Církevní školy

Připravuje se nová koncepce církevního školství v Plzeňské diecézi

Publikováno
12. 4. 2021
Církevní školství
20. dubna se biskup Tomáš Holub setká s výzkumným týmem Barbory Spalové a s řediteli zřizovaných škol a školských zařízení. Vyvrcholí tak příprava podkladové zprávy pro vznik nové koncepce církevního školství v naší diecézi.

Jednou ze zásadních otázek, která rezonuje v církevním školství v posledních letech, je problematika formulování koncepce církevního školství (dále jen CŠ). V CŠ byly dlouhodobě hledány odpovědi na různé otázky: jaké je poslání CŠ, jaká je jeho identita, jaké hodnoty přináší do společnosti a jiné.

V roce 2019 se rozhodl biskup Tomáš Holub zahájit práce na přípravě nové koncepce CŠ v Plzeňské diecézi. Oslovil tým sociálních antropologů vedený Barborou Spalovou, aby v průběhu roku 2020 prováděla na zřizovaných ŠPO1 participativní výzkum, jehož klíčovým tématem byla identita CŠ. Výzkumný tým provedl v průběhu roku 84 rozhovorů s řediteli, pedagogy, rodiči, žáky i zástupci zřizovatele, navštívil výuku křesťanské etiky a religionistiky, školní mše i slavnosti. Výstupem této práce je závěrečná zpráva, která obsahuje spoustu zajímavých názorů, pohledů a podnětů a která bude sloužit jako podklad pro nově vznikající koncepci.

Dalším krokem při řešení problematiky nové koncepce CŠ byla otevřená diskuze (brainstorming) v pracovních skupinách různých aktérů CŠ – ředitelů ŠPO, spirituálů a pastoračních pracovníků, zřizovatelů a výzkumných týmů, lektorů a ostatních zainteresovaných osob. Společně si kladli nejrůznější otázky a snažili se vygenerovat společnou vizi, pojmenovat úlohu CŠ a hodnoty, které by mělo přinášet. Také se diskutovalo o nastavení vztahů mezi jednotlivými účastníky CŠ. Diskuze pak většinou vedla k pojmenování aktivit, které by měly vést k naplnění deklarovaných cílů.

Není bez zajímavosti, že stejnými otázkami se v současné době zabývá i subkomise pro vzdělávání při ČBK. Její snahou je vytvořit jednoduchý dokument, který by mohl být jakýmsi metodickým návodem, jak budovat koncepce CŠ v jednotlivých diecézích s přihlédnutím k jejich někdy velice odlišným podmínkám.

Z výstupů vyplývá, že klíčovým bodem je pojmenování hodnot, které mají být v CŠ aktivně diskutované a pravdivě žité. V důsledku toho by pak měl vzniknout bezpečný prostor pro osobní svědectví jednotlivých aktérů a současně pro péči o každého člověka ve smyslu Matoušova evangelia v závěru 25. kapitoly.

Finální verze koncepce CŠ v Plzeňské diecézi by měla být hotova a zveřejněna do konce roku 2021.

1 Zkratka výrazu školská právnická osoba; je to termín pro právnickou formu zřizovaných škol a školských zařízení.

Mgr. Jana Černíková
koordinátorka pro školské právnické osoby 
zřízené Biskupstvím plzeňským

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás