Při diecézní pouti v katedrále sv. Bartoloměje byli oceněni manželé Ženíškovi

Publikováno
5. 6. 2021
Katedrála sv. Bartoloměje
Také letos udělil plzeňský biskup Tomáš Holub ocenění několika osobnostem, které významnou měrou (spoluprací, pomocí, péčí, radou) přispěly ke zdravému rozvoji církve a společnosti na území plzeňské diecéze. 5. června ocenil biskup Tomáš na závěr diecézní pouti manžele Ženíškovy.

Pavla a Karel Ženíškovi
Manželé Ženíškovi žijí v Plzni, odkud pochází Karel, a často je zastihnete také v České Doubravici u Manětína, odkud pochází Pavla. Jsou spolu 52 let, vychovali 4 děti a mají 3 vnučky a 1 vnuka.


Karel je technik (pracoval ve Škodovce) a Pavla vystudovala ekonomickou školu. Po mateřské dovolené pracovala jako sekretářka na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO). Oba manželé přitom byli od konce 60. let aktivní v církvi. Karel působil v pěvecké křesťanské skupině Angelos. Jejich panelákový byt se stal zázemím pro různá modlitební společenství a také azylem pro bohoslovce a věřící muže, kteří v Plzni vykonávali vojenskou službu a byli z daleka (např. ze Slovenska). Kněží, kteří zrovna působili v Plzni, byli také častými návštěvníky jejich domácnosti.
Po sametové revoluci se oba dali naplno do služby v církvi. Pavla na arciděkanství (dnešní farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje), kde téměř 20 let pracovala jako pastorační asistentka. I po svém odchodu do důchodu navštěvovala a stále navštěvuje staré a nemocné a přináší jim eucharistii. Karel pracoval a stále ještě na malý úvazek působí v Salesiánském středisku mládeže jako fundraiser. Po příchodu salesiánů do Plzně pomáhal s rekonstrukcí fary a vybudováním střediska. Byl členem skautského křesťanského střediska YCHTYS a několik let spolu s dalšími organizoval letní skautské tábory.
Ženíškovi rádi chodí do divadla, zvlášť Karel miluje opery. Pavla miluje slunce. A oba se milují navzájem.

Diecézní ocenění letos z rukou plzeňského biskupa Tomáše Holuba převzali také pravoslavný duchovní Vít Metoděj Kout (oceněn byl 9. května na závěr pravoslavné liturgie v chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních) a klatovský starosta Mgr. Rudolf Salvetr (oceněn byl 17. května při požehnání kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech).

Vít Metoděj Kout (41 let), je pravoslavným duchovním ve Františkových Lázních, smluvním dobrovolným nemocničním kaplanem v chebské nemocnici, hospicovým duchovním v mobilním Hospici Sv. Jiří v Chebu a členem Asociace nemocničních kaplanů. Je aktivní v chebské ekumeně a iniciátorem a hlavním tahounem iniciativy "Peče celá ekumena – ekumena pomáhá" zaměřené na podporu zdravotního personálu v chebské nemocnici během covidové krize a na podporu rodičů samoživitelů ve spolupráci s organizací Nádech. Je ženatý, s manželkou Martou má tři děti. Rád jezdí na koloběžce, běhá se psem Mínou, pomáhá, kde je zapotřebí, a propojuje zdánlivě nespojitelné. 

Mgr. Rudolf Salvetr se narodil v roce 1964, vystudoval Pedagogickou fakultu ZČU. Poté působil jako učitel na Klatovsku a poté jako ředitel Masarykovy ZŠ v Klatovech. Od roku 2006 až dosud působí jako starosta města Klatovy. V komunální politice od roku 1998, v krajské politice od roku 2008, v současné době je náměstkem hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu. Je ženatý, má dva syny a jednu vnučku. Je celoživotní aktivní sportovec, především hraje basketbal a lyžuje. Rudolf Salvetr je velký klatovský a šumavský patriot.
Ocenění navrhl klatovský farář P. Jaroslav Hůlle: „Klatovský starosta  v našem městě pomáhá, kde může. Jeho zájem o občany našeho města pociťuje i naše farní společenství. Vděčnost za jeho péči i o nás chceme vyjádřit předáním tohoto ocenění.“

Všem oceněným za všechno děkujeme a ze srdce blahopřejeme.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás