Sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel zahajuje své aktivity také v Plzni

Publikováno
9. 11. 2021
Rozhovor s Markem Chvátalem, projektovým manažerem sdružení KOMPAS, připravila Jana Lazarová. První setkání Kompas clubu v Plzni proběhlo 18. listopadu (8:30–10:30) na Salesiánském středisku mládeže Plzeň (adresa: Revoluční 98).

Proč byl KOMPAS založen?
Ke vzniku tohoto společenství vedl především pocit osamocenosti lidí z byznysu. Člověk se může v rodině nebo ve farnosti setkávat s ostatními jako křesťan, ale existují velmi specifické starosti a problémy, které s každým křesťanem řešit nelze. Není lehké sdílet třeba svou starost, že vám někdo dluží statisíce za fakturu. Ten, kdo vydělává třicet tisíc nebo i méně, vám v tomto případě zkrátka rozumět nemůže. S tím, kdo je zaměstnaný, můžete jen těžko mluvit o tom, že potřebujete razantně snížit počet zaměstnanců, aby vaše firma nezkrachovala, atd. Jsou specifické potíže, které nelze řešit s každým.
V byznysu fungují určitá společenství nebo skupiny, v nichž se setkávají např. majitelé středně velkých podniků. V takovém prostředí lze sdílet pracovní starosti, můžete zde řešit konkrétní problémy své firmy. Většinou se tu ale nepohybuje mnoho lidí, kteří by sdíleli křesťanské hodnoty.
KOMPAS tedy vyrůstá právě z těchto potřeb – z potřeb lidí s podobným zaměřením a se společnými (křesťanskými) hodnotami.

Jak se ze společenství stala oficiální organizace?
U zrodu sdružení stojí podnikatel Jiří Jemelka a P. Josef Čunek SJ, kteří se pokusili vytvořit společenství podnikajících křesťanů. Osm let KOMPAS fungoval neformálně (začínali jsme v Praze a v Olomouci, šlo o neformální setkávání nad určitým tématem). Až v lednu 2018 vzniklo sdružení oficiálně, jako nezisková organizace. Já jsem se ke sdružení připojil asi před čtyřmi lety a začal jsem zde jako manažer pracovat na tom, co může sloužit. 

Proč zrovna KOMPAS?
KOMPAS znamená Křesťanští Obchodníci, Manažeři, Podnikatelé A Samostatně výdělečné osoby. Za iniciálami názvu se tedy skrývají lidé, které do našeho společenství zveme.

Proč by se měli křesťanští podnikatelé o sdružení zajímat a zapojit se do jeho aktivit?
Jedním z našich hlavních cílů je vytváření vztahů. Nevznikli jsme proto, aby spolu lidé z byznysu uzavírali výhodné smlouvy a získávali nové pracovní kontakty. Jde nám hlavně o to, aby se lidé poznali, aby spolu mluvili, aby byli spolu, navázali vztahy a šli v nich do hloubky, aby se za sebe navzájem modlili.  

Jaké pravidelné akce pro své členy připravujete?
Jednou ročně pořádáme konferenci na Velehradě (ta příští proběhne 28. května 2022) a také duchovní cvičení (poslední se konala na začátku listopadu 2021 ve Vranově u Brna).

Před epidemií koronaviru a lockdownem fungovaly také Kompas cluby, jejichž aktivity byly kvůli opatřením proti šíření koronaviru omezeny. Aktivity Kompas clubu bychom rádi obnovili a rozjeli také na nových místech.

Jaká místa máte na mysli?
Rádi bychom zahájili své aktivity v Plzni, kde jsem se poznal s Petrem Němečkem z Antee. On má kolem sebe více lidí, které by snad aktivity KOMPASu mohly oslovit. Pokud to epidemická situace dovolí, rádi bychom opět oživili činnost KOMPAS clubů v Praze, v Pardubicích, v Jihlavě, Brně, Olomouci, ve Zlíně, v Ostravě i v Uherském Brodě.

Je vidět, že o KOMPAS je zájem napříč republikou.
Ano. Některá společenství se dokonce začínají štěpit na společenství menší, místní. Z toho máme radost, protože lidé nemusí nikam daleko dojíždět.

Přivedla i Vás pandemie koronaviru k pořádání setkání on-line?
Snaha o propojení všech členů KOMPASu napříč republikou nás přivedla k jedné z aktivit – k pravidelné on-line modlitbě. Ve středu se takto scházíme k modlitbě růžence a v pátek k modlitbě chval s četbou z Písma, se spontánními přímluvami a díky. Modlíme se také litanie ke svatým podnikatelům.  

Osobní setkání je samozřejmě vždycky lepší než on-line. Konferenci na Velehradě jsme letos poprvé uspořádali on-line, ale vyhodnotili jsme, že to bylo touto formou také naposledy. Zájem výrazně klesl. Zřejmě také proto, že lidé během lockdownu seděli velmi často před počítačem, takže se jim už jakákoli on-line komunikace nejspíš zajídala.   

Jsou akce KOMPASu určené jen pro jeho členy?
Lidé si občas myslí, že když jsou zaměstnanci, tak do KOMPASU nepatří. Manažera-obchodníka nevylučuje z našeho společenství fakt, že má pracovní smlouvu. Není nutné mít IČO. Vítáme kreativní, podnikavé lidi. Manažer může být zaměstnaný, ale přesto může být vytíženější než podnikatel. Při organizaci všech akcí ovšem myslíme na celou rodinu.

Jak se to projevuje?
Jsme dost zaměřeni na rodinné společenství, i naši konferenci jsme zvyklí organizovat pro celé rodiny. Konference bývá v sobotu a rodiče mohou přijet i se svými dětmi, pro které je připraveno hlídání a program. Také na duchovních obnovách je o děti postaráno, v době, kdy se rodiče účastní přednášek.

Jendou z akcí, kterou pořádáme, je také víkend pro táty s dětmi. Muži, kteří doma často chybí, mají možnost jednou ročně aktivně prožít čas se svými dětmi. Tátové vypnout mobilní telefony a jsou k dispozici jen svým potomkům, my pro ně připravujeme pěkný, akční program.

Chceme zkrátka vyjít vstříc rodinám, protože si uvědomujeme, že nedostatek času na rodinu a na vlastní děti je problém, který právě lidé z byznysu velmi často řeší. Když je to možné, pořádáme některé menší akce raději v pracovní době – je podle nás lepší, aby účastníci akce „utekli“ z práce, než aby pak večer nebyli doma.

Roste zájem také o duchovní obnovu.
Ano, tzv. Dny v tichu probíhají dvakrát ročně. Na celé čtyři dny jedeme společně do kláštera, kde jsou všichni v tichu a mohou se účastnit připraveného programu (modlitba z breviáře, mše svatá…). Ale protože zvlášť lidé z byznysu jsou zvyklí, že o svém programu rozhodují sami, mají při Dnech v tichu naprostou svobodu – individuálně si mohou zvolit, zda nabízený program využijí, či nikoli. To jediné, na čem skutečně trváme, je bytí v tichu, snaha být v přítomnosti a modlit se.

Při Dnech v tichu se zaměřujeme především na kontemplativní modlitbu, ale někteří účastníci prožívají ty dny třeba venku – v tichu v přírodě nebo četbou Písma. Záleží skutečně na svobodě jednotlivých účastníků a také na tom, jak jsou právě vedeni Duchem svatým.

Nabízíte během Dnů v tichu také doprovázení?
Večer nabízíme prostor pro sdílení, kde mohou najít orientaci třeba ti, kteří mají vůbec první takovou zkušenost s tichem. Ovšem i účastníci, kteří se duchovních cvičení účastní opakovaně, bývají rádi, že mohou slyšet, co a jak prožívají ostatní.

Sdílení je dobré také proto, že když je některý účastník (v nitru) konfrontován s něčím problematickým, může díky sdílení zjistit, že je to v takové situaci, tedy v tichu, naprosto normální.

Získáváte od účastníků zpětnou vazbu? Není pro ně konfrontace s tichem příliš náročná?
Pozorujeme, že zájem o Dny v tichu roste. Začínali jsme jednou ročně maximálně s šesti lidmi, teď tato duchovní cvičení probíhají dvakrát do roka s účastní minimálně patnácti lidí a zdá se, že zájem ještě poroste. To je dobrý signál.  Lidé v byznysu bývají velmi aktivní, takže je skvělé, že se mohou na čtyři dny utrhnout a být pouze s Bohem. Mnozí z účastníků z těchto dnů a z prožitku ticha čerpají celý rok.

Připravujete i programy ušité na míru vašim členům, tedy podnikatelům, manažerům a obchodníkům?
Nabízíme tzv. manažerské konzultace. Naši specialisté si vyhradili čas a jsou připraveni on-line poradit, například koučovat. Řekněme si příklad – když má někdo na starost podnik o dvou stech lidech a třeba půlmiliardový obrat, už má mnohdy zkušenost a dokáže poradit někomu jinému, kdo třeba řeší určitou problematickou záležitost v menším podniku a s menším obratem. Malého podnikatele by třeba některá řešení nenapadla, ale podnikatel z větší firmy ví naprosto přesně, co je dobré udělat. I takové odborné zkušenosti sdílíme.

Organizujete také semináře. Co nabízejí?
Připravujeme odborně zaměřené semináře – věnovali jsme se v nich např. nejčastějším chybám v řízení podniku, chybám při tvorbě strategie, při plánování financí atd. Proběhly ovšem i semináře věnující se osobnímu růstu, jak napovídá např. název jednoho z nich – Síla charakteru.

Semináře, které pořádáme, jsou vždy „pokřtěné“. Přednášející bývá křesťan a cílovou skupinou jsou věřící nebo hledající. Tedy lidé, kteří hledají formaci v souladu s křesťanskými hodnotami.

Webové stránky prozrazují, že služby KOMPASu zaštiťuje Mons. Josef Nuzík.
Inu, jsme „prověření“. Ale byť jsme v převážné většině katolíci, jsme ekumeničtí. Na našich akcích už je ekumenická otevřenost pravidlem. Na Dny v tichu za námi jezdí třeba evangelíci, kteří říkají, že zkušenost tiché modlitby jim v jejich vlastní církvi chybí. Evangelíků přibývá a na naše akce se vrací, my inspirujeme je a oni zase inspirují nás.

Jak se o Vašich aktivitách můžeme dozvědět?
Zpočátku, když jsme o sobě dávali vědět světu, jsme zkoušeli využívat mnoho kanálů, včetně médií. Občas jsme si zaplatili inzerci v Katolickém týdeníků, snažíme se budovat PR, jsme na sociálních sítích – hlavně na síti Linkedin. (Podle reakcí se zdá, že zde je naše cílová skupina mnohem aktivnější než na Facebooku.)

Máme webové stránky krestanskypodnikatel.cz, rozesíláme newsletter, snažíme se šířit letáčky atd. O KOMPASu dáváme vědět také prostřednictvím tzv. Svědectví…

Co si pod tím můžeme představit?
Jednou měsíčně zveřejňujeme rozhovor s podnikajícím křesťanem, v prosinci zveřejníme už čtyřicátý. Rozhovor lze najít na našem webu, v podcastu s názvem Hodnoty v podnikání, část vysílá Proglas v pořadu Křesťan a svět (vždy poslední neděli v měsíci).

Svědectví má tři části – nejdříve se člověk představí, v další části mluvíme o propojení víry a podnikání (nejde jen o moralizování, občas jsme mluvili třeba o krizi víry a pozdějším návratu k Bohu), ve třetí části se bavíme o vybraném biblickém úryvku. Nejde o teologii, ale o osobní aktualizaci úryvku do života. 

Jsou ve Vašem společenství aktivní také ženy?
Mezi našimi aktivními členy převládají muži, ale máme mezi sebou i ženy – manažerky, podnikatelky. Zrovna 5. listopadu jsme přijímali deset nových členů, mezi nimiž bylo pět žen. Nevyhledáváme ženy cíleně, ale jsou mezi námi a byť jsou v menšině, neutíkají. Ženy bývají ve většině na modlitebních setkáních, na Dnech v tichu naopak mívají početní převahu muži.

Jakým způsobem koncipujete programy KOMPASu?
Společenství tvoří zejména lidé, kteří se ho účastní. Přizpůsobujeme se tomu, o co mají lidé zájem, každý tedy má možnost najít si to svoje. Někdy jde o modlitbu, jindy o sdílení, organizujeme mimo jiné přednášky se zajímavými hosty…

V KOMPAS Clubu samotní účastníci rozhodují o tom, jak bude program vypadat, vše se může proměňovat podle aktuální potřeby.

Pochopitelně nás zajímá, kvůli čemu se k nám lidé vrací.

Zajímá Vás víc? Navštivte webové stránky sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel – krestanskypodnikatel.cz.

Rozhovor připravila Jana Lazarová.

Fotogalerie

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás