24. dubna 2021 byla sloužena mše svatá v kapli sv. Vojtěcha na Planinách

Publikováno
3. 5. 2021
Místu, kde začínají pole a lesy nad Nebílovským Borkem, se od nepaměti říká Planiny. Na tomto místě Arnold Alois, svobodný pán Engel z Engelsflussu, majitel nebílovského panství, vystavěl v roce 1685 kapli sv. Vojtěcha. Důvodem ke stavbě byly dva případy zázračných uzdravení. Kaple byla vztyčena nad kamenným výčnělkem, na kterém se Vojtěch modlil v roce 992 při návratu z Říma.

V letošním roce si připomínáme 315 let od chvíle, kdy zde pražská konzistoř povolila sloužit poutní mše svaté nejen v neděli po sv. Vojtěchu, ale i v neděli následující. V dnešní době je proto zvykem poutní mši svatou sloužit první neděli a o druhé neděli pořádat pouť světskou.

Po vzniku farnosti Plzeň – Bory přešla tato kaple i poutní mše pod správu borské farnosti a farního společenství ve Štěnovicích. Od té doby se zde každý rok konala poutní mše svatá s hojnou účastí poutníků z Plzně. Tato staletá tradice byla v loňském roce nenadále přerušena tvrdým lockdownem.                                                          

Letos se z epidemiologických důvodů klasická poutní akce nekonala. Avšak v  sobotu 24. dubna 2021 proběhla mše svatá věnovaná sv. Vojtěchu za účasti místních věřících, která byla tradičně zakončena svěcením polí. Mši celebroval páter Robert Jasiulewicz.

 Doufáme, že příští rok se v kapli sv. Vojtěcha opět sejdeme bez omezení se všemi, co toto krásné poutní setkání rádi pravidelně navštěvují.                                                                                                                                          
Za rok nashledanou, přátelé.
Za farní radu ŘKF Plzeň-Bory Michal Plzák

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás