Charita

Milostivé léto dává dlužníkům v exekuci šanci na nový život. Charitní dluhové poradny jim poradí, jak na to

Publikováno
29. 10. 2021
Charita
Nespočtu lidem v Česku se v průběhu let mnohonásobně navýšily dluhy vlivem vysoké penalizace. Nepříznivá situace je zavedla až do dluhové pasti, ze které se téměř nikdo nedokáže dostat svépomocí. Tuto svízelnou situaci by zadluženým měla pomoci řešit novela exekučního a občanského soudního zákona, takzvané milostivé léto. Umožní dlužníkům s exekucí nařízenou soudem zaplatit pouze samotný dluh – tzv. jistinu – bez úroků a penále. Tato možnost však bude časově omezená, na což je nutné si dát pozor.

Milostivé léto probíhá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Pro lidi, kteří dluží peníze veřejnoprávním institucím, se tak brzy otevře šance na nový život. Jedná se například o dluhy na úhradách sociálního či zdravotního pojištění, za nájem obecního bytu, či vůči institucím typu ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, dopravní podniky, školy, nemocnice a podobně, které jsou vymáhány soudním exekutorem.

V případě, že dlužníci stihnou během následujícího čtvrt roku splatit jistinu – tedy základní dlužnou částku, penále a úroky jim budou odpuštěny. Dlužník zaplatí pouze stanovený poplatek 908 korun za administrativní úkony. „Věřím, že milostivé léto umožní řadě lidí zbavit se dluhové zátěže a vrátit se s úlevou do běžného života,“ říká Iva Kuchyňková, manažerka pro advokační činnost Charity Česká republika v sociální oblasti.

Charita milostivé léto s radostí vítá, protože pomáhá těm, kteří se nachází ve svízelné finanční situaci. „Na legislativních změnách jako nezisková organizace pracující s chudými rodinami, které se dostaly do dluhových pastí, dlouhodobě aktivně spolupracujeme a podporujeme je,“ dodává Iva Kuchyňková.

KDY: Milostivé léto je účinné od 28. 10. 2001 do 28. 1. 2022. Pozor: Je třeba počítat s tím, že jakékoli platby, zamýšlené na úhradu dluhu v rámci milostivého léta, které přijdou exekutorovi kdykoli před tímto datem, budou použity jako dosud, tj. na úhradu příslušenství, a nikoli základní částky – jistiny.  Exekuční srážky by tudíž nebyly do platby na milostivé léto započteny.

KDO: Odpuštění příslušenství k dluhu se vztahuje pouze na exekuce vymáhané soudní cestou, čili soudním exekutorem. Netýká se tedy správních a daňových exekucí. Dlužník též nesmí být v insolvenci.

KOMU: Jde o dluhy veřejnoprávním subjektům jakými jsou například: stát, územní samosprávný celek (i městská část, obvod), státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace územního samosprávného celku (např. kraje), veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, státní fond, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, ústav či obecně prospěšná společnost, založené státem nebo územním samosprávným celkem, státní či národní podnik, zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, dopravní podnik, nedále pak právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast apod.

JAK: Při platbě jistiny musí dlužník uvést, že chce využít milostivého léta, a vyzvat exekutora, aby postupoval dle zákona číslo 286/2021 Sb., části 2, článku IV, bodu 25. Přesné znění paragrafu citovaného zákona najdete v přiloženém dokumentu.

Pro více informací nejen k milostivému létu, ale i z oblasti rodinného práva, dluhového poradenství, pracovně-právních vztahů, sociálních dávek a podobně se mohou zájemci obracet zdarma na naši síť charitních poraden, které ke klientům přistupují individuálně, ohleduplně a diskrétně. Charita Česká republika vybudovala po celé republice síť 72 poraden, z nichž 53 poradí klientům s kroky, potřebnými k oddlužení. Důležité je přesně dodržet stanovený termín.

Kam se obrátit pro další informace:
V Diecézi plzeňské se na dluhové poradenství specializuje Občanská poradna Cheb Diecézní charity Plzeň. O radu při milostivém létě je možno požádat také v Sociální poradně Oblastní charity Klatovy.

Přehled dluhových poraden sítě Charity Česká republika podle krajů naleznete ZDE.

Užitečný může být přiložený leták, obsahující základní informace k milostivému létu.

Zdroj: Tisková zpráva Charity Česká republika z 20. 10. 2021, upraveno Diecézní charitou Plzeň 29. 10. 2021

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás