Charita

Diecézní charita Plzeň navázala spolupráci s německým dobročinným spolkem Tafel e.V.

Publikováno
9. 3. 2020
Charita
Diecézní charita Plzeň tak reaguje na potřebu dále rozšiřovat výdejní síť potravinové pomoci a šatstva nejchudším a velmi uvítala nabídku německého spolku, který se této formě pomoci dlouhodobě věnuje. Mezinárodní dohoda byla uzavřena 28. února v Domažlicích.

Dohodu podepsal ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr společně s prvním předsedou spolku Bad Kötztinger Tafel e.V. panem Arnfriedem Lauschem. Význam této přeshraniční dobročinné spolupráce byl potvrzen také přítomností starosty Domažlic Zdenka Nováka, prvního místostarosty Stanislava Antoše, domažlického vikáře P. Miroslawa Giergy a zástupců charitních sociálních služeb. Spolupráci přijeli podpořit další němečtí hosté: poslanec Spolkového sněmu Německa Karl Holmeier, bavorský zemský poslanec Gerhard Hopp, starosta města Bad Kötzting Markus Hofmann a tým německého dobročinného spolku.

„Zjistili jsme, že máme společnou řeč v tom, jak pomáháme lidem v potravinové pomoci a v dodávkách ošacení,“ zmiňuje předseda spolku pan Lausch. „Máme více nápadů, jak dále rozvíjet spolupráci mezi našimi organizacemi a jak dále pokračovat v pomoci lidem. Důležité je, že si spolu osobně dobře rozumíme, vzájemná srdečnost a upřímnost je předpokladem pro úspěšnou dlouhodobou spolupráci,“ dodává pan Lausch.

„Jsem nesmírně potěšen, že se otevírá tato spolupráce, neboť nemá základ jen v pomoci materiální, ale skutečně přátelské,“ říká ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

„Toto setkání je zdrojem další naděje. Máme skvělou spolupráci a skutečné společné přátelství trvající již 27 let s Diecézní charitou Řezno. Dnešní nové přátelství se spolkem Bad Kötztinger Tafel e.V. je dalším velkým darem pomoci lidem, kteří pomoc potřebují, a to na základě spolupráce organizací, které žijí dobročinností. Mám opravdu radost a věřím, že naše spolupráce pomůže v rozvoji naší pomoci nejen v Plzni, ale v brzkém čase přímo v Domažlicích,“ vysvětluje Jiří Lodr, který také poděkoval domažlickému starostovi a místostarostovi za zprostředkování kontaktu na německý dobročinný spolek.

Členové spolku Bad Kötztinger Tafel e.V. po podpisu dohody navštívili některé charitní služby na Domažlicku. V Sociálně terapeutických dílnách sv. Josefa  v Domažlicích a Meclově a Volnočasových klubech DUHA se seznámili s denním programem handicapovaných klientů a mohli ocenit jejich kreativní výrobky z nejrůznějších materiálů. Spolupráce se bude naplňovat i v oblasti podpory těchto dílen.

Jaké další kroky čekají Diecézní charitu Plzeň? „Velice rádi bychom se s městem domluvili na vyhledání vhodného prostoru. Pomoc od našich partnerů z Bad Kötzing bychom totiž rádi nasměrovali právě na Domažlicko, kde se chceme více věnovat podpoře rodin,“ uvádí Jiří Lodr k nejbližší budoucnosti společného projektu.

Petr Šimek, Diecézní charita Plzeň

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás