Věřící z celé diecéze se sešli na Diecézní pouti v Teplé

Publikováno
16. 9. 2019
V Teplé proběhla tradiční Diecézní pouť. Cestu k hrobu patrona diecéze blahoslaveného Hroznaty si našlo asi 1100 věřících, včetně početné výpravy z moravské Třebíče. Tam totiž do konce srpna působil nový generální vikář plzeňské diecéze P. Jakub Holík. Celý den se také nesl ve znamení oslavy osmdesátky emeritního biskupa Františka Radkovského.

Pouť začala před desátou dopoledne na prostranství před klášterním kostelem. Poutníky přivítal plzeňský biskup Tomáš Holub a opat tepelského kláštera Filip Lobkowicz. Poté už se věřící přesunuli do kostela Zvěstování Páně, kde začala dopolední část programu. Katecheze, kterou vedl P. Vojtěch Kodet, se nesla v duchu diecézního motta pro rok 2019 „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“. V klášterních zahradách i jeho vnitřních prostorách byl připraven také program pro děti a mládež.

Po dopolední společné modlitbě za diecézi se poutníci mohli občerstvit u stánků, které po celý den nabízely dobrou kávu, klobásy, sladké i slané palačinky a mnoho dalších pochutin. Odpoledne pak měli příchozí možnost prohlédnout si klášter a například i výstavu s názvem Kardinál Josef Beran očima mladých ilustrátorů. Tato expozice měla premiéru v červnu v Plzni a poslední týdny byla umístěna na moravském Velehradě. Výstavu připravila ilustrátorka paní Renáta Fučíková se svými studenty z Mediální a didaktické ilustrace. Představuje důležité momenty v životě kardinála Berana tak, jak mladé umělce oslovují dnes. Kdo nechtěl trávit čas v útrobách kláštera, měl možnost zaposlouchat se do lidových písní v podání souboru Úslaváček, který přijel ze Starého Plzence.

Mše svatá. Vrchol poutě.

Od čtrnácti hodin vyvrcholila pouť mší svatou. Biskup Tomáš ve svém kázání připomenul, že říjen je papežem Františkem vyhlášen jako Misijní měsíc a zamyslel se nad úryvky z Písma, které se při bohoslužbě četly: „V  prvním čtení jsme slyšeli nádherný úryvek o tom, jak se Samuel učí naslouchat Bohu. Svatopisec říká, že to bylo v době, kdy to lidé moc neuměli, protože Bůh nebyl ten, na koho byli naladěni. To je také naše doba. Žijeme v době, ve které mnoho lidí vůbec není naladěno na Boha. My ale na něj chceme být naladěni. A tak se musíme učit to, co se učil Samuel, musíme se učit říkat: „Pane, tys mě volal, já poslouchám…“ První krok, který musíme dělat znova a znova, je být vnitřně lidmi, kteří svým životem, ale i ve své mysli a ve svém vědomí říkají to důležité: „Pane, tvůj služebník, tvá služebnice, tedy já, já poslouchám, mluv ke mně, říkej to, co mi chceš říct. Já nechci vymýšlet věci jen tak, nazdařbůh, já se chci ptát, co mi říkáš.“ Prosím, řekněme tuhle větu každý sám za sebe: „Mluv, pane, tvůj služebník, tvá služebnice, to jsem já, já poslouchám…“  Ve druhém čtení pak přichází nádherný úryvek, ve kterém apoštol Pavel říká, že on je ten, který kleká na kolena.  V tomto naslouchání, ke kterému se připravujeme jako ostatní křesťané po celá tisíciletí, máme umět začít vnímat tu skutečnou hloubku a výšku, šířku a délku toho, co znamená, že Pán Bůh nás má rád. Poznat Boží lásku, která přesahuje každé lidské poznání, a nechat se prostoupit vší milostí Boží.“

V závěru mše svaté vyjádřil biskup Tomáš radost nad tím, že byl přítomen nový generální vikář plzeňské diecéze P. Jakub Holík a že na pouť přicestovali jeho bývalí farníci z Třebíče. Jeho dík patřil také skladateli Miloši Bokovi za jeho intrádu ke mši věnovanou blahoslavenému Hroznatovi. Biskup nezapomněl ani na premonstráty z Teplé a na všechny pořadatele v čele s Jindřichem Fenclem: „Za poutí je opravdu neskutečné práce a je to skvělé. Děkuji.“

Diecézní poutí také symbolicky skončila modlitební štafeta za jednotlivé farnosti. V rámci ní putoval relikviář s ostatky sv. Bartoloměje po všech farních kostelech v diecézi. Biskup vrátil relikviář zpět do rukou P. Petera Fořta z Kraslic. Relikviář se tak vrátil zpět do kostela sv. Bartoloměje na Přebuzi.

Oslava narozenin biskupa Františka Radkovského

Po mši svaté byl pro všechny připraven přípitek, který pro oslavu osmdesátin biskupa Františka Radkovského věnovala společnost Bohemia Sekt. „Jménem vás všech, kteří tu jste, bych ti chtěl docela prostě popřát. Popřát ti, abys byl i nadále znamením, že Hospodin je veliký a když to člověk vezme vážně, může se z toho radovat. Prosíme, aby ti Pán Bůh i nadále žehnal. Aby byl tvojí oporou, inspirací a silou a abychom i my mohli být u toho. Děkujeme ti za všechno,“ popřál za všechny přítomné biskup Tomáš Holub svému předchůdci, který dostal darem knihu s přáními od věřících z celé diecéze a také maketu varhaní píšťaly. Tu mu předal biskup Tomáš se slovy: „Tohle je pouze maketa, kterou máš na stěnu do Karlových Varů. Reálná píšťala teď chybí u varhan v katedrále sv. Bartoloměje. Bohužel to není F, ale A. Ta reálná píšťala bude mít tři a půl metru, bude instalována do katedrálních varhan a bude na ní vyryto „František Radkovský. První biskup plzeňský. 1993 – 2016“. Tohle tedy, Františku, bude v naší katedrále jako píšťala, který bude znít vděčností za to, že jsi byl první biskup plzeňský. A jen dodám, že skvělý biskup plzeňský.“

 

14. září 2019 fotila Soňa Pikrtová.

Fotogalerie

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás