Ohlédnutí za letošním jubilejním putováním z Teplé do Skoků

Publikováno
17. 8. 2020
Text o tradici putování do Skoků napsal Jiří Schierl. 2. července putoval s poutníky také biskup Tomáš. Mši svatou sloužil v kostele sv. Blažeje v Branišově. Fotil Jiří Strašek.

10 let poutní stezky z Teplé do Skoků
Slavnostní otevření Skokovské stezky v roce 2010.Také v tomto roce se v tepelském klášteře premonstrátů, před hlavní červencovou mariánskou poutí ve Skokách u Žlutic, sešli ve čtvrtek 2. července poutníci, aby společným putováním z Teplé do Skoků zahájili letošní hlavní poutní sezónu na Skokovské stezce. Ta letos oslavila již deset let své existence, slavnostně byla otevřena 1. července 2010 v Teplé za účasti tehdejšího plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského a administrátora Kanonie premonstrátů v Teplé a rektora skockého kostela P. Augustina Jána Kováčika, OPraem.

Poutní trasa vznikla v návaznosti na projekt Živé Skoky, který od roku 2007 realizuje spolek Pod střechou na záchranu barokního poutního kostela Navštívení Panny Marie a znovuoživení a obnovu mariánského poutního místa. Skokovská stezka byla inspirována poutní tradicí Skoků a poutními trasami procesí, která v minulosti přicházela do Skoků z blízkého i vzdálenějšího okolí. Kromě toho, že spojuje Teplou, jako hlavní diecézní poutní místo s bl. Hroznatou, s mariánskými Skoky, propojuje na téměř 60 km trasy i další zajímavá místa, spjatá se Skoky, např. Útvinu, kde působil stavitel skotského kostela J. Schmied, či Toužim, kde v roce 1717 místní malíř J. W. Richter namaloval proslavený obraz Panny Marie Skocké, která je vlastně kopií pasovského mariánského milostného obrazu. Na trase však naleznete řadu dalších sakrálních a historických památek i přírodních zajímavostí, jako třeba zapomenuté barokní poutní místo u Branišova s ruinou kostela sv. Blažeje, mariánský kostel v Toužimi, další kostely v Krásném Údolí, Přílezích a Útvině, nebo také kapličky a kaple. Ta v Sovoluskách, nedávno opravená, je zasvěcená sv. Jakubu Většímu a symbolicky tak propojuje slavnější a známější svatojakubskou poutní cestu do španělské Compostely s tou zdejší mariánskou. Zde je potřeba podotknout, že na rozdíl od Compostely nemohou poutníci do Skoků počítat s luxusem poutních ubytoven, ty na Skokovské stezce zatím chybí, stejně jako fungující fary a kostely, kde by se unaveným poutníkům dostalo duchovní i tělesné útěchy… Ale snad i to se časem s Boží pomocí změní, i když na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že překonávání překážek a strastí k duchovní pouti od nepaměti patří. 

Při příležitosti letošního výročí se zahájení společné pouti s kopií milostného obrazu Panny Marie Pasovské z Teplé do Skoků zúčastnil i plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub a také poutníci ze spolku Ackermann Gemeinde z německého Würzburgu v čele se svým duchovním rádcem P. Klausem Oehrleinem. Otec biskup svou účastí na první etapě přišel podpořit nejen tento zajímavý projekt poutní turistiky, ale i početné věřící i hledající poutníky na jejich náročné třídenní cestě.

Před samotným zahájením putování se více než třicítka poutníků již tradičně sešla v konventní kapli kláštera, aby zde u originálu poutního obrazu Panny Marie Skocké a za účasti opata tepelské kanonie P. Filipa Zdeňka Lobkowicze, OPraem., přijali od Otce biskupa požehnání. Během první etapy se poutníci krátce zastavili v klášteře trapistů v Novém Dvoře a také navštívili sídlo obecně prospěšné společnosti Český západ v Dobré Vodě. Zde byli v sídle společnosti pohoštěni a Otec biskup požehnal oběma vchodům zdejšího bytového domu, kde žije početná vyloučená, převážně romská komunita. Ve zřícenině poutního kostela sv. Blažeje, pod večerním širým nebem a v krásném prostředí okolní přírody, se Otec biskup s poutníky rozloučil mší svatou. Druhý den vyrazili poutníci na druhou a nejdelší třicetikilometrovou etapu putování, z Nežichova do Toužimi. Třetí den více než čtyřicet poutníků dorazilo do Skoků. Zde obdrželi poutní certifikáty o absolvování pouti do Skoků a ve zcela zaplněném kostele se zúčastnili večerní Noci světel s písněmi z Taizé. V neděli své letošní společné putování završili účastí na hlavní skocké pouti česko-německého porozumění, kterou celebroval tepelský opat P. Lobkowicz.
Jiří Schierl

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás