Ukončení působení P. Krzysztofa Dędka ve funkci generálního vikáře

Publikováno
15. 5. 2019
P. Krzysztof Dędek požádal otce biskupa o uvolnění z funkce generálního vikáře plzeňské diecéze. Biskup Tomáš žádost přijal s platností od 13. května 2019. V současnosti se hledá nový nástupce. Pro zachování kontinuity je Krzysztof Dędek pro toto období pověřen funkcí výkonného ředitele kurie Biskupství plzeňského.

Krzysztof Dędek přišel do plzeňské diecéze v roce 2001. Působil na Diecézním centru mládeže, později byl pověřen funkcí vedoucího Pastoračního centra a Katechetického centra a zároveň zastával i funkci spirituála mládeže. Od 1. září 2009 byl ustanoven biskupským vikářem pro pastoraci, byl také moderátorem farnosti Stod. S účinností od 15. června 2016 byl jmenován diecézním generálním vikářem.

Po třech letech v této službě se rozhodl z osobních důvodů z biskupského úřadu odejít a požádal otce biskupa také o uvolnění z veřejné kněžské služby.

Děkujeme mu za jeho službu, vyprošujeme Boží přítomnost a ochranu v nové životní etapě.

„Období mé práce na biskupství ve funkci generálního vikáře pro mě bylo velkou výzvou a zároveň důležitou zkušeností. Velice si vážím přístupu všech spolupracovníků v diecézi během mého působení v tomto období. Děkuji zvlášť biskupovi Tomášovi za důvěru a pomoc v plnění povinností s tím spojených. Děkuji také všem zaměstnancům biskupství, zejména kněžím za jejich vstřícnost a respekt vůči mé osobě, ze kterého jsem byl občas i v rozpacích. Už delší dobu řeším důležité otázky spojené s kněžskou službou a nyní potřebuji čas najít na ně správné odpovědi. Děkuji za pochopení mého rozhodnutí.“ Krzysztof Dędek

„Děkuji Krzysztofovi za jeho poctivou službu po mém boku. Jsem si vědom toho, že pozice generálního vikáře je službou nesmírně obtížnou a v mnohých případech velmi nevděčnou. Vážím si toho, že ji při mém nástupu na mou prosbu přijal, i když jsem vnímal, že by si ji sám od sebe nezvolil. Respektuji jeho svobodu, a tedy i rozhodnutí odejít a vyprošuji mu Boží světlo na jeho další životní cestě. Prosím o modlitbu za moudrost při nesnadném hledání jeho nástupce.“ Biskup Tomáš

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás