Biskup Tomáš rozhodl o zastavení distribuce časopisu RC Monitor

Publikováno
22. 11. 2021
Biskup Tomáš Holub rozhodl, že se v kostelích, na farách a jiných podobných církevních budovách nebude distribuovat časopis RC Monitor. Důvodem jsou dlouhodobé neoprávněné útoky na představitele katolické církve, což se týká zvláště papeže Františka a zpochybňování jeho autority. V případě, že se postoje a styl časopisu změní a zlepší, biskup Tomáš toto rozhodnutí přehodnotí. Své rozhodnutí vysvětluje biskup Tomáš Holub v následujícím rozhovoru.

Proč jste se rozhodl přistoupit ke kroku zakázat distribuci časopisu RC Monitor v kostelích na území plzeňské diecéze?

RC Monitor jsem se rozhodl zakázat proto, že ačkoliv jsem již několikrát upozorňoval na tendenci, která nebyla vstřícná vůči současnému papeži, situace se nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. Poslední články, ve kterých je kritizován jak předseda ČBK, tak přímo papež, jsou důvodem, proč není možné, aby byl tento časopis oficiálně nabízen v kostelích, tedy na místech, která jsou spojena se zodpovědnými osobami církve, proti nimž se autoři časopisu vymezují.


Jste nebo byl jste v kontaktu s redakcí časopisu RC Monitor? Co bylo případně předmětem vašich rozhovorů?

Ano, byl jsem s redakcí RC Monitor vícekrát v kontaktu. Rozhovory, o kterých jsem věřil, že jsou otevřené, bohužel nevedly k tomu, co jsem si tolik přál – aby tento časopis podporoval skupinu věřících s tradičními názory, kteří jistě do církve patří, ale zároveň nepodrýval autoritu papeže a předsedy ČBK.


Kde vidíte hranici mezi legitimním kritickým pohledem a nepřijatelnou kritikou?

Kritický pohled je pro církev důležitý, pokud nedemontuje základní hodnoty, na kterých církev stojí. Těmi základními hodnotami je jednota s římským biskupem a důvěra, že Druhý vatikánský koncil nevede církev špatným směrem, ale je zcela zásadním směřováním církve pro třetí tisíciletí.  Kde se objevuje kritika papeže a nepřijetí Druhého vatikánského koncilu, nejedná se již o legitimní kritiku, ale o snahu říci, že církev je v posledních desetiletích vedena špatně a že je třeba to zásadně změnit. To je proti všem posledním papežům, včetně sv. Jana Pavla II.

Jaká kritéria by měla splňovat periodika nabízená v našich kostelích?

Na tuto otázku jsem již odpověděl. Jedná se o to, aby nebyla demontována základní důvěra v církev jako dílo Boží.


Máte informace o tom, zda i jiní biskupové přistoupí ke stejnému kroku?

O RC Monitoru jsme mluvili na poslední biskupské konferenci. Vím, že někteří biskupové tuto věc zvažovali, ale jak se po konferenci rozhodli, mi zatím není známo.

 

 

Zde uvádíme seznam některých článků RC Monitoru z poslední doby vyvolávajících kontroverzi:

RCM 18/2021, strana 7, článek Mše a paměť
RCM 18/2020, strana 14, článek Co s radní Lipovskou?
RCM 16/2021, strana 10, článek Reakce na papežovy restrikce starobylého římského ritu
RCM 17/2021, strana 5, článek Církev na misii, nebo církev na schůzích?
RCM 17/2021, strana 8, článek Kněz, který nemá starost o duše, se stává neužitečným
RCM 18/2021, strana 16, článek Volní jako orli

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás