Charita

Podpořme charitativní pomoc v Jižní Americe

Publikováno
30. 7. 2020
Charita
DCHP dlouhodobě spolupracuje s organizacemi Charity a řeholními společenstvími v Latinské Americe, nejčastěji prostřednictvím projektu Adopce na dálku, ale také další rozvojovou pomocí (např. dostavba či rekonstrukce škol, pomoc handicapovaným dětem, kampaň pro prevenci rakoviny děložního čípku či podpora budování studní). V současnosti se naše partnerské organizace musejí vypořádávat s náporem epidemie covid-19, která dále zhoršuje situaci v chudinských oblastech, kde je velmi složité zajišťovat preventivní opatření a kde chybí prostředky na nákup ochranných pomůcek. Proto otevíráme možnost finanční podpory rozvojových projektů partnerských jihoamerických charitativních organizací formou příspěvku na transparentní účet DCHP: 277850809/0300, při převodu stačí uvést poznámku POMOC JA (tedy pomoc v Jižní Americe).

Naše pomoc při epidemii v Bolívii
Bolívijská Pastorační a sociální charita Beni (Pastoral Social Caritas Beni) se stále potýká s náporem nákazy covid-19, a to nejen v Centru zdraví, které provozuje ve městě Trinidad. Nemoc již postihla i zhruba polovinu samotných pracovníků této charity. Na začátku května zaslala Diecézní charita Plzeň Pastorační a sociálně charitě 1 700 USD, to bylo v přepočtu přibližně 43 700 korun, na nákup osobních ochranných pomůcek, které zdravotníkům na počátku epidemie zcela chyběly. Obrat k lepšímu je ale zatím v nedohlednu.

Bolívijská charita mohla díky příspěvku z Čech v době rozmáhající se epidemie nakoupit 30 omyvatelných zástěr, 30 ochranných obleků, 30 ochranných brýlí, menší počet roušek a potřebnou dezinfekci. Toto vybavení je využíváno zejména v Centru zdraví, které jako nestátní zařízení nemělo nárok na finanční pomoc při epidemii. Centrum zdraví, zřízené církví, přitom poskytuje podstatně vyšší kvalitu péče o nemocné než státní zdravotnická zařízení, služby centra jsou ale standardně zpoplatněny. Naopak  chudým za provedené zdravotní výkony ve stejné kvalitě účtuje jen symbolické poplatky, případně jim je odpouští. Místní charita se o dar podělila i se Střediskem etnických obyvatel (Central de Pueblos Indígenas Étnicos Moxeňos), které se stará o domorodé indiánské kmeny v oblasti. V několika případech byly osobní ochranné pomůcky vydány také rodinám pečujícím o nemocné v domácích podmínkách.

Situace v departmentu Beni, kde charita působí, je značně neutěšená. Občané mohou vycházet na nákup pouze jeden den v týdnu, a to v den, který je jim přidělen na základě čísla jejich občanského průkazu. O víkendu platí zákaz vycházení. Epidemie komplikuje i charitní činnost samotnou, nemoc postihla například ředitelku zdejší charity Rosmary Lladó, koordinátorku Adopce na dálku Jenny Ruth Moreno, která prodělala těžký průběh nemoci, a také ředitelku Centra zdraví Vilmu López.

Situace v Ekvádoru
Podle vyjádření místní koordinátorky projektu Adopce na dálku v provincii Los Rios ve městě Ventanas Yolandy Herrera se stále zvyšuje počet nakažených v populaci, přestože klesá počet starších občanů, kteří na covid-19 umírají. Stěžuje si i na nedostatečnou informovanost obyvatel o epidemii: „Lidé nemají přílišné povědomí o nové situaci, která ovlivňuje a mění náš život.“ Riziková situace z důvodu paralelně probíhajících epidemií je mezi dětmi: Když vše shrneme, je naše dětská populace velmi zasažena dengue, břišním tyfem a různými případy covid-19.“ Rodiny zdejších dětí z projektu Adopce na dálku se obvykle živí pouličním prodejem. Od března však může vycházet pouze jeden člen rodiny za účelem obstarání potravin. Rodinám se tak omezuje možnost samostatné obživy.

Yolanda pracuje pro Nadaci San Jose Freinademetz – Fu-shen-fu, která za normálních okolností provozuje jídelnu pro chudé děti, do níž docházejí i děti z projektu Adopce na dálku. V současnosti dobrovolníci této organizace za přísných hygienických opatření rozvážejí i potravinové a dezinfekční balíčky přímo chudým rodinám. Během školního roku poskytovala tato skupina dětem také pomoc s učením. To nebylo jednoduché vzhledem k tomu, že výuka probíhala pouze online, avšak většina dětí neměla doma připojení k internetu. Naštěstí zde vypomáhali ještě dobrovolníci z Argentiny, kteří jsou vzděláním učitelé.

„Hrozby jsou skryté, ale důvěřujeme Bohu, že vše se rychle přežene a nestane se nic, čeho bychom museli litovat,“ uzavírá Yolanda.

Charitativní činnost v Paraguayi
Ve čtvrti Zeballos Cue města Asuncion v Paraguayi se Diecézní charita Plzeň dosud podílela na zatím největším stavebním rozvojovém projektu – stavbě školy Niño Jesús. V programu Adopce na dálku jsou zde přes čtyři desítky dětí.

V Paraguayi došlo v důsledku karantén ke zmrazení ekonomiky, což pro velkou část obyvatel znamená ohrožení jejich existence, neboť se živí pouličním prodejem, tříděním odpadků anebo jsou námezdními dělníky a zedníky.

Pastorační a sociální charita Asunción (Pastoral Social Cáritas de Asunción), se kterou zde naše diecézní charita spolupracuje, započala již před čtyřmi měsíci ve spolupráci s Potravinovou bankou kampaň, v níž podniky, firmy i jednotlivci darují potraviny v takovém objemu, který zabezpečí stovku rodin izolovaných v karanténě. Pastorační a sociální charita připravuje každý týden za pomoci týmu dobrovolníků potraviny, které rozděluje do různých částí hlavního města, a poskytuje tak alespoň jedno jídlo za den pro nemajetné rodiny. Do poloviny května rozdělili přibližně 20 000 jídel. V současnosti se situace mírně zlepšuje, opatření se postupně rozvolňují a zdejší charita nyní vydává prostřednictvím 60 jídelen, které se nacházejí ve farnostech, zhruba 5 500 porcí pro chudé a dále rozváží potravinové balíčky.

„Školy zůstanou zavřeny do konce tohoto školního roku, a to včetně univerzit. Výuka probíhá online, ale je velmi omezená, neboť zdaleka všichni nemají mobily nebo malé počítače. Většina dětí z Adopce na dálku složitě pokračuje ve svém studiu, ale pokračuje,“ píše ředitel Pastorační a sociální charity Ricardo Gonzalez. Školní rok však v zemích Latinské Ameriky neprobíhá ve stejném období jako v Čechách, období výuky se může lišit i mezi regiony jedné země.

„Ekonomická situace je dost špatná. Z Argentiny, Španělska a jiných zemí se navrátilo více než 10 000 Paraguayců, kteří jsou bez práce. Bohužel ve vládě se vyskytují případy korupce, které celou situaci jenom zhoršují. Zaměstnanci Pastorační a sociální charity jsou už dosti unavení, neboť slouží v zápřahu již čtvrtý měsíc bez odpočinku, ale jsou šťastní za vše, co se podařilo,“ shrnuje Ricardo Gonzalez.

Aktivity Misionářek Identes v Peru
V Peru spolupracujeme s Misionářkami Identes ve městě Iquitos, jež je největším městem na světě, kam nevede silnice ani cesta, přístup je možný pouze lodí po řece nebo letadlem. Některé zdejší děti zapojené do programu Adopce na dálku pocházejí přímo z džungle. Peru je zemí silně postiženou epidemií covid-19, někteří příslušníci rodin dětí z Adopce na dálku už touto nemocí onemocněli, všichni se s ní ale dokázali vypořádat. V zemi došlo ke kolapsu zdravotnické péče, která byla už před epidemií ve špatném stavu. Svou roli sehrál také nedostatek osobních ochranných pomůcek. Lidé zde umírají i na léčitelné nemoci, ale za současné situace už jim nikdo odpovídající lékařskou péči neposkytuje.

Ilustruje to příklad z Osady Santa Rita, který uvádí zdejší koordinátorka Adopce na dálku sestra Maria Burgos, M. Id.: „Kvůli nedostatku lékařů a zdravotních sester byla uzavřena ošetřovna a otevírá se dvakrát do týdne.“

„Školy jsou zavřené a lidé zde nemají elektrické světlo,“ pokračuje sestra Maria. Protože chybí elektřina, děti se nemohou vzdělávat ani online. „Od května se začaly děti učit z knih, které putovaly od domu k domu. Vzhledem k této potřebě jsme najali mladíka z oblasti, který se učí s dětmi z projektu,“ vysvětluje sestra Maria, jak si poradili v těžkých podmínkách. „Jsme za něj rádi, protože chce studovat pedagogiku a stát se učitelem.“

Děti ve městě Iquitos mají povinnou online výuku, ale mnohé nemají žádná zařízení, aby se mohly připojit k internetu. Sestry misionářky jim tedy pořídily dle svých možností několik mobilních telefonů. Pravidelně také kontrolují, zda děti svou školní práci digitálně odevzdávají a využívají telefony jen k určenému účelu. Sestry také pomáhají rodinám dětí a žádají je, aby stále nevycházely z domů a dodržovaly nařízení města.

Potravinovou pomoc vzhledem k nedostatku v obchodech nemohly sestry nakoupit centrálně, ale předaly rodinám z programu finanční příspěvek na stravu, aby se ji pokusily obstarat dle svých možností, vesměs na ulici.

„Jsme vděčné za veškerou poskytnutou pomoc, bez níž bychom nebyly schopny pomáhat rodinám, které to tak moc potřebují. Modlíme se, aby Bůh Otec požehnal všem kmotrům, kteří s takovou štědrostí pomáhají, a zaměstnancům, kteří pracují ve prospěch humanity,“ píše sestra Maria.

Výstava fotografií z Jižní Ameriky v Plzni
Do 28. srpna je v pražírně a kavárně Palasio (Rooseveltova 35/15, Plzeň) k vidění výstava fotografií zobrazující život v nejchudších oblastech Jižní Ameriky, v nichž probíhá naše charitní pomoc. Snímky jsou ještě z doby před propuknutím epidemie covid-19. Autorem fotografií je Pablo Chacón Gil, vedoucí projektu Adopce na dálku a Střediska rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň. Vstup je zdarma.

Otevíráme možnost finanční podpory rozvojových projektů partnerských jihoamerických charitativních organizací formou příspěvku na transparentní účet DCHP: 277850809/0300, při převodu stačí uvést poznámku POMOC JA (tedy pomoc v Jižní Americe). Budeme vděčni, pokud uvedete jméno a kontaktní adresu pro zaslání potvrzení o daru, buď přímo při převodu, nebo prosíme o identifikaci platby na mail helena.pachnerova@dchp.charita.cz. Děkujeme za vaši velkou pomoc a podporu, za vaši štědrost.

(zdroj: Tisková zpráva Diecézní charity Plzeň, 30. července 2020)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás