Charita

Diecézní charita Plzeň rozšiřuje svou pomoc v Jižní Americe a hledá podporovatele

Publikováno
24. 9. 2021
Charita
Diecézní charita Plzeň dlouhodobě působí v Peru, Bolívii, Paraquay a Ekvádoru, kde se soustřeďuje zejména na pomoc při vzdělávání nejchudších dětí, pomáhá handicapovaným, podílela se na výstavbě dvou škol a hloubení nových studní. V roce 2021 spustila v Peru ve spolupráci s Diecézní charitou Iquitos projekt na pomoc nezletilým matkám v nouzi. Pro svou rozvojovou a humanitární pomoc hledá nové podporovatele – ať už „adoptivní rodiče“ do projektu Adopce na dálku, nebo sponzory. Na pomoc nejchudším malým Jihoameričanům budou moci jednoduše přispět milovníci kávy – koupí peruánské kávy z pražírny Palasio pojmenované Pablův blend.

Vzdělání pomůže nejchudším dětem vystoupit z kruhu chudoby
V Latinské Americe je chudoba největší překážkou v dosažení vzdělání. Děti musí velmi často pomáhat rodině s obživou, například pouličním prodejem. Pokud dítě nedosáhne na vzdělání, nepodaří se ani jemu, ani jeho budoucí rodině vystoupit z kruhu chudoby. Pandemie covid-19 chudobu mnohých rodin ještě prohloubila.

Jednou z možností, jak poskytovat vzdělání i dětem v nejchudších oblastech, je program Adopce na dálku. Diecézní charita Plzeň jej odstartovala už v roce 2003 a od té doby jím prošlo asi 1 000 dětí z chudinských oblastí Jižní Ameriky. Nejedná se o skutečnou adopci, ale o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti, jejímž cílem je úhrada všeho, co dítě potřebuje ke studiu (učebnice, školní potřeby, školní uniforma). V nutných případech se z příspěvku, který ročně činí 7 000 Kč, platí i strava, ubytování na internátě či lékařská péče. Aktuálně jsou v projektu Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň zařazeny zhruba dvě stovky dětí. Toto číslo však zdaleka neodpovídá počtu dětí, které by šanci na vzdělání potřebovaly. Diecézní charita Plzeň tak neustále hledá nové „adoptivní rodiče“, jimž osud těchto dětí z nuzných poměrů není lhostejný.

Nový projekt na pomoc nezletilým matkám v peruánském městě Iquitos
Diecézní charita Plzeň udržuje úzkou spolupráci s několika jihoamerickými většinou církevními pomáhajícími organizacemi, díky nimž může svou pomoc směřovat na konkrétní místa a konkrétním lidem. Ve spolupráci s Diecézní charitou Iquitos působící v Peru se zaměřila na novou cílovou skupinu ohrožených. Projekt „Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky“ byl po mnoha úskalích spojených s pandemií covid-19 spuštěn na počátku roku 2021. Mladým maminkám, typicky ve věku 12–16 let, žijícím v extrémní chudobě je poskytována nepeněžní pomoc formou dodávek potravin, základního oblečení, hygienických potřeb, případně léků pro ně samé nebo jejich novorozené děti. Důležitým cílem projektu je podpora mladých maminek při pokračování ve vzdělávání a také hájení jejich práv. V tuto chvíli je do projektu zařazeno 11 nezletilých maminek, z nichž některé již porodily. Charity spolupracující na projektu však předpokládají, že počet takto mladých maminek, které by potřebovaly pomoci ve městě Iquitos a jeho okolí, je násobně vyšší. Nezřídka jde o oběti sexuálního násilí v rodině. Město Iquitos se nachází v Amazonii, je obklopené džunglí a přístupné pouze lodí nebo letadlem.

Příklad pomoci: ANGIE
Angie byla do programu zařazena ve svých dvanácti letech. Tou dobou byla v osmém měsíci těhotenství. Do jiného stavu přišla v důsledku znásilnění svým strýcem, případ vyšetřuje policie. Dívka žije se svou rodinou ve velice chudých podmínkách v domě ze dřeva na okraji Iquitos. Má tři sourozence. Navzdory své mimořádně těžké životní situaci se snaží pokračovat formou distanční výuky ve studiu. Angie potřebuje především výbavu pro své novorozené dítě – plenky, drogerii. Krom toho jsou jí dodávány také základní potraviny, jako je mléko či rýže.

Diecézní charita Plzeň hledá laskavé sponzory, díky nimž by mohla pomoci většímu množství maminek v takto náročné životní situaci a zároveň zajistila udržitelnost projektu na další roky.

Pro lepší představu o své činnosti v Jižní Americe spustila diecézní charita také nový web Humanitární pomoc.

Kávou proti chudobě
Charita stále hledá možnosti, jak rozvojovou a humanitární pomoc potřebným v zahraničí financovat a jak s ní seznamovat českou veřejnost. Proto velmi vítá iniciativu pražírny kávy Palasio, která s různými plzeňskými organizacemi připravuje rozličné edice Kávy pro Plzeň. Od začátku října spouští na trh edici Pablův blend, pojmenovanou po vedoucím Střediska rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň, Pablovi Chacónu Gilovi. Káva pochází z Peru, kde Charita dlouhodobě pomáhá a kam „Pablo“ pravidelně zajíždí na inspekční cesty. Část z prodeje této kávy bude pražírnou darována na zahraniční pomoc Charity.

Už v minulém roce uskutečnila Diecézní charita Plzeň s Palasiem dva projekty. Šlo o expozici fotografií z výprav Pabla Chacóna Gila po Latinské Americe. Ten při svých inspekčních cestách kontroluje realizaci rozvojových a humanitárních programů a zároveň zjišťuje nové potřeby pomoci v chudých oblastech. A vše fotograficky dokumentuje. Dalším společným počinem byla edice kávy, jejíž prodej přispíval na pomoc seniorům v charitní péči.

Kromě toho uskutečňuje Charita besedy ve školách, knihovnách či farnostech, při nichž Pablo Chacón Gil představuje charitní pomoc v Latinské Americe a košatě vypráví o setkání s místními obyvateli žijícími leckdy v nepředstavitelných podmínkách.

Jak pomoci
Staňte se „adoptivním rodičem“ jihoamerického dítěte. Více ZDE.

Bližší informace také poskytne:
Mgr. Jaroslava Medunová
asistentka projektu
pracovník humanitární a rozvojové pomoci
tel.: +420 731 433 137
e-mail: jaroslav.medunova@dchp.charita.cz

Můžete přispět na nový projekt „Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky“:
Číslo účtu 75277127 / 2700, variabilní symbol 91148

Máte-li rádi praženou kávu, nakupujte peruánský Pablův blend v Palasiu. Část z tržby poputuje na rozvojovou a humanitární pomoc Diecézní charity Plzeň v Jižní Americe.

Děkujeme za podporu.


 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás