Charita

Diecézní charita Plzeň se stala správcem finanční sbírky vybrané na podporu rodiny malé Emičky

Publikováno
12. 3. 2020
Charita
Diecézní charita Plzeň převzala správu nad finanční sbírkou ve prospěch rodiny malé Emičky, která po vážné dopravní nehodě 5. ledna u Tlučné stále zůstává na lůžku ve Fakultní nemocnici v Motole. Charita tak učinila po dohodě s matkou holčičky a pověřila svou sociální službu, aby s rodinnou byla v úzkém kontaktu a pomáhala jí při řešení neblahé životní situace.

Finance bude postupně uvolňovat Rada pro správu účtu, které budou písemně předkládány požadavky rodiny na využití peněz. Zajistí se tak maximálně efektivní využití finančních darů zaslaných do sbírky ve prospěch Emičky a dalších rodinných příslušníků přímo postižených následky havárie. Díky sociálnímu poradenství nebude muset rodina zbytečně čerpat peníze na potřeby, které bude možno pokrýt z dávek státní sociální podpory.

Součástí dohody je ujednání o pravidelném informování veřejnosti. Nejdéle jedenkrát za půl roku bude vydána zpráva o tom, jak přesně byla finanční podpora ze sbírky v uplynulém období využita. Informace budou zveřejněny zároveň na webu Diecézní charity Plzeň www.dchp.cz, Biskupství plzeňského www.bip.cz a Krimi Plzeň www.krimi-plzen.cz.

Tisková zpráva, Diecézní charita Plzeň, 11. 3. 2020

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás