikovaným nejen pro lidi prosté a negramotné, ba dokonce ještě více pro znalce Písma, pro učence, kteří se se samozřejmostí pouštěli do podrobností a příslušných problémů, ale už se takřka nedokázali dopracovat uceleného pohledu. Ježíš ‚zkrátil‘ Slovo, a dal nám spatřit jeho hlubokou prostotu a jednotu. Všechno to, co nás učí Zákon a Proroci, je shrnuto v těchto slovech: ‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe‘ (Mt 22,37-40). To je vše, celá víra je shrnuta do tohoto jediného aktu lásky, který zahrnuje Boha i lidi.

Okamžitě však vyvstávají otázky: Jak můžeme milovat Boha celou naší myslí, když Jej stěží můžeme dohledat svou schopností myslet? Jak Jej milovat celým naším srdcem a naší duší, když Jej srdce dohlédne jen zdálky a ve světě přitom vnímá četná protiřečení, která nám Jeho tvář zahalují? V tomto bodě se potkávají ony dva způsoby, kterými Bůh ‚zkrátil‘ své Slovo. Není už daleko. Není už neznámý. Není už našemu srdci nedostižný. Stal se pro nás dítětem a rozptýlil tak každou nejasnost. Stal se naším bližním a restauroval tak obraz člověka, který se často jevil málo přívětivým. Bůh se pro nás stal člověkem. Daroval sebe sama.” (papež BXVI., hom. 25.12.2006)

Každému z nás posílá Bůh tuto SMS zprávu o letošních Vánocích! A ještě něco. Zvlášť důležité zprávy si ukládáme, abychom se k nim vraceli. Uložme si tuto zprávu, vracejme se k ní, abychom měli radost ve tvářích a v srdci, kdykoli si jí přečteme.

V Kristu P. Romuald Štěpán Rob
(administrátor farnosti Karlovy Vary – Rybáře

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás