V Tajanově u Klatov si lidé připomenou 90. výročí úmrtí Jana Nepomuka Sedláka, světícího biskupa pražského

Publikováno
21. 9. 2020
Ve středu 30. září uplyne 90 let od smrti světícího biskupa pražského a významné postavy českých duchovních dějin Jana Nepomuka Sedláka. Toto výročí připomene zádušní mše a také vzpomínkové setkání v Sedlákově rodné obci - v Tajanově u Klatov.

Znak biskupa SedlákaThDr. Jan Nepomuk Sedlák se narodil 9. dubna 1854 v obci Tajanov u Klatov. Po studiích na klatovském gymnáziu a absolvování bohosloví byl 9. srpna 1876 vysvěcen na kněze. Posléze byl kaplanem v Erpužicích, kooperátorem v Chodově a znovu jako kaplan a katecheta v Rokycanech. Na podzim 1878 při obsazení Bosny působil na Balkáně jako vojenský kurát v polní nemocnici.  V letech 1883–1900 byl farářem ve středočeských Velkých Popovicích, v též době také získal doktorát z teologie.

Na krátkou dobu se pak stal sekretářem arcibiskupské konsistoře a diecézního soudu. Od roku 1891 až do své smrti byl členem metropolitní kapituly. V letech 1890–1891 působil jako notář v kanonickém procesu beatifikace mučedníka Hroznaty a v roce 1898 jako promotor fiscalis při ohledání a přenesení jeho ostatků. Tuto práci pak také prezentoval v Časopisu katolického duchovenstva. V letech 1898–1907 byl poslancem sněmu českého království. Od července 1903 do listopadu 1913 byl předsedou církevního soudu pro manželské záležitosti. Od 2. ledna 1908 byl generálním vikářem pražské arcidiecéze a po přeložení kardinála Lva Skrbenského do Olomouce se kapitula 28. června 1916 rozhodla zvolit ho kapitulním vikářem. Protože se už dlouho cítil unaven, přijal toto rozhodnutí jen velmi nerad, když však po pěti měsících přišel nový arcibiskup Pavel de Huyn, potvrdil ho znovu jako generálního vikáře, aspoň na krátký čas. 7. července 1917 byl jmenován a 8. září 1917 vysvěcen jako episcopus Tacapitanus et auxiliaris Pragensis.

Jako světící biskup pražský vedl např. pohřební obřady arcibiskupa Antonína Stojana v roce 1923 v Olomouci a na Velehradě. V jubilejním roce svatováclavského milénia posvětil 12. května 1929 dokončenou novou část svatovítské katedrály.

Nesmírně aktivní byl též v literární činnosti – jmenujme např. publikace: Devět řečí duchovních o modlitbě Páně, Modli se a pracuj, Tomáše Kempenského čtvero knih o následování Krista, Dějinný vývoj dispensační praxe při překážkách pokrevenství a švagrovství, Pius X. a jeho okružní list, Modlitby pro nemocné, Půl století služby u nemocných či Cesta k oltáři Páně.

Ve svém rodném Tajanově zbudoval kapli ke cti sv. Jana Nepomuckého a bohatě ji vybavil vším potřebným pro konání bohoslužeb. Vedle ní zřídil dům pro opatrování a výchovu dětí s bytem pro vychovatelku, s prostorem pro setkávání místních obyvatel a knihovnou a také s dvěma místnostmi pro ubytování místních chudých. Péčí Města Klatovy jsou obě budovy zrekonstruovány a stále slouží veřejnosti. Tajanovu věnoval též sochu sv. Jana Nepomuckého od sochaře Čeňka Vosmíka, která stojí na mostě přes řeku Úhlavu. Bohatě přispěl na opravu děkanského kostela v Klatovech a na výzdobu farního kostela ve Velkých Popovicích. Žil velmi skromně, a tak mohl využívat svých příjmů k podpoře dobročinných účelů.

Zemřel 30. září 1930 a byl pohřben na hřbitově u sv. Matěje v Šárce. Bohužel jeho hrob už není zachován. 

Vzpomínky na biskupa Jana Nepomuka Sedláka:
30. září 2020, 18.00 – zádušní mše svatá, farní kostel sv. Matěje, Praha – Dejvice, celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, následuje přednáška o životě a díle Jana Nepomuka Sedláka

3. října 2020, 19.00 – společenské setkání s přednáškou o životě a díle biskupa Jana Nepomuka Sedláka (v rámci celorepublikové akce Den architektury), společenský dům, čp. 14, Tajanov u Klatov

Napsal Lukáš Kopecký.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás