Proslov biskupa Tomáše k zastupitelům

Publikováno
13. 12. 2018
Promluva otce biskupa na předvánočním zasedání plzeňského zastupitelstva, které proběhlo 13. prosince na radnici v Plzni.

Vážený pane primátore, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé,

je pro mne velkou ctí, že opět po roce k Vám mohu promluvit na předvánočním zasedání plzeňského zastupitelstva. Dovolte mi nejprve popřát Vám, aby čtyřleté období, jež se nyní před Vámi otevírá, bylo časem požehnaným neboli staročesky vyjádřeno časem dobrořečeným. Tedy časem, ve kterém díky Vašemu úsilí spojenému s ochranou přicházející shůry bude možné dosahovat skutečného dobra. A to pro všechny, jménem kterých Vy jako opravdoví zastupitelé jednáte a které reprezentujete.

Před rokem jsem na tomto místě přál všem plzeňským zastupitelům, aby byli ženami a muži správné víry, a snažil jsem se vysvětlit, že být člověkem dobře věřícím je pro každého z nás nehledě na to, zda jsme lidé nábožensky založení či nikoliv, naprosto zásadní. A to proto, že významná část našeho rozhodování i našich skutků, ať chceme či nechceme, vychází z víry, z víry ve fakta a vztahy, které nemáme šanci či čas si osobně a empiricky ověřit.

Své loňské přání být ženami a muži dobré víry i věrohodnosti jistě rád opakuji nyní i Vám, ale samozřejmě by bylo nezdvořilé zůstat jen u přání loňských. A tak si letos dovoluji připojit přání navazující: přeji Vám a také u dobrého Boha vyprošuji, abyste byli lidmi nejen dobré víry, ale také pevné naděje.

Být ženou či mužem pevné naděje je totiž také pro každého, kdo usiluje o veřejný zájem, nesmírně důležité. Být člověkem naděje znamená očekávat dobro a dívat se do budoucnosti s přesvědčením, že nám přinese něco radostného a vstřícného. A záměrně říkám nám, tedy mluvím v plurálu, protože to je totiž především to, co Vám přeji. Přeji Vám, abyste byli ženami a muži, kteří jsou přesvědčeni, že společně zde v Plzni při správě věcí veřejných můžeme v budoucnosti očekávat dobré věci pro nás pro všechny: pro všechny Plzeňany, pro všechny lidi dobré vůle, kteří v tomto městě žijí, pracují, studují, baví se či odpočívají nebo toto město navštěvují.

Velkým problémem současnosti je totiž skutečnost, že společná naděje je velmi drahocenný a nedostatkový artikl. Jednou z velmi bolavých charakteristik naší doby je fakt, že velké množství našich spoluobčanů již o očekávání dobra – tedy o naději – přemýšlí pouze velmi individualisticky či přímo egoisticky: očekávám dobro už jen sám pro sebe nebo nanejvýše pro nejbližší rodinu či nějakou úzkou zájmovou skupinu, do které patřím.

V okamžiku, kdy se ale ze společnosti začne vytrácet jakákoliv společná naděje sdílená napříč politickým spektrem, věkem, náboženským založením nebo sociálním statutem, je v bezprostředním ohrožení nejen společný optimismus, ale i samotná demokracie – tedy ten nesamozřejmý stav, ve kterém nevládnou diktátoři, oligarchové či charismatičtí populisté, ale formou svých zastupitelů spravují věci veřejné skuteční občané.

Myslím, že doba, ve které společně žijeme a Vy se v ní ujímáte své zodpovědnosti, tedy doba sociálních sítí, které uvězňují své konzumenty do nepropojených a někdy i zcela nepřátelských komunikačních bublin, doba celkové fragmentace a mnohdy hecované vzájemné nevraživosti, je dobou, ve které usilovat o společnou naději v městě Plzni je nesmírně smysluplné
a záslužné. A je zcela legitimní očekávat, že Vy jako zastupitelé budete stát v tomto úsilí o naši společnou plzeňskou naději v první linii.

A proto Vám moc přeji a držím palce před Hospodinem, abyste byli zastupitelkami
a zastupiteli společné a sdílené naděje alespoň v těch nejdůležitějších hodnotách a cílech našeho města.

Papež František ve své programové exhortaci upozorňuje, že v našem světě je ve schopnosti hledat společné pohledy do budoucna, tedy ve schopnosti mít společnou naději, vždy i cosi řemeslného. Není to pouze otázka citu či spontánního nadšení, ale spíše věc zodpovědné profesionality. Tedy opět staročesky: je to otázka řemeslnosti Vašeho zastupitelského pracovního nasazení.

Jsem hluboce přesvědčen, že v případě, že se Vám to aspoň trochu v nadcházejících čtyřech letech povede, bude Plzeň vzkvétat a očekávání společného dobra i přítomnost naděje v ulicích, domech, parcích, ale třeba i ubytovnách poroste. A tím přibude i radosti ze života.

Mnohé máte v rukou skutečně Vy: jestliže k Vaší zastupitelské identitě připnete jako
integrální součást ochotu ke společné naději, tak se to nemůže nezdařit.

Požehnané Vánoce a pevnou naději v roce 2019 přeji a vyprošuji!

+ Tomáš

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás