Charita

Diecézní charita Plzeň rozdělila finanční pomoc zasaženým ve Stebně a zřídila krizový fond

Publikováno
20. 8. 2021
Charita
Díky solidárním dárcům, kteří přispěli na transparentní účet Diecézní charity Plzeň, bylo na pomoc rodinám ve Stebně po červnové ničivé bouři poskytnuto 631 tisíc Kč. Finanční podporu obdrželo celkem 8 rodin. Většina z nich svá obydlí v provizorních podmínkách obývá i přes období rekonstrukčních prací. Příspěvky, které přišly na transparentní účet od 3. srpna, jsou diecézní charitou shromažďovány do fondu krizové pomoci pro případ dalších mimořádných událostí. Přispět do fondu je možné stále pod variabilním symbolem 246 prostřednictvím transparentního účtu Diecézní charity Plzeň 277850809/0300.

„Zdá se mi, že situace je už stabilizovaná. Nejnáročnější byly myslím první dva týdny po tornádu. Zdejší lidé teď zejména čekají na to, až se uvolní kapacity firem a řemeslníků a ti budou moci přijet pokrýt stále ještě z velké části zaplachtované střechy či provést jiné potřebné práce,“ říká k situaci v obci místní farář Richard Polák, který byl první osobou, s nímž byla charitní Terénní krizová služba v kontaktu po odeznění bouře. Intervenční tým ve Stebně nabízel okamžitou psychologickou podporu a humanitární pomoc.

„Vážím si toho, že se Charita Plzeň velmi rychle objevila na místě. Začala mapovat nepřehlednou situaci a mluvit s konkrétními postiženými. Situace byla o to složitější, že pomáhajících institucí, organizací i soukromých osob bylo v jednu chvíli na místě velké množství a šlo o to přeci jen s rozvahou zacílit pomoc konkrétním lidem. Myslím, že v tom plzeňská charita jednala rozvážně, někde pomohla okamžitě a v jiných případech nechala „situace“ uzrát,“ pokračuje otec Polák. „Osobně jsem zvláště rád za podporu jedné mladé rodiny, které se pár týdnů po tornádu narodilo dítě a  které Charita přispěla na opravu poškozených aut a přívěsného vozíku, jež otec rodiny používá při výkonu své profese. Znám zblízka situaci této rodiny. Nic si nenárokovali, ale když pomoc byla nabídnuta, vděčně ji přijali.“

Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň má v okamžité pomoci lidem zasaženým náhlým neštěstím široké spektrum uplatnění. „Může se jednat o náhlou osobní krizi, jako je ztráta blízkého člověka, partnerskou nebo rodinnou krizi, sebevražedné myšlenky nebo ztrátu smyslu života. Vyjíždíme pomoci osobám zasaženým mimořádnou událostí, například při požárech, živelních pohromách, dopravních nehodách,“ uvádí vedoucí služby Lada Vlčková. Terénní krizová služba také disponuje nonstop telefonickou linkou 777 167 004 a je napojena na Integrovaný záchranný systém Plzeňského kraje. „Poskytujeme klientům bezpečí, podporu, pomáháme jim probudit v sobě znovu naději a snažíme se usnadnit jim prožívání aktuální situace, aby se zvýšila jejich schopnost krizi zvládnout,“ vysvětluje krizová interventka. „V klientech podporujeme jejich kompetence a samostatnost, předáváme jim potřebné informace a konstruktivní řešení s ohledem na jejich možnosti a stav.“ Terénní krizová služba také prováděla ve Stebně sociální šetření, aby byla finanční pomoc poskytnuta těm nejvíce potřebným. Služba bude zasaženým nablízku i do budoucna a v případě potřeby jim bude poskytovat psychosociální pomoc.

Rezervní krizový fond zřizuje Diecézní charita Plzeň právě pro případ mimořádných událostí, jakou byla například ničivá bouře ve Stebně. V takových situacích je na místě rychlá finanční podpora zasažených vedoucí zejména k neodkladnému zajištění bydlení nebo jiných nezbytných životních potřeb. Veřejnost do něj může přispívat pod variabilním symbolem 246 na transparentní účet Diecézní charity Plzeň 277850809/0300. Sledovat pohyby na účtu je možné ONLINE.

Charita také od dárců obdržela část finančních prostředků na opravu stebenského kostela sv. Jana Křtitele. Ty byly poukázány na účet Nadačního fondu Dominanty, č. ú. 212356826/0300, pod variabilním symbolem 070677, který sbírku zastřešuje. Jednalo se celkem o 20,5 tisíce korun. I tento účet je stále otevřený pro zájemce, kteří by chtěli rekonstrukci kostela podpořit. „Situace na sbírkovém kontě Dominanty i jednání s pojišťovnou nakonec definitivně určí rozsah podzimních prací. Všem dárcům moc děkujeme,“ uvádí stebenský farář Richard Polák.

Diecézní charita Plzeň znovu děkuje všem, kteří se podíleli na spolupráci při pomoci zasaženým obyvatelům Stebna a za veškeré příspěvky dárců, díky nimž mohla rozdělovat finanční podporu.

(20. srpna 2021, Tisková zpráva DCHP.)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás