Závěrečné kolo soutěže Znalec plzeňské diecéze

Publikováno
1. 7. 2020
V červenci probíhá poslední kolo soutěže s názvem Znalec plzeňské diecéze. Hlavní odměnou pro 3 největší znalce bude celodenní pobyt v Plzni s návštěvou církevních míst a oběd nebo večeře s otcem biskupem Tomášem. Vyhodnocení soutěže proběhne 12. září na diecézní pouti v Teplé.

Vážení přátelé,
vědomostní soutěž Znalec plzeňské diecéze se chýlí ke konci. (Soutěž je určena všem, kteří žijí na území Diecéze pzeňské.) Na poslední sadu otázek můžete odpovídat elektronicky (soutez@bip.cz) nebo písemně (Biskupství plzeňské, Jana Lazarová, nám. Republiky 35, Plzeň 301 00) nejpozději do 20. července.

Správné odpovědi se dozvíte na tomto webu a v zářijovém diecézním zpravodaji. Vyhodnocení soutěže proběhne při diecézní pouti 12. září 2020 v Teplé.

Hlavní odměnou pro 3 největší znalce naší diecéze bude celodenní pobyt v Plzni s návštěvou církevních míst a oběd nebo večeře s otcem biskupem Tomášem v jeho domečku. Dalšími odměnami budou volné vstupenky do některých církevních objektů v naší diecézi a věcné dary. Každý soutěžící, který odpoví na všech 50 otázek (i když ne na všechny správně), obdrží po skončení diplom za účast v této soutěži.

Věřím, že Vás tato soutěž zaujala a přispěla k většímu poznání naší diecéze a jejího života. Za všechny spoluautory přeji úspěch v soutěži. 
P. Jakub Holík, generální vikářZnalec plzeňské diecéze, 5. kolo 
Prosíme o pečlivé přečtení každé otázky a zodpovězení všeho, co obsahuje:

 1. Ve které farnosti se nachází stavba vyobrazená ve znaku Plzeňského kraje?
 2. Kdy slavíme svátek blahoslaveného Hroznaty, jak se jmenovaly jeho 2 sestry a jaké zasvěcení má kostel, ve kterém je dnes patron naší diecéze pohřbený?
 3. Které církevní školy se nacházejí na území naší diecéze?
 4. Bratři Řádu cisterciáků přísné observance v Novém Dvoře u Toužimi se také nazývají trapisté.  Jaký je původ tohoto názvu?
 5. Kde najdeme tzv. „Posvátný okrsek“ a se kterým poutním místem ve Švýcarsku je spojena zdejší úcta k Panně Marii?
 6. V blízkosti zaniklé obce Pořejov je také rozbořený poutní kostel. Komu je zasvěcen a na území které farnosti dnes leží?
 7. V blízkosti kterého poutního místa diecéze se nachází křížová cesta s 29 zastaveními?
 8. Ve které obci diecéze se můžeme pomodlit u hrobu rodičů Karla Gotta?
 9. Který pivovar vaří speciál „Vzkříšení“ a na území které farnosti se nachází?
 10. Kolik farností a kolik vikariátů aktuálně má plzeňská diecéze?


Odpovědi na otázky z 4. kola:

 1. Se kterými diecézemi sousedí naše plzeňská diecéze?
  Praha, Litoměřice, České Budějovice, Řezno, Bamberk, Drážďany-Míšeň

 2. Kde se nachází kaple, ve které se ukazuje kámen, do kterého se podle tradice otiskla při modlitbě kolena svatého Vojtěcha?
  Nebílovský Borek (farnost Plzeň-Bory)

 3. Ve které plzeňské čtvrti se nachází Meditační zahrada a jaké bylo původní povolání jejího zakladatele, pana Luboše Hrušky?
  Doudlevce. Pan Hruška byl profesionální voják.

 4. Podle jaké postavy Bible je pojmenována křesťanská komunita působící v naší diecézi a ve kterém místě a farnosti má své sídlo?
  Komunita Noe v Holostřevech (farnost Bor u Tachova) nebo Koinonia Jan Křtitel (farnost Plzeň-Litice)

 5. Ve kterých městech naší diecéze postavili jezuité své koleje pro studenty?
  V Klatovech, v Chebu a také v Doupově.

 6. Co se skrývá v naší diecézi pod názvy: „Pils Alive“, „Hora“, „Český západ“?
  PilsAlive je křesťanský hudební festival.
  Hora je klub pro mladé křesťany pod DCM.
  Český západ je nezisková organizace pomáhající sociálně slabým v oblasti Toužimska.

 7. Z jakého kláštera a ve kterém roce přišel do Teplé budoucí opat Josef Heřman Tyl a kde najdeme jeho hrob?
  Pan opat přišel z Nové Říše na Vysočině v roce 1946. Pohřben je na malém hřbitově v klášterní zahradě v Teplé.

 8. Na kterém kontinentu mimo Evropu nejvíce pomáhá Diecézní charita Plzeň?
  Na kontinentu Jižní Amerika.

 9. Jakou nezvyklou náboženskou aktivitou je známá obec Uhliště ve farnosti Nýrsko?
  Jde o žehnání koní.

 10.  Ve kterých městech diecéze můžeme dojet na bohoslužby trolejbusem?
  V Plzni a v Mariánských Lázních.

   

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás