Pastorační dopis biskupa Tomáše k diecézní pouti v Teplé

Publikováno
30. 8. 2020
Vzhledem k aktuální situaci a opatřením proti šíření koronaviru proběhne tradiční diecézní pouť v Teplé v omezeném rozsahu. Přinášíme vám dopis, který svým diecézanům posílá plzeňský biskup Tomáš Holub. Najdete zde také praktické organizační informace.

Sestry a bratři,
pěkně Vás zdravím na konci prázdninového času. Snad se většině z Vás podařilo letošní čas dovolených a odpočinku prožít požehnaně, i když možná nemálo z Vás kvůli koronavirové situaci muselo na poslední chvíli měnit či omezit své plány.
Změna a omezení se bohužel týkají i naší nadcházející diecézní pouti v Teplé 12. září.
Nařízení vlády z důvodu ochrany před koronavirovou nákazou omezilo počet přítomných na bohoslužbách v kostelích na maximální počet 500 účastníků. To se sice nedotýká v rámci pravidelných bohoslužeb žádné z našich farností, ale výrazně to omezuje podmínky pro každoroční celodiecézní setkání v Teplé.
Proto jsem se rozhodl po poradě se svými spolupracovníky Vás požádat, abyste letos do Teplé vyslali z každé farnosti pouze své zástupce, kteří tam při bohoslužbě v obětním průvodu symbolicky položí na oltář modlitební úmysly a prosby každého z Vás. Věřím, že setkání v Teplé tak zůstane skutečně i v současné náročné koronavirové situaci poutí celé naší plzeňské diecéze.
Vás všechny, sestry a bratři, vyzývám a prosím, abyste své zástupce, na kterých se dohodnete s Vaším duchovním správcem, na cestu vybavili Vašimi prosbami a díky, které napíšete na lístek a které při slavení mše svaté v Teplé Vaši reprezentanti přinesou k oltáři sesbírané v koších za každý vikariát. Budu velmi rád, jestliže ve svých prosbách budete myslet na současné starosti a radosti naší diecéze, na potřeby všech nás putujících do Božího království. Modlitby za zemřelé vložíme souhrnně při mši svaté, nemusíte je psát jmenovitě. Diecéze bude moci být tímto způsoben přítomna celá a prosby i chvály každého z Vás budou zahrnuty do společných modliteb.
Protože datum pouti 12. září se kvapem blíží, vyzývám Vás, abyste se na svých zástupcích dohodli již o této neděli a při bohoslužbách neděle příští odevzdali těmto zástupcům své prosby i chvály napsané na jednotlivých lístečcích. Tito zástupci dostanou od svých duchovních také vstupenky, které je opravňují účastnit se programu v kostele v Teplé.
Bratři a sestry, nebojme se, Boží blízkost a starostlivost nemohou ani v nejmenším omezit žádná lidská opatření. Naše letošní diecézní heslo je platné trvale!
Moc Vám všem děkuji za podporu a aktivní účast na této nezvyklé formě letošní diecézní pouti, myslím na Vás, žehnám Vám a svěřuji se do Vašich modliteb.
Váš biskup Tomáš

Praktické poznámky doplňující pastorační dopis biskupa Tomáše na neděli 30. srpna

Diecézní pouti (programu v kostele) se – vzhledem k současným epidemiologickým omezením – může zúčastnit pouze 400 poutníků (kněží, jáhni, biskupové, opati, nuncius a asistence se do tohoto počtu nezahrnují – celkově účast i s nimi nepřekročí povolených 500 účastníků). Kněží tedy nepotřebují vstupenku a pan biskup očekává, že na poutní mši s panem nunciem jako hlavním celebrantem a hlavním kazatelem všichni přijedou. Jednáme s Radiem Proglas o přenosu poutní mše svaté z Teplé.

Program se bude konat pouze v kostele a na nádvoří kláštera (+ WC v budově), ve vnitřních prostorách je třeba mít roušku.

Upravený program:
  • 10.00 Začátek v kostele (moderuje Ivana Čamková)
  • 10.05 katecheze na diecézní motto - P. Jakub Holík
  • 11.00 Modlitba za diecézi - b. Tomáš, P. Jakub, M. Frouzová, s. Edith
  • 12.00 občerstvení (stánky na nádvoří), guláš pro kněze v letním refektáři
  • 13.30 beseda s nunciem - nuncius, b. Tomáš
  •           křížová cesta (v parku) - premonstráti
  • 14.30 slavení eucharistie – b. Tomáš, káže nuncius, na závěr vyhlášení výsledků soutěže Znalec diecéze
  • 15.45 konec pouti

Ostatní části programu uvedené na rozesílaném plakátu, jsou zrušené s výjimkou programu pro mládež, který se koná jako samostatná akce a s jehož účastníky se během pouti nepotkáme (jejich program, slavení eucharistie i občerstvení proběhne v jiných prostorách), nepotřebují tedy vstupenku.

Vstup do kostela bude možný pouze na vstupenky, které se budou distribuovat v rámci vikariátů. Pro náhodné poutníky bez vstupenky bude připraveno venkovní ozvučení před kostelem a lavičky k sezení, do kostela nebudou vpuštěni.

Věřící (především ti, kteří do Teplé nepojedou) budou tuto neděli (30. srpna) pozváni, aby ve svých farnostech během následujícího týdne (do neděle 6. září včetně) napsali a do připravených košíčků/krabic odevzdali svoji přímluvu (za sebe, blízké, farnost, diecézi, za nějakou konkrétní situaci, starost). Přímluvy pak budou (přes vikáře) doručeny do Teplé a zástupcem vikariátu přineseny v obětním průvodu při slavení eucharistie, aby tak bylo zdůrazněno spojení s celou diecézí, která se nemůže fyzicky v Teplé sejít. Přímluvy pak zůstanou v tepelském klášteře a bratři premonstráti budou tyto přímluvy zahrnovat do svých modliteb.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás