Charita

Opatření proti šíření koronaviru v charitních službách Diecéze plzeňské

Publikováno
16. 3. 2020
Charita
Diecézní charita Plzeň, zastřešující charity v Plzeňském a Karlovarském kraji, přijala v reakci na vládní nařízení proti šíření infekce způsobující onemocnění COVID-19 tato opatření:

Zákaz vstupu do pobytových zařízení
Pro všechny pobytové charitní služby na území Diecéze plzeňské platní zákaz návštěv. Jde o všechny domovy pro seniory, azylové domy a Týdenní stacionář pro seniory v Karlových Varech.

Po zvážení vedoucího služby je vstup rodinných příslušníků povolen pouze při doprovázení klienta v terminálním stadiu a při zvýšeném dodržování hygieny. Pro více informací můžete pobytové služby kontaktovat emailem nebo telefonicky.

Uzavření většiny denních stacionářů, sociálně terapeutických dílen a nízkoprahových klubů
S výjimkou služeb provozovaných v Chebu jsou uzavřeny denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny a nízkoprahové kluby. Jedná se o tyto služby: Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené (Karlovy Vary), Sociálně terapeutické dílny (Karlovy Vary), Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa (Domažlice), Volnočasové kluby Duha Domažlice, Nízkoprahový klub pro děti a mládež Chapadlo (Klatovy), Nízkoprahový klub pro děti a mládež Budík (Klatovy), Denní stacionář Pohodička (Rokycany).

Zvažuje se omezení provozu Nízkoprahového denního centra na adrese Wenzigova 5, Plzeň.

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově jsou dočasně vyhrazeny pro volnočasové aktivity klientů Domova sv. Vavřince Meclov.

Sociálně terapeutické dílny v Rokycanech zatím zůstávají otevřené, klientů nepřichází mnoho.

Chebské služby kromě pobytových zatím probíhají ve standardním režimu, jde o služby:  Občanská poradna Cheb, Nízkoprahové denní centrum Cheb, Noclehárna Betlém Cheb, Středisko sociální rehabilitace Cheb.

Zvažuje se omezení provozu občanské poradny a nízkoprahového denního centra.

Omezení veřejné materiální a potravinové pomoci v Plzni
V provozu na adrese Cukrovarská 16, Plzeň byl zrušen veřejný sociální výdej ošacení, veřejný výdej potravinové a materiální pomoci, uzavřen charitní šatník a příjem hmotných darů.

Omezení služeb některých poraden
Ambulantní služby ruší Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň na pracovišti v Cukrovarské ulici 16 a na Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni, Slovanská alej 2046/26, Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň do odvolání ruší konání veškerých kurzů češtiny pro cizince.

Ambulantní služby dále ruší Charitní sociální poradna v Klatovech.

Sociální pracovníci těchto poraden jsou stále připraveni službu poskytovat prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Další opatření
V zařízeních pravidelně probíhá dezinfekce povrchů. Dále platí omezení vstupu pro osoby s příznaky COVID-19 nebo chřipky a osoby, které přicestovaly z rizikových oblastí nebo byly v kontaktu s nakaženými.

Personální a materiální kapacity
V Oblastní charitě Klatovy byla část pracovníků, jejichž služba byla uzavřena nebo omezena, přeřazena na výpomoc v pobytových službách. Potýkáme se zde totiž s nízkým personálním stavem z důvodu odchodu pracovníků do režimu ošetřování člena rodiny (OČR). Podobný problém je hlášen z více míst.

Díky technickému vybavení jsou v sociálně terapeutických dílnách v Domažlicích a  Rokycanech a také v Oblastní charitě Klatovy vyráběny roušky, které budou přednostně distribuovány službám našich charit.

Ve službách docházejí dezinfekční prostředky a dosud zcela chybí ochranné zdravotnické pomůcky. S Plzeňským a Karlovarským krajem Intenzivně jednáme o jejich dodávkách. 

Jsme v kontaktu se státní správou a dalšími neziskovými organizacemi a vzájemně komunikujeme o možnostech pomoci zejména ohrožené části obyvatelstva.

16. března 2020, Tisková zpráva Diecézní charity Plzeň

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás