Spolek Pod střechou získal vzácný portrét zakladatele poutního místa ve Skokách

Publikováno
5. 2. 2021
Spolek Pod střechou, který se stará o obnovu poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách u Žlutic, získal v dražbě portrét P. Johanna Norberta Ricka, OPraem.

Spolek Pod střechou byl upozorněn, že se na jednom aukčním portálu objevil obraz, který by mohl souviset se Skoky. Záhy jsme zjistili, že se skutečně jedná o obraz, o kterém jsme z německé historické literatury věděli, že býval součástí mobiliáře fary ve Skokách a zobrazoval duchovního otce mariánského poutního místa, P. J. N. Ricka, OPraem. Po roce 1945, resp. po roce 1950, když ze Skoků nuceně odešli tepelští premonstráti, se obraz, stejně jako řada dalších památek, ztrácí. Považovali jsme jej za již definitivně ztracený a zničený. O to větší překvapení a radost byla, když se objevil. Navíc se tak stalo v době premonstrátského jubilea, při 900. výročí založení řádu premonstrátů.

Protože se jedná o jednu z nejcennějších historických památek Skoků, bylo rozhodnuto, že se spolek pokusí získat obraz do vlastnictví. To se nakonec podařilo, spolek za památku zaplatil 20 000 Kč. Na pořízení obrazu již přispěli někteří členové spolku a další dárci.

Umístění obrazu
Obraz bude nutné odborně prohlédnout restaurátorem, zda nepotřebuje nějaký restaurátorský zásah a ošetření, v budoucnu bude umístěn a prezentován ve Skokách, nejspíše v budoucím Poutním domě. Prozatím bude zhotovena fotokopie, která bude vystavena v kostele. Protože originál zatím není možné ve Skokách umístit, zvažujeme jeho dočasné zapůjčení a umístění v některé vhodné instituci, kde by mohl být prezentován veřejnosti (např. v krajském muzeu, diecézním muzeu nebo v tepelském klášteře).

Popis obrazu
Obraz má obdélný formát, orientovaný na výšku, rozměr plátna je 81 x 109 cm. Kompozice obrazu se skládá ze stolku v popředí, na kterém leží stavební plán kostela, svatý obrázek a stolní hodiny, z polopostavy vlastního portrétu a z pozadí, které tvoří drapérie za postavou a průhled oknem na stavbu kostela.

Portrét zobrazuje polopostavu P. Ricka v životní velikosti, oděn je v typické bílé premonstrátské klerice, levou ruku má na cinguli, na prsteníku má prsten s červeným kamenem, patrně je to odznak jeho církevní hodnosti osobního děkana.

Napravo před portrétem je stolek s modrým plátnem, na němž leží stavební plán poutního kostela ve Skokách, svatý obrázek místní Panny Marie Pomocnice ze Skoků s latinským nápisem S. MARIA AUXILIATRIX STOCKENSIS (svatá Marie pomocnice skocká) a velké stolní hodiny. Na stavebním plánu je vyobrazena část půdorysu kostela s textem, který se shoduje s textem na originálu stavebního plánu z roku 1736.

V pozadí za postavou je drapérie červeného závěsu okna. Na rámu okna je přibytý obrázek s černobílým vyobrazením nekolorovaného osobního Rickova znaku. Ten je tvořen štítem v kartuši, ve štítu je zobrazení beránka Božího s osmicípou mariánskou hvězdou. Klenot štítu tvoří koruna, z níž vyrůstá postava sv. Norberta, po stranách paroží. Nad štítem s klenotem je obvyklý prvek církevní heraldiky, kněžský klobouk se čtyřmi (?) střapci. Znak by měl odpovídat jeho církevní hodnosti osobního děkana a řeholního kanovníka (podle dnešní heraldické praxe by měl mít pouze tří střapce). Beránek Boží odkazuje zřejmě na řeholního kanovníka jako služebníka Božího, mariánská hvězda patrně na mariánské poutní místo ve Skokách, sv. Norbert odkazuje na příslušnost k řádu premonstrátů (sv. Norbert jako zakladatel řádu), paroží zase na příslušnost ke Kanonii premonstrátů Teplá.

V průhledu oknem je poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách, je vyobrazen z boční, jihovýchodní strany. Jeho podoba odpovídá původnímu stavebnímu plánu, kdy měl mít pouze jednu věž. V době vzniku obrazu byl kostel ještě rozestavěný a věž měla být vyzděna jen po základy. Malíř tedy zřejmě vycházel ze stavebního plánu. Zajímavostí je i zachycení barevného provedení kostela (základní plochy cihlově červené, tektonika bílá).

Povrch malby je jemně krakelovaný. Obraz byl v roce 1863 restaurován, zásah restaurátora je patrný na obličeji a rukou postavy.

Zadní strana plátna má červenohnědý šeps, ve spodní polovině plátna je velký nápis - signatura malíře s datací I. Ioseph Grimmer pinxit Anno 1744 (J(ohann) Joseph Grimmer namalovat léta Páně 1744) a pod ním menší nápis, signatura restaurátora s datací P. Joan. restaurav. 1863 (P(áter nebo Peter?) Joan(es) obnovil 1863). Vlevo dole je číslice 78, patrně inventární číslo.

Portrét P. J. N. Ricka, OPream
P. Johann Norbert Rick, OPraem se narodil 13. července 1681 v Bochově, patrně byl vyslán na studia teologie, v roce 1706 byl vysvěcen na kněze a stal se členem Kanonie premonstrátů Teplá. V roce 1708 byl vyslán do Žlutic, kde se stal kaplanem ve zdejší farnosti. V roce 1714 se zde stal farářem. Roku 1717 inicioval vznik kaple P. Marie Pomocnice a tím i mariánského poutního místa ve Skokách. V roce 1726 obdržel čestný církevní titul osobního děkana. Jako duchovní správce žlutické farnosti spravoval i kapli ve Skokách, zasloužil se o zřízení oltáře v kapli a o vznik poutí k obrazu místní P. Marie Pomocnice ve Skoku. V roce 1738 převzal do správy i nově stavěný poutní kostel Navštívení Panny Marie. Když Kanonie premonstrátů Teplá zřídila v roce 1748 při kostele ve Skokách svůj superiorát (závislý řeholní dům), byl ustanoven jeho prvním představeným - superiorem. V této funkci zůstal až do své smrti 21. února 1756. Pohřben byl ve Žluticích (ve Skokách v té době ještě nebyl zřízen hřbitov), podle některých pramenů se v místním kostele sv. Petra a Pavla měl nacházet náhrobník.  

Autor obrazu
Autorem obrazu je regionální barokní malíř Johann Josef Grimmer žijící a tvořící ve Žluticích v 1. polovině 18. století. V historických materiálech se objevuje také jako Grimm, Grün. Podílel se spolu s dalšími regionálními malíři na výzdobě kostela ve Skokách. O osobě restaurátora, P. Joanese nebo Johanna, nic bližšího zatím nevíme, mohl by to také být tehdejší superior ve Skokách (1857–77) P. Johann Weimann, OPraem., který nechal obraz v roce 1863 restaurovat.

Jiří Schierl, předseda spolku Pod střechou, z.s.
www.skoky.eu

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás