Biskup Tomáš požehnal novou třídu MŠ kardinála Berana

Publikováno
29. 9. 2020
Borská pobočka církevní Mateřské školy kardinála Berana v budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici 36 otevře 1. října další třídu. Ke dvěma stávajícím třídám tak přibude třetí pro 24 dětí. Navýšení kapacity je možné díky rekonstrukci druhé poloviny přízemí budovy, kterou zajistila Západočeská univerzita. Celkem bude borskou pobočku školky, jejímž zřizovatelem je Biskupství plzeňské, navštěvovat 62 dětí. Novou třídu dnes společně otevřeli rektor ZČU Miroslav Holeček a plzeňský biskup Tomáš Holub.

„V naší pobočce na Borech budeme mít od října dvě humanitní třídy celkem pro 38 dětí a jednu třídu křesťanskou pro 24 dětí,“ popisuje ředitelka mateřské školy Petra Mayerová. Místo dosavadních 38 tak bude pobočku navštěvovat celkem 62 dětí.

Rozšíření školky, která v budově Západočeské univerzity funguje už od září 2017, bylo vyvoláno velkým zájmem rodičů o předškolní vzdělávání dětí, a to jak v humanitní třídě, kterou navštěvují děti zaměstnanců Západočeské univerzity, tak ve třídě křesťanské, určené pro další děti, a to z křesťanských i nevěřících rodin. Před rozšířením mohla mateřská škola uspokojit v přijímacím řízení pouze asi 20 procent uchazečů.

Školka dosud obývala polovinu přízemí budovy v Baarově ulici, rekonstrukce se odehrála téměř zrcadlově v druhé polovině přízemí - vznikl nový vchod a jedna třída včetně příslušenství. Lepší zázemí v podobě nových šaten a sprch získají také zaměstnanci. V prostoru dále vznikl sklad pomůcek a také ředitelna, přičemž ta dosavadní se změnila na sborovnu. Rekonstrukci, zahrnující stavební práce a nákup nábytku, financovala Západočeská univerzita, náklady činily 9,5 milionu korun. Vybavení pomůckami zajistilo Biskupství plzeňské. Příprava trvala zhruba rok, vlastní realizace pak pět měsíců.

Mateřská škola kardinála Berana je církevní mateřskou školou, jejíž školní vzdělávací program je postaven na křesťanských hodnotách. V humanitních třídách jsou děti vedeny k základním hodnotám, jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. V křesťanské třídě školka pečuje také o osobní duchovní růst v ekumenickém duchu.

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás