Přihlášky do kněžského semináře pro školní rok 2019/2020

Publikováno
18. 3. 2019
Milé sestry a milí bratři, naše diecéze stále nutně potřebuje kněze! Proto vás jako váš biskup prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitbu a oběti na tento úmysl. A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a cítíte se povoláni ke kněžství, vyzývám a povzbuzuji, abyste si s odvahou a důvěrou v Boží pomoc podali přihlášku do kněžského semináře. Biskup Tomáš

Vyplněnou a podepsanou přihlášku pro školní rok 2019/2020, včetně všech potřebných dokladů – rodný list, potvrzení o křtu, o biřmování (tj. výpis z křestní matriky ne starší 3 měsíců), o církevním sňatku rodičů (pokud byl církevně uzavřen), životopis s fotografií formátu na OP (vedle strukturovaného životopisu i text, v němž uchazeč stručně nastíní své životní osudy i motivy povolání ke kněžství), maturitní vysvědčení, lékařské vysvědčení – je třeba odevzdat do 30. dubna 2019 na Biskupství plzeňské prostřednictvím faráře.

Je vhodné, aby farář při předávání přihlášky na biskupství představil uchazeče a odevzdal testimonium (formulář k testimoniu je na sekretariátu biskupa). Vlastní přijímací pohovor se bude konat na plzeňském biskupství před komisí, které předsedá biskup. Ten pak rozhodne o přijetí do kněžské formace.

Přijatí kandidáti zpravidla absolvují přípravný rok v Teologickém konviktu v Olomouci. Příslušné formuláře vám k tomu rádi zašleme. Najdete je také ZDE.

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás