Třicáté narozeniny salesiánského díla v Plzni

Publikováno
17. 9. 2020
S vděčností jsme si na začátku září připomněli 30. výročí působení salesiánů v Plzni. Využíváme této jubilejní příležitosti k tomu, abychom vás na následujících řádkách pozvali k nám na „čtenářskou prohlídku“.

Při mši svaté 9. září 1990 v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích se představila za přítomnosti tehdejšího zástupce provinciála P. Benna Beneše první komunita salesiánů, kterou tvořili P. Michal Kaplánek a dva studenti teologie Josef Mendel a Jiří Caha. Z dnešního pohledu stojí za zmínku věk těchto „zakladatelů“: 27, 23 a 22 let.

Čas od času je dobré si připomenout, že areál, ve kterém působíme, na začátku naší přítomnosti zdaleka takto nevypadal. Generální rekonstrukce a přístavby kostela, přilehlé budovy střediska i hřiště, které většinou proběhly postupně v letech 1990–2003, vytvořily příjemné prostředí pro náš život i činnost. Je za tím veliký kus práce a velkorysost mnoha lidí. Na to nesmíme zapomenout.

Jen díky tomu se může i dnes rozvíjet činnost Salesiánského střediska mládeže a farnosti. Ve Středisku připravujeme v současné době několik programů. Mezi ty pedagogické patří otevřený klub Balón, do kterého přichází 3x týdně děti mladší 15 let, které nemají zájem o pravidelné aktivity. Nabízíme také zájmové kroužky, které zaměřujeme na ty děti, které sice chtějí systematicky rozvíjet své zájmy, ale většinou ne na úrovni sportovních klubů, uměleckých škol apod. Pro děti, které mají problémy s přípravou do školy, je pak určeno bezplatné doučování. To vše se děje formou střediska volného času.

Zaměřujeme se také na rodiny v obtížných situacích v rámci centra pomoci Střecha. Patříme mezi poskytovatele sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a věnujeme se také doprovázení pěstounských rodin. Mezi sociální službu patří i nízkoprahový klub Vrtule, který již více než 4 roky sídlí mimo budovu našeho střediska v nedaleké čtvrti Petrohrad. To je proto, aby byl lépe dosažitelný pro převážně romskou mládež, která z velké části pochází právě z této části města.

Ve farní pastoraci dáváme předností důraz na práci s dětmi, mladými lidmi a rodinami. Každou neděli je v rámci mše svaté připraveno tzv. slovíčko pro menší děti. Probíhá ve farním sále paralelně s bohoslužbou slova. Hledáme také nové příležitosti pro katechezi školních dětí, podporujeme aktivity mládeže. A snažíme se, aby ani ostatní generace nebyly zanedbány. Nedělní bohoslužby navštěvuje zhruba 300 lidí.

Od budov přes programy se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, a to jsou samotní lidé. Za celým dílem stojí komunita salesiánů, která je v současné době šestičlenná (4 kněží, 1 bratr, 1 student na dvouleté praxi). Poslání ale sdílíme s celou řadou dalších lidí, mezi něž patří zhruba 20 laických zaměstnanců střediska včetně jeho ředitele a celá řada dalších lidí, kteří se do činnosti zapojují nad rámec svého běžného zaměstnání nebo studia. Tito externisté vedou kroužky, doučování, podílí se na chodu klubu Balón, na letních táborech, jednorázových akcích apod. Je jich aktuálně zapojeno v přímé práci a technické podpoře kolem 70.

Jako salesiáni na celém světě se hlásíme k odkazu sv. Jana Boska (1815–1888) a vycházíme ze základního salesiánského poslání: „Být znamením Boží lásky k mladým, zvláště nejchudším.“ Chceme pomoci mladým lidem, aby se dobře připravili na život v dospělosti. Proto mezi sebou vytváříme takové prostředí, kde mohou mladí lidé zakusit:

  • domov – místo, kde se každý cítí přijatý a také přijímá ostatní kolem sebe
  • škola – kde má každý příležitost růst a připravovat se na to, jak dobře zvládnout svůj život,
  • farnost – kde je možné zakusit Boží dobrotu,
  • hřiště – místo, kde se přátelé potkávají a žijí v radosti.

Samotní mladí lidé také vtiskují tvář celé naší činnosti. Vytváříme prostor, kde mohou být sami aktivní nebo se spolupodílet na našem poslání.

Jsme vděčni mnoha dalším lidem, kteří nás podporují ať v našem okolí, nebo kdekoli po celé republice. Bez podpory modlitební ani finanční bychom toho jistě tolik nabízet nemohli.

Pokud chcete nahlédnout pod pokličku ještě o něco více, můžeme vám doporučit naše webové stránky www.sdbplzen.cz, kde si můžete projít panely naší nové výstavy 30 let s Vámi! Kromě toho tam najdete i řadu dalších informací.

P. Marek Sklenář, SDB
ředitel komunity salesiánů

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás