Charita

Tříkrálová sbírka 2022 zve k pomoci potřebným

Publikováno
3. 1. 2022
Charita
Již 22. rokem se pod taktovkou Charity Česká koná největší pravidelná sbírka v republice, jejíž tradice se však počítá na staletí. Odstartuje hned 1. ledna na Nový rok a malí i velcí tři králové budou chodit koledovat až do 16. ledna. Účelem sbírky je podpora charitní pomoci lidem v nouzi či v jiných náročných životních situacích, které nedokáží sami zvládnout.

A právě v době probíhající pandemie lidí ohrožených nouzí přibývá, Tříkrálová sbírka na začátku roku 2022 je tak obzvláště významná. Neméně důležitý je i lidský a duchovní rozměr akce – koledníci žehnají příbytek dárce a píší na dveře iniciály tří králů K+M+B, zatímco dárce svým příspěvkem do kasičky koná dobrý skutek. Jde o společnou účast na pomoci druhému.

„Babičky čekají doma na požehnání. Lidé, ve stáří osamocení, kteří už téměř nechodí ven, se každý rok velmi těší na setkání se třemi králi. Na osobní kontakt se těší i rodiny s dětmi, kontakty v době pandemie bylo velmi těžké zachovat a chybí všem,“ připomíná ředitel Diecézní charity Plzeň důležitou rovinu tříkrálového koledování. „Také požehnání domu či bytu je velikou milostí – každý rok jsou otcem biskupem požehnány křídy, požehnání K+B+M+2022 zůstává na daném místě celý rok.“

Charita přizpůsobí osobní koledování epidemiologickým opatřením platným v době konání akce, koledníci například nebudou vstupovat do vnitřních prostor domácností a budou vybaveni respirátory, na chodbách bytových domů bude zachován bezpečný odstup.

Zatím jsou v plánu tradiční zahájení v krajských městech plzeňské diecéze (Plzeňský a Karlovarský kraj), i když v komornějším duchu. V Plzni zahájí Tříkrálovou sbírku v pondělí 3. ledna od 16 hodin biskup Tomáš Holub v katedrále sv. Bartoloměje. Ve stejný den od 10 hodin bude za přítomnosti paní primátorky Andrey Pfeffer Ferklové a hejtmana Petra Kulhánka žehnat koledníkům i emeritní biskup František Radkovský před karlovarským magistrátem. Na společné zahájení se těší i v některých dalších městech, například v Klatovech se koledníci sejdou v neděli 2. ledna ve 13.30 u sochy Panny Marie v zahradě Domova pokojného stáří Naší Paní, kde jim požehná P. Jaroslav Hůlle.

Poslední ročník Tříkrálové sbírky proběhl v souladu s vládními opatřeními jen v omezené míře, bez skutečného koledování. Charita pro ni hledala cestu umisťováním statických kasiček na různá veřejná místa, jako byly neuzavřené obchody, lékárny, kostely či úřady, a také koledou online přes oficiální web www.trikralovasbirka.cz. Dopady opatření z ledna 2021 však Tříkrálová sbírka pocítila zhruba polovičním výtěžkem oproti předcházejícím létům. „A zdroje citelně chybí při nárůstu nákladů na doprovázení lidí v našich službách a narůstá i potřeba přímé pomoci,“ doplňuje Jiří Lodr.

„Nové formy koledování budou zachovány i pro rok 2022, neboť jsou pro část veřejnosti přístupnější a zároveň mohou fungovat i při zhoršení epidemiologické situace. K možnosti podpory formou bankovního převodu jsme přidali i možnost přispět přes QR kód,“ říká koordinátorka z Diecézní charity Plzeň Helena Pachnerová.

Biskup Tomáš Holub zve na Tříkrálovou sbírku

Tříkrálovou sbírku je možné podpořit osobním zapojením
Charita stále hledá malé i velké koledníky a veřejná místa pro umístění statické kasičky. Zájemci, kteří mají chuť koledovat nebo si vzít na starost statickou kasičku v obchodě, úřadě či kostele, se mohou hlásit hlavním koordinátorkám pro plzeňskou diecézi:

·       Heleně Pachnerové na tel. 731 433 015, helena.pachnerova@dchp.charita.cz

·       Evě Karasové na tel. 731 591 852, eva.karasova@dchp.charita.cz.

 Způsobů, jak do Tříkrálové sbírky přispět finančním darem, je už celá řada
Ten tradiční zůstává stále stejný – do zapečetěné a charitním logem označené pokladničky koledujících tří králů. Vedoucí takové kolednické skupinky má vždy průkazku s oprávněním a může svou identitu prokázat občanským průkazem.

V období 1.–16. ledna budou také na veřejných místech, jako jsou lékárny, obchody, úřady či kostely, rozmístěny statické kasičky. Seznam těchto koledních míst v Plzeňském a Karlovarském kraji je průběžně aktualizován na webu Diecézní charity Plzeň (www.dchp.cz).

Bezhotovostním převodem na oficiální účet 66008822/0800 je možné Tříkrálovou sbírku podpořit až do 31. ledna. Variabilní symbol přitom určí charitu, obec či jiné kolednické místo, kam bude pomoc převážně směřována. Také seznam variabilních symbolů pro Plzeňský a Karlovarský kraj lze dohledat na webu diecézní charity. Některá koledující místa zveřejňují také své QR kódy.

Přispět lze i prostřednictvím „online kasičky“ na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz, a to až do 30. dubna 2022. I zde je pomoc cílena do konkrétního místa, vyberete jej zadáním PSČ nebo názvu obce či charity. Na oficiálním webu jsou také k dispozici všechny důležité informace o sbírce a aktuality.

Televizní diváci  se mohou těšit na tradiční Tříkrálový koncert, který uvede Česká televize 9. ledna nového roku od 18 hodin. Vystoupí například Tata Bojs a Petr Bende. Laskaví dárci budou moci zasílat DMS, tedy darovací esemesky, jejichž číslo se bude zobrazovat v průběhu pořadu.

Kde a jak Tříkrálová sbírka pomůže
Od října sepisují koordinátoři v místních charitách a dalších koledujících organizacích záměry, tedy konkretizují, na jakou pomoc bude určený výtěžek vykoledovaný v aktuálním roce. Sepsané záměry využití finančních prostředků, které se při sbírce vyberou, musí být schváleny komisí. Členem komise pro Diecézi plzeňskou, pokrývající přibližně Plzeňský a Karlovarský kraj, je také prezident Diecézní charity Plzeň, emeritní biskup František Radkovský a ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Schválené záměry Tříkrálové sbírky jsou vždy zveřejněny na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti. Jedná se nejčastěji o podporu charitních sociálních služeb. Těmi jsou vedle mnohých jiných například domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy pro matky s dětmi v tísni nebo sociálně terapeutické dílny pro lidi s handicapem. Záměry jsou vypisovány i na pomoc konkrétním lidem – nezřídka potřebným dětem z určité školy na nákup školních pomůcek nebo úhradu školních výletů. Jindy jde o děti s těžkým handicapem, které potřebují speciální rehabilitační léčbu, neplacenou pojišťovnami. Pro Plzeňský a Karlovarský kraj bylo připraveno téměř šest desítek záměrů pomoci pro rok 2022.

„Za veškeré zapojení do organizace a podporu Tříkrálové sbírky, a tím i služeb pomoci lidem, nesmírně děkuji,“ říká Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.

Děkujeme za vaši solidaritu s potřebnými
Diecézní charita Plzeň

(zdroj: TZ DCHP, 29. 12. 2021)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás