Personální změny v diecézi

Publikováno
22. 6. 2020
Personální změny v plzeňské diecézi v následujících měsících.

Mons. Jiří Majkov je potvrzen ve funkci generálního vikáře pro vikariáty Karlovarského kraje na 5 let s účinností k 1. červnu 2020. Jeho pověření se týká především zastupování ve vztahu k státní a veřejné správě, institucím i široké laické veřejnosti.

P. Petr Mecl je ustanoven administrátorem in rebus spiritualibus ve farnosti Skalná s účinností od 1. července 2020.

Mons. Jiří Majkov je ustanoven administrátorem in rebus materialibus ve farnosti Skalná s účinností od 1. července 2020.

P. Miroslav Martiš je uvolněn z funkce administrátora excurrendo ve farnosti Bor u Tachova s účinností od 1. července 2020, jeho ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

P. Václav Vojtíšek je navíc ustanoven administrátorem in rebus spiritualibus ve farnosti Bor u Tachova s účinností od 1. července 2020.

P. Jakub Holík  je ustanoven administrátorem in rebus materialibus ve farnosti Bor u Tachova s účinností od 1. července 2020.

P. Petr Bednář je uvolněn ze služby ve farnostech tachovského vikariátu a je ustanoven výpomocným duchovním ve farnostech Domažlice, Milavče a Poběžovice a v dalších farnostech domažlického vikariátu pod vedením pana vikáře Miroslawa Giergy s účinností od 1. července 2020.

P. Petr Konopík, farní vikář v Domažlicích, na vlastní žádost přechází do českobudějovické diecéze na dobu 3 let s účinností od 15. července 2020. V českobudějovické diecézi bude působit ve vikariátu Pelhřimov ve funkci administrátora farnosti Nový Rychnov a ve funkci administrátora excurrendo farností Branišov – Větrný Jeníkov a Dušejov.

P. Jakub Holík je uvolněn z funkce dočasného administrátora ve farnostech Dolní Bělá a Ledce s účinností od 1.září 2020.

P. Petr Dombek z komunity oblátů je ustanoven moderátorem společné duchovní správy ve farnostech Dolní Bělá a Ledce s účinností od 1. září 2020.

P. Emmanuel Onuma a P. Timothy Asongu, kněží původem z Nigérie studující v Plzni na Západočeské univerzitě, jsou ustanoveni jako výpomocní duchovní s účinností od 1. září 2020 takto. P. Emmanuel Onuma ve farnosti Klatovy a P. Timothy Asongu ve farnosti Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje.

Bohoslovec Tomáš Kadlec  přijme jáhenské svěcení v sobotu 29. srpna 2020 v Domažlicích při mši svaté v 10.30 hodin.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás