Nejstarší diecézní kněz Mons. Sysel slaví 97. narozeniny!

Publikováno
30. 4. 2019
Dnes (30. dubna) náš diecézní kněz Mons. Vladislav Sysel slaví 97. narozeniny. Gratulujeme a vyprošujeme zdraví, sílu a Boží požehnání.

Vladislav Sysel se narodil 30. dubna 1922 v Libkově. V roce 1942 nastoupil do pražského semináře, jeho studium zde však bylo přerušeno 2. světovou válkou a v letech 1943–44 byl nasazen na práci v Berlíně. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1949 pražským světícím biskupem Antonínem Eltschknerem (kardinál Beran byl v té době již internován).

Jeho kněžské působení začalo v Kralovicích, ale trvalo jen několik měsíců. Již na podzim téhož roku byl zatčen komunisty a tehdejším režimem odsouzen ke 12 letům vězení. Prošel věznicemi v Plzni na Borech, v Praze na Pankráci a na Mírově.

Po návratu z vězení nesměl vykonávat kněžskou službu. Nastoupil proto na Státní statek v Koutě na Šumavě a odtud po roce přešel do Kdyňských strojíren (dnešní Elitex). Zde postupně prošel řadu profesí. Začínal u stroje, pak pracoval v kalírně, pak jako skladník. Nakonec pracoval v odbytu. Z Kdyňských strojíren odchází v roce 1983 do důchudu.

Po roce 1989 dostává zpět souhlas ke kněžské službě a ač již 67letý, ochotně a s radostí vstupuje do duchovní správy ve farnostech Bezděkov, Dlažov, Chudenice a Poleň. V letech 1994 až 2002 zastával také funkci okrskového vikáře klatovského vikariátu. 14. května 1998 byl jmenován monsignorem.

Dnes žije Mons. Sysel v Domově seniorů ve Kdyni.

“Bratři, nebojme se, zázraky se dějí i dnes, Pán dějin (ten pojem se mi velmi líbí) působí stále a je věrný, ujímá se svých služeníků, pamatuje na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům Abrahámovi a jeho potomkům na věky.”
(z projevu Mons. Sysla 20.3. 2007 na kněžském dnu v Plzni)

(zdroj: Farník 2012 - klatovský farní věstník)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás