Charita

Charita pomohla během Milostivého léta více než dvaceti zadluženým lidem zbavit se exekucí

Publikováno
8. 2. 2022
Charita
Milostivé léto přineslo ve dnech 28. 10. 2021 až 28. 1. 2022 dlužníkům šanci zbavit se své exekuce pouze úhradou její jistiny a jednorázovým poplatkem exekutorovi. Dluh však musel být veřejnoprávní povahy anebo vůči soukromému věřiteli, který se do Milostivého léta dobrovolně zapojil. S dlužníky, kteří měli zájem na zbavení se exekucí, pracovaly také sociální služby Charity v Diecézi plzeňské. Ulehčit lidem nacházejícím se v dluhové pasti se podařilo v jedenadvaceti případech. Významně k tomu přispěl i dar Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

Na pomoci dlužníkům při Milostivém létě vzájemně spolupracovalo několik charitních služeb, konkrétně Terénní krizová služba, Občanská poradna Cheb, Sociální poradna OCH Klatovy a plzeňská Poradna pro cizince. Nejvíce zájemců o oddlužení se našlo v Klatovech, kde vedle klientů poradny projevily zájem i některé klientky Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Celkem uvedené sociální služby pracovaly s 34 zájemci. Bohužel, ne každý, kdo se snažil o oddlužení, splňoval podmínky stanovené ve vypsaných pravidlech této mimořádné příležitosti zavedené v zákoně č. 286/2021 Sb. Potřebnou podporu tak bylo možné poskytnout 21 dlužníkům.

Poradenští pracovníci klientům vysvětlili princip Milostivého léta a společně zvážili, na který z dluhů se zaměří. Klienti jsou totiž často dlužníky u více věřitelů. Museli také předběžně uvážit, zda na úhradu vybrané jistiny s poplatkem budou schopni finančně dosáhnout. Následně byla ve spolupráci s poradenským pracovištěm připravena oficiální „Žádost o sdělení výše jistiny pro využití Milostivého léta“, která se posílá exekutorovi. Klienti se ucházeli o prominutí úroku z prodlení, poplatku z prodlení, nákladů na vymáhání pohledávky, tedy obecně o prominutí „příslušenství“ původní jistiny dluhu. Často žádali u více exekutorských úřadů zároveň. Příslušenství obvykle tvoří i několikanásobně vyšší částku než původní dluh, který odpovídá jistině. A to je důvod, proč je pro zadlužené lidi v podstatě nemožné své dluhy splatit.

Pomoc z daru Nadace Olgy Havlové
Velikou výhodu pro pomoc dlužníkům při Milostivém létě přinesl dar Nadace Olgy Havlové věnovaný Charitě Česká republika. Z něj obdržela Diecézní charita Plzeň 250 tisíc korun na úhradu jistin a jednorázových exekučních poplatků svým klientům, jež by sami na splacení jistiny a povinný poplatek exekutorovi nedosáhli. Část klientů však byla schopna tento základ splatit i sama nebo alespoň z poloviny. Darovaná částka byla v souhrnu uplatněna ve prospěch patnácti zadlužených lidí, jimž ukončení alespoň některé z jejich exekucí přinese důstojnější podmínky pro život.

„Zpočátku nechtěli možnosti oddlužení při Milostivém létě uvěřit. Dlouho žili v dluhové pasti, neuměli si představit, že by oddlužení fungovalo tak snadno. Měli velkou radost, že jim někdo uhradí jistinu,“ vzpomíná Klára Bínová ze Sociální poradny Klatovy na reakce klientů, s nimiž na oddlužení pracovala. Zhruba polovinu z nich tvořily matky samoživitelky pečující o dítě. Zájem projevili ale také mladí jednotlivci nebo senioři a lidé v invalidním důchodu.

Díky Milostivému létu se zcela podařilo oddlužit čtyři klientky, u dalších nebylo úplné oddlužení možné. Důvodem byl souběh několika dluhů, z nichž některé mají u soukromých věřitelů, kteří nejsou do Milostivého léta zapojeni. Některé dluhy byly dokonce prodány soukromým věřitelům do daňových rájů v zahraničních exotických destinacích.

Milostivým létem by pomoc státu exekučně stíhaným končit neměla
Milostivé léto bylo krokem dobrým směrem, přesto neřeší všechny časté a velké problémy, s nimiž se lidé ve vícečetných exekucích musejí vypořádávat. Poradenští pracovníci se například shodují v tom, že by délka Milostivého léta měla být podstatně delší na to, aby se informace dostaly opravdu ke všem potenciálním klientům. Musíme také brát v potaz, že řada lidí nacházejících se dlouhodobě v exekucích bude se snahou o oddlužení váhat. Velkou překážkou je, že obvykle nemají ani na splacení jistiny a jednorázového poplatku. Dalším problémem může být množství exekucí vedené proti jednomu dlužníkovi – pokud má větší dluh vůči soukromému věřiteli, splacení veřejnoprávního dluhu mu tolik nepomůže. Vhodným doplněním Milostivého léta by byla například možnost splácet exekuce daňové nebo rozložení splátek dlužné jistiny do splátkového kalendáře. Velmi vítaná je zpráva o shodě vládní koalice na opakování Milostivého léta na podzim tohoto roku.

Příběh s dobrým koncem – paní S.
Paní S. se o Sociální poradně dozvěděla od spolubydlící na ubytovně. Při první návštěvě nevěděla, s čím vším jí můžeme být nápomocni. Ze začátku žádala vždy pouze potravinovou a materiální pomoc. Až po navázání důvěry se paní S. svěřila se svým silným životním příběhem.

Narodila se a vyrůstala na Slovensku. Díky mamince, která pracovala jako zdravotní sestra v ozdravovně pro vojáky, se paní S. seznámila s prvním manželem a odešla s ním do Čech. Bydleli v rodinném domě v severních Čechách. Po svatbě se jim narodil syn. Manžel pracoval jako dělník a občas se rád napil. Vyzvedával syna z družiny, ale jednoho dne s ním už domů nedojel. Zavinil nepozorností pod vlivem alkoholu dopravní nehodu, při které devítiletý syn zemřel. Paní S. se v okamžiku zbořil celý svět. Skončila na psychiatrii pod silnými antidepresivy. Poté začala ve velké míře konzumovat alkohol, následně podstoupila protialkoholní léčení. S manželem se rozvedla a odešla za prací do Plzeňského kraje. Práce jí nevyšla a ocitla se bez přístřeší a financí. Rok žila na ulici. Přes terénní pracovnice se jí podařilo najít zaměstnání s ubytováním na Domažlicku. Pracovala v místním JZD. Zde poznala svého současného přítele, se kterým odešla na Klatovsko. Zpočátku bydleli na ubytovně a spojenými silami se jim podařilo našetřit na nájemní byt, kde bydlí doposud. Paní S. je nyní ve starobním důchodu a pořídila si kočičku, kterou má místo vnoučat, jak sama říká.

V době, kdy žila na ulici, jí vznikl dluh za jízdu „na černo“. Exekuci se snažila po malých částkách splácet, ale dluh se stále navyšoval o úrok z prodlení. Jak sama říká: „Byl to běh na dlouhou trať bez vidiny konce.“ Paní S. žila ve strachu, kdy se objeví exekutor s „nálepkami“. Naštěstí k tomu nikdy nedošlo, jejich společný kontakt probíhal telefonicky přes pracovnici exekutorského úřadu. V rámci Milostivého léta jsme s paní S. sepsali žádost o vyčíslení jistiny a správního poplatku. Paní S. by nezvládla z důchodu uhradit výši jistiny a poplatek v jedné splátce, proto jsme společně podali žádost o finanční pomoc z prostředků Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Ta jí byla schválena a jistina s poplatkem paní S. uhrazena. Díky institutu Milostivého léta se paní S. stala bezdlužnou a může si v klidu bez obav užívat zaslouženého důchodu.

Příklad pomoci poskytla Sociální poradna Oblastní charity Klatovy

(zdroj: Tisková zpráva Diesézní charity Plzeň, 8. února 2022)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás