Charita

Charitní Poradna pro cizince poskytuje asistenční služby v nových prostorách MV ČR v Plzni

Publikováno
8. 10. 2020
Charita
Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň poskytuje asistenční služby cizincům ze států mimo Evropskou unii v nových prostorách Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR na adrese Jagellonská 9, Plzeň. Počet těchto klientů se od začátku roku zvedl oproti loňsku zhruba o čtvrtinu. Jakým způsobem zde poradna cizincům pomáhá a jaké další služby jim může poskytnout?

„Nárůst zájmu o asistenční služby na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) jsme zaznamenali i přesto, že fungování tohoto pracoviště bylo během roku opakovaně přerušeno či výrazně omezeno. První omezení činnosti bylo na jaře během vyhlášeného nouzového stavu, kdy konzultace probíhaly zejména telefonicky,“ vysvětluje Hana Kozlová, která běžně na detašované pracoviště Poradny pro cizince dochází a jako sociální pracovnice zde spolupracuje s tlumočnicemi na řešení pobytových otázek klientů. Právě v tandemu s tlumočnicí zde pracovnice poradny obvykle pomáhají, a to zejména cizincům hovořícím ukrajinsky nebo rusky. Často s nimi řeší záležitosti týkající se prodloužení či změny pobytu nebo přicestování dalších členů rodiny.

Výhodou asistenčních služeb na pracovišti OAMP je, že cizinec může využít podporu přímo tam, kde si pobytové záležitosti vyřizuje. Vedle poradenství může v případě potřeby sociální pracovnice s tlumočnicí poskytnout klientovi asistenci při jednáních na přepážkách v rámci budovy. Cizinec se tak mnohem lépe zorientuje v tom, co, kde, proč a jak si má vyřídit a odpadá i jazyková bariéra při dorozumívání s úředníky Ministerstva vnitra.

Od konce srpna do poloviny září bylo pracoviště OAMP uzavřeno a i se službami poradny přesídlilo z adresy Slovanská alej 26 do nově zrekonstruovaných prostor v centru města na adrese Jagellonská 9. Pracovnice poradny tak mimo svou obvyklou agendu řešily i přesměrování klientů na nové pracoviště a věnovaly se také vysvětlování změn v systému objednávání.

Poradna pro cizince, jejíž „základna“ je spolu s dalšími službami Diecézní charity Plzeň ve středisku v Cukrovarské ulici 16, se věnuje ještě širšímu záběru pomoci lidem ze zahraničí. Od vyhlášení nouzového stavu na jaře tohoto roku až dosud například klientům pomáhá s orientací ve vládních nařízeních, která se rychle mění. Konzultace zde mohou probíhat také v angličtině, mongolštině či bulharštině.  

Mezi potíže přicházejících lidí patří třeba nevyplacené mzdy a další pracovněprávní otázky, které jsou problematické zejména při agenturním zaměstnávání. „Rodinám cizinců také například pomáháme s hledáním místa pro dítě ve školce, škole nebo jim asistujeme při hledání lékařské péče a ubytování,“ doplňuje další aktivity poradny její vedoucí Klára Zachová.

Poradna také stále rozvíjí nabídku vzdělávání – o kurzy češtiny pro cizince je meziročně čím dál větší zájem, oproti minulému roku přidala další dva. Celkem už probíhá jedenáct kurzů, a to devět pro dospělé a dva pro děti. Zároveň jsou rozlišeny podle stupně osvojení českého jazyka účastníků.

„Našli jsme cestu, jak kurzy realizovat navzdory epidemiologické situaci. Nyní, stejně jako na jaře, probíhají online a i v této formě je o ně velký zájem,“ uzavírá vedoucí poradny Klára Zachová.

Projekt Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VI. je financován Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotace na integraci cizinců a statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Jazkové kurzy  se konají v rámci  projektu statutárního města Plzně „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020“, který finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás