Úspěch v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje

Publikováno
16. 9. 2020
Bytový dům v Radyňské ulici v Plzni, jehož investorem je Biskupství plzeňské, uspěl v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Získal cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.

Autorem architektonického návrhu domu je Ing. arch. Jiří Zábran a projektantem Ing. Josef Houška. Zhotovitelem stavby je firma Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Realizace stavby probíhala od října 2018 do února 2020. Bytový dům má pět podlaží a nachází se v něm celkem dvacet nájemních bytů.

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zachování urbanistického kontextu a za výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání fasád zateplovaných domů. Novostavba členěním své hmoty odkazuje na dvojici starších domů, jež nahradila, avšak do ulice zformované v závěru 19. století vnáší současné tvarosloví. Překvapuje rozdílnými tvářemi – uzavřené průčelí s rastrem „syrových“ cortenových desek, které se stávají elementárním dekorem svého druhu, výrazně kontrastuje se světlou a členitou dvorní fasádou.

O stavbě:

Bytový dům v Plzni na Slovanech v Radyňské ulici nahradil dva demolované domy, které jsou však ve hmotě novostavby stále rozeznatelné. Při návrhu byl kladen důraz na severní uliční fasádu, kam je orientovaná krytá pavlač a schodiště. Přísně pravidelný rytmus fasády tvoří děrované plechy z materiálu corten, jejichž patina má svůj důvod. Dům se nachází v části města, kde staré domy velmi trpí pod polystyrenovým obkladem a kde se vytrácí detail starých fasád. Jižní vnitrobloková fasáda domu je kontrastní k uliční fasádě a rozjasňuje svým optimismem pobytovou zahradu.

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás