Na začátku srpna proběhla v Liticích duchovní obnova "Jozue"

Publikováno
31. 8. 2020
O duchovní obnově, kterou vedl 5.–9. srpna P. Alvaro Grammatica, píše Pavla Ženíšková.

Jak prožít pěkné letní dny?
Třeba i v Koinonii a nechávat se omývat podněty k zamyšlení o vítězné mentalitě, jejíž základ je ve Zmrtvýchvstání našeho Pána.
Na devadesát účastníků mělo možnost prožívat tyto dny v radostné naději, oživit víru v Boží zaslíbení. Změnit srdce, ale i smýšlení. Co člověka nabíjí nadějí? Boží přísliby. Boží zaslíbení řeší problémy. Mluvit pozitivně: je pravda, že jsem hříšník, ale jsem také vykoupený a požehnaný.

Zdá se, že Jozue je statečný bojovník a vůdce. Jozue se ve skutečnosti bál. Hospodin i lid ho žádá, aby byl rozhodný a udatný. Jen Boží požehnání z něho (ale i z nás slabých) dělá „udatné“. Co je výzvou pro Jozua – je stejně i pro nás:
a) Boží slovo ať se nevzdálí od Tebe
b) rozjímej o něm ve dne v noci 
c) jednej podle něj, abys mohl mít zdar.

Přínosem bylo propojení starozákonní knihy Jozue i se slovy Ježíšovými v Novém zákoně. Boží nezištnost, která je nám milujícím Kristem nabízená, ale zlým nepřítelem – ďáblem – zpochybňována.

Sv. Pavel (2Kor3,5): nedávejte příležitost ďáblu.
Jinde: za všechno děkujte Pánu, vděčnost udržuje věrnost. Pochybnost přemůžeme vděčností. Mentalita důvěry se proměňuje v radost a pokoj.

To je jen několik myšlenek z bohatého stolu Slova Božího, na která jsme mohli během rozjímání nechat dopadat sluneční paprsky a nechat se opečovávat společenstvím Koinonie.

Jako poděkování a zároveň prevenci proti Covidu 19 obdržel P. Alvaro na zpáteční cestu do Itálie Becherovku. O tom, že účastníci kurzu byli obohaceni, svědčí i to, že peníze, které zbyly po zakoupení dárků pro celý skvělý tým Koinonie, dostal P. Alvaro s doporučením, aby je uschoval na cestu do Plzně v roce 2021 na další kurz.
Pavla Ženíšková

Fotil Pavel Adámek.

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás