284 křesťanských rodin je po monzunových deštích v Pákistánu bez domova. Misionáři obláti prosí o pomoc.

Publikováno
1. 10. 2020
Obracíme se na vás s naléhavou prosbou o pomoc pro 284 rodin bez domova v důsledku monzunových dešťů v oblasti Derekabadu (pouštní oblast), Pákistán. Do této oblasti přišly rodiny před zhruba 45 lety a pod vedením svého faráře vybudovaly svá obydlí a farnosti. Nyní jsou z nich opět bezdomovci jako na počátku. Silné monzunové deště zničily 86 rodinných domů kompletně a 198 částečně. Postižené rodiny v tuto chvíli nemají kde bydlet.

Farnost rodiny zásobuje jídlem a poskytuje lékařskou péči, skrze Charitu se podařilo sehnat několik stanů. Nemůžeme ale hovořit o vyřešení situace. Prosíme vás o finanční podporu v jakékoli výši, kterou byste nám mohli poskytnout. S vaší pomocí budeme schopni pomoci postavit domy nové a přesunout rodiny ze stanů, farních škol a kostelů zpět do jejich vlastních obydlí.

Pozadí situace (povodně v Pákistánu)
Pákistán řadíme mezi země, které trpí následky globálního oteplování. V posledních letech můžeme vyjmenovat tyto pohromy: zemětřesení v roce 2005, záplavy 2010, 2011, 2014, 2015, 2019 a nyní v roce 2020 monzunové deště. Záplavy, které jsou jejich důsledkem, mají 80 obětí na životech, zničená obydlí, úrodu a další majetek. Je třeba znovu zmínit, že nejhůře postiženými jsou chudí lidé z okraje společnosti.

Odůvodnění prosby
Brzy po škodách, které způsobila pandemie Covid-19, chudí lidé z oblasti Derekabadu začali opět vést normální život a vydělávat na své životní potřeby (jsou drobní rolníci nebo i nádeníci). Jejich naději zničily silné monzunové deště, které trvaly déle než dva týdny a úplně zničily jejich chudá obydlí z hlíny. V tuto chvíli jsou nuceni žít bez přístřeší na horkém slunci a ve stanech, které poskytla Charita diecéze Multan. Ty však nejsou uzpůsobené k běžnému životu 8-9 členné domácnosti. Ani spát venku zde není možné kvůli hmyzu, divoké zvěři nebo hadímu uštknutí.
Jak už bylo zmíněno, obláti spolu s lidmi vytvořili 9 vesnic. Jen někteří z nich si mohli dovolit postavit domky z vypálených cihel, většina stavěla z hlíny. Domky jsou v průměru staré 20-25 let a silné deště poničily jak jejich stěny, tak střechy. V tuto chvíli je situace velmi tíživá, nepřehledná a frustrující.
Podle našich průzkumů ve vesnicích je zasaženo 284 rodin, 86 domků kompletně zničených a 198 částečně. I když řekneme částečně, stejně jsou neobyvatelné, protože hrozí zřícení zbylých částí stěn i střech.

Řešení situace
Víme, že existuje jedno trvalé řešení, a to je výstavba domků z pálených cihel, cementu a písku. Ačkoli 284 domků je velmi vysoké číslo, nevidíme jinou cestu. Společně s diecézí hledáme všechny organizace, které by nám mohly podat pomocnou ruku. Každého žádáme o takovou pomoc, jakou může poskytnout. Jedná se o zaplacení cihel, cementu, písku, oken a dveří, krovu a krytiny na domky.
Prosíme vás o pomoc s výstavbou aspoň 10 domků, což dává částku téměř 500 000 Kč. Budeme psát prosby o pomoc na všechny strany. Ještě jednou vám děkujeme za vaši lásku a starost o Pákistán!

Se srdečnými díky o. Günther Ecklbauer, OMI
gunther@oblati.cz

Prosíme o pomoc zasláním daru na účet Oblátského misijního díla:
244 816 241/0300 VS 410
Za jakoukoli pomoc upřímně děkujeme!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás