Charita

Startuje druhý ročník velikonoční sbírky Daránek dětem

Publikováno
13. 4. 2022
Charita
Narodil se z darů, které pomáhají dětem. Říkáme mu Daránek –chundelatý beránek, který se zjevuje ve sváteční velikonoční době. K těm nejmenším, bezbranným a nejpotřebnějším přispěchá vždy, když ho potřebují. Daránkovi záleží na tom, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Je darem, který pomáhá, symbolem jara lidského života, nevinného a bezbranného dětství i nadějí na nový začátek. Přináší totiž dětem to, co opravdu potřebují – bezpečí domova, potřebnou péči i rovné šance na startu do života, protože dobře rozumí jejich potřebám.

Cílem sbírky Daránek dětem je získat peníze pro zařízení, služby a projekty, které pomáhají dětem v nouzi. Jde nejen o charitní azylové domy či nízkoprahová centra, ale též o podporu aktivit pro děti a mládež i o podporu naší snahy ochránit práva a zájmy dětí.

„Pomoc dětem a sociálně slabým rodinám s dětmi je pro Charitu Česká republika jedním z nejdůležitějších úkolů. Jde o dlouhodobou investici, která se samozřejmě bohatě vrací. Četné průzkumy ukazují smutný fakt, že je chudoba dědičná, a právě síť Charit po celém Česku pomáhá zabránit sociálnímu vyloučení dětí z rodin ohrožených chudobou,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. 

Nedostupnost bydlení, ztráta zaměstnání rodičů, zadluženost a nemožnost pořídit základní potřeby včetně jídla, to vše ohrožuje děti a jejich úspěšný start do života. S Daránkovou pomocí tak děti získávají novou šanci, protože podpora odborníků z Charity umožňuje rodičům i jejich dětem žít důstojněji.

„Po celé ČR provozuje Charita nízkoprahová centra i azylové domy a pomáhá rodičům řešit jejich nepříznivou sociální situaci; charitní zaměstnanci pomáhají dětem s učením, s pořizováním školních pomůcek, se smysluplným trávením volného času či s péčí o děti hendikepované. V této pohnuté době se věnujeme i dětem, které se svými maminkami či prarodiči uprchly před válkou, a pomáháme jim začlenit se do běžného života, najít si kamarády i zapomenout na hrůzy, které bohužel mnohdy prožily. Proto jsme rádi za každou podporu této naší dlouhodobé a konkrétně cílené snahy a ze srdce děkujeme všem, kteří naši sbírku Daránek dětem podpoří,“ doplňuje Lukáš Curylo.

Charita stojí vždy na straně rodin s dětmi v tíživé situaci, obětí domácího násilí i mládeže ve vyloučených lokalitách. Organizujeme pomoc, informujeme a jsme tam, kde je potřeba.

Azylové domy pro rodiče s dětmi, kteří se ocitli v sociální tísni, poskytují na určitý čas bezpečí a střechu nad hlavou. Odborný personál v nich je jim nápomocen při řešení každodenních samozřejmostí – při vaření, nákupech, při hledání práce či nového bydlení.

Naše nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určena dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit kroužky. Dětem v centrech jsou k dispozici odborníci, kteří jsou jim nápomocni v řešení svízelných situací; jde například o školní šikanu, domácí násilí, potíže se školní docházkou a podobně.

Naši kolegové ze sociálně aktivizačních služeb pracují v terénu s rodinami v nouzi. Kromě odborného poradenství při zvládání složité sociální situace takových rodin s dětmi jim mohou poskytnout i potravinovou pomoc.

Ve spolupráci se zákonodárci prosazuje Charita Česká republika legislativní úpravy v problematice oddlužení a při reformě exekucí. Zvláštní důraz klademe na úplný zákaz zadlužování dětí.

Všem těmto našim snahám přichází na pomoc Daránek, jehož pohlazení působí hojivě, láskyplně a blahodárně. Pomozte nám proto vyslat Daránkovo poselství do světa a připojte se k velikonoční vlně dobrých skutků. Výsledek sbírky opět pomůže těm nejzranitelnějším mezi námi po celé republice tak, jako pomohlo téměř půl milionu korun ze sbírky loňské.

Do sbírky Daránek dětem lze přispět na účet 44665522/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 9119. Přispět lze také QR platbou či online na www.daranek.cz.

Sbírka potrvá od 11. dubna do 22. května 2022. Výtěžek z ní bude rozdělen do regionů po celém Česku. Zaleží pak na úvaze příslušné Charity, jakým způsobem vyjde dětským přáním vstříc. 

Jak Daránek pomáhá, to zjistíte v příbězích ZDE.

Charita Česká republika je největší nestátní poskytovatel zdravotních i sociálních služeb v České republice. Ročně poskytuje pomoc zhruba 180 tisícům lidí, zajišťuje zhruba třetinu domácí zdravotní péče a pětinu sociálních služeb v České republice. Charita provozuje azylové domy pro matky a otce s dětmi v tísni (42 zařízení, 3 446 uživatelů, 1 052 rodin, kapacita 1 489), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (69 zařízení, 6385 uživatelů) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (57 zařízení, 3655 uživatelů); jde o údaje za rok 2020.

(Zdroj: Tisková zpráva Charity ČR, 11. dubna 2022)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás