Církevní školy

Na plzeňském biskupství proběhlo 7. června setkání na téma církevní školství

Publikováno
18. 6. 2019
Církevní školství
Pozvání přijali Mons. Tomáš Holub, plzeňský biskup, Mgr. Martin Čech, vedoucí sekce církevního školství České biskupské konference, Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu, PhDr. Ladislava Šlajchová, ředitelka krajského pracoviště Národního institutu dalšího vzdělávání, Ing. Pavel Honzík, ředitel krajského inspektorátu České školní inspekce a RNDr. Miroslav Randa, děkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity.

Po úvodním vstupu Mons. Tomáše Holuba, který se snažil krátce vystihnout význam církevního školství a jeho úlohu v celém segmentu školství, se rozproudila velmi vstřícná, otevřená a pro všechny zúčastněné obohacující diskuze. Zazněly například informace o úspěšné spolupráci PF ZČU s Církevním gymnáziem na poli výuky fyziky, o spolupráci ČŠI s Církevní ZŠ a SŠ při projektu Příklady inspirativní praxe v rámci Kritérií kvalitní školy nebo o zapojení zástupců církevních škol do Stálé konference ředitelů v rámci projektu SYPO. Společně se pak aktéři setkání snažili najít odpověď na otázku, co především odlišuje církevní školy od státních a soukromých. Došlo k obecné shodě, že nejvýznamnějším znakem církevních škol je jejich akcent na křesťanské hodnoty, otevřeně přijaté i žité, které zásadně ovlivňují klima těchto škol, vztahy mezi vedením škol a pedagogy stejně jako vztahy mezi pedagogy, žáky a rodiči. Rovněž významnou úlohu hrají zřizovatelé církevních škol, kteří poskytují školám nejen bezpečné zázemí a odbornou i duchovní podporu, ale hlavně přináší jasnou filozofii a vizi, která je tradiční a neměnná již po tisíce let.

V závěru vyjádřili všichni diskutující radost z příjemného a podnětného jednání a zájem o prohloubení dosavadní spolupráce.

(Mgr. Jana Černíková, koordinátorka pro školské právnické osoby zřízené Biskupstvím plzeňským)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás