Charita

O kurzy češtiny pro cizince je stále větší zájem

Publikováno
14. 10. 2019
Charita
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň, jedna ze služeb Diecézní charity Plzeň, funguje již 25 let. V posledních letech ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně navyšuje kapacitu kurzů českého jazyka pro cizince, o něž je stále větší zájem. Snahou je, aby se dostalo na všechny zájemce na různých úrovních pokročilosti ve zvládání našeho jazyka, který je klíčovým prostředkem jejich integrace, ale poptávka s každým rokem dále roste a i nyní převyšuje aktuální kapacitu kurzů.

V současnosti probíhají nízkoprahové kurzy češtiny pro začátečníky a pro pokročilé, konverzační kurzy češtiny pro začátečníky a pro pokročilé, intenzivní kurzy češtiny ve třech úrovních pokročilosti a dva kurzy češtiny určené speciálně dětem. Jen do konce září tohoto roku eviduje poradna již 2 784 návštěv svých kurzů, což je o 300 více než za celý minulý rok. Osvojení našeho jazyka totiž cizincům výrazně usnadňuje hledání práce, jednání se zaměstnavateli, úřady, lékaři a dalšími institucemi, které zabezpečují běžný život lidí.

Od založení poradny se také několikrát zvýšil počet klientů, kteří její služby vyhledali. Tak například v roce 2010 poskytla poradenství 362 osobám, zatímco v roce 2018 bylo klientů již 1 081. Ke konci září letošního roku vyhledalo službu 902 cizinců. Někteří klienti potřebují jen jednorázovou konzultaci, zatímco s jinými spolupracuje poradna dlouhodoběji.

„Nejčastěji do poradny přicházejí lidé z Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a Mongolska,“ uvádí Klára Zachová, která službu vede. Poradna poskytuje cizincům individuální odborné sociální a právní poradenství. A s jakými problémy cizinci vlastně přicházejí? „Často řešíme povolení k pobytu, poškozování práv klientů v pracovněprávních vztazích, ztrátu zaměstnání. Podílíme se také na hledání  ubytování, spolupracujeme na uzavírání zdravotního pojištění a zajišťování lékařská péče. Jindy pomáháme vyřídit sociální dávky a důchody, záležitosti související s narozením dítěte, uznání otcovství, přijetí dětí do mateřské a základní školy, akutní finanční nouzi, ztrátu dokladů, otázky spojené s uzavřením manželství,“ vypočítává Klára Zachová.

Poradna sídlí na adrese Cukrovarská 16, Plzeň, působí však také na Oddělení pobytu cizinců v Plzni ve Slovanské aleji 26, kde pátým rokem realizuje projekt Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni. Zde poskytuje poradenství v otázkách pobytu na území ČR, pomoc s vyplňováním formulářů, tlumočení z/do ruského a ukrajinského jazyka a asistenci při jednání s pracovníky Ministerstva vnitra ČR. V minulém roce zde služba pomohla 324 lidem. Tento počet byl letos již prakticky dosažen na konci září. Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Sociální pracovníci z poradny ale nepomáhají jen na úřadech. Pravidelně pro cizince organizují letní zahradní slavnost a vánoční setkání, zapojují se do festivalu Živá ulice, při níž představují pochoutky z národních kuchyní při akci Babylon na plotně, a to vše s dobrým úmyslem – umožnit lidem s z jiných zemí zapojit se do běžného života v Čechách, cítit se u nás jako doma a vzájemně se poznat.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás