Charita

Dosavadní výtěžek Tříkrálové sbírky na pomoc potřebným nestačí, koledujeme dál ONLINE až do konce dubna

Publikováno
21. 1. 2021
Charita
Zatímco minulý rok byly povzbudivé výsledky Tříkrálové sbírky v Plzeňském a Karlovarském kraji touto dobou již částečně známy a nakonec dosáhly senzační výše téměř 6 milionů korun, letos je situace i přes prodloužený termín sbírky konané převážně ve virtuálním prostředí nepříliš optimistická. Podle průběžných výsledků by například Diecézní charita Plzeň, působící v uvedených regionech, musela omezit některé své sociální služby a projekty pro lidi, kteří potřebují pomoci. Charita tedy stále vyzývá k podpoře Tříkrálové sbírky ONLINE na www.trikralovasbirka.cz, kde se bude koledovat až do 30. dubna.

Tříkrálové skupinky nemohly během ledna na koledu vyjít kvůli epidemiologické situaci. Jenže osobní návštěva spojená s žehnáním domu či domácnosti a zpíváním koledy je právě tím, co tradičně přináší otevřený prostor pro komunikaci a pro darování do sbírky na pomoc potřebným. Charita sice pro veřejnost připravila koledu ONLINE na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz, ale dosavadní výsledky zatím nerozptýlily obavy z nedostatku zdrojů na pomoc lidem v těžké životní situaci. Diecézní charita Plzeň zaznamenala k 20. lednu online dary ve prospěch všech koledujících organizací v Plzeňském a Karlovarském kraji ve výši necelých 390 tisíc Kč. To odpovídá pouze asi jedné patnáctině výsledku z minulého roku.

Částečné zmírnění propadu může ještě přinést rozpečetění statických kasiček po 24. lednu. Ty se podařilo na území obou krajů rozmístit zhruba na 220 koledních míst. I přes náročnost organizace sbírky za nouzového stavu se možnost koledování do pokladničky v kostele, na úřadě či v obchodě velmi osvědčila. Organizátoři upřímně děkují všem, kteří se na jejich rozmisťování podíleli a stejně tak těm, kteří si pokladničky vzali po omezenou dobu na starost ve svém koledním místě. I tak je však počet koledních míst se statickou pokladničkou podstatně menší než tříkrálových skupinek, které s kasičkou vyrazily na koledu minulý rok. Tehdy jich bylo více než 1 200.

Stěžejní roli v dalším vývoji sbírky sehraje koledování ONLINE na www.trikralovasbirka.cz, jež potrvá až do 30. dubna. Zde může návštěvník po zhlédnutí kolednického videa přispět na pomoc lidem v nouzi nejblíže svého bydliště, a to zadáním poštovního směrovacího čísla, názvu obce nebo názvu nejbližší charity. Snadno si zde také může zažádat o potvrzení o daru na odpočet daně při podávání daňového přiznání.

„Velmi si vážíme dosavadní pomoci, ale dál vyzýváme spoluobčany k podpoře charitních sociálních služeb, moc Vaši pomoc potřebujeme. Charita koná službu ve prospěch potřebných lidí od jejich narození až po narození pro věčnost a Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem této pomoci, protože veřejné zdroje a zdroje uživatelů na zajištění provozu služeb nestačí. Bez ní budou mít některé naše sociální služby potíže a je stále složitější hledat jiné peníze z veřejných zdrojů, které by mohly jejich rány zacelit,“ sděluje Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.

V minulém roce byl z Tříkrálové sbírky například významně spolufinancován provoz Domova sv. Vavřince v Meclově, což je pobytová služba pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Velkou měrou byly také podpořeny dvě pracoviště Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa pro lidi s duševním, mentálním či kombinovaným postižením na Domažlicku. Bez pomoci z Tříkrálové sbírky by se však minulý rok těžko obešla i střediska sociální rehabilitace pomáhající lidem s návratem do pracovního procesu, azylové domy pro rodiny, domovy pro matky s dětmi v tísni a další charitní služby rozmístěné v regionech. Pro seznámení s našimi službami vás zveme na www.dchp.cz.

Diecézní charita Plzeň
(Tisková zpráva, 21. ledna 2021)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás