Charita

Charita podává ruce uprchlíkům v Plzeňském a Karlovarském kraji: tuny potravin, tisíce kusů oblečení a stovky hodin tlumočení

Publikováno
29. 4. 2022
Charita
Charity v Diecézi plzeňské stojí od začátku invaze na Ukrajině po boku ukrajinských občanů prchajících před válečným konfliktem. Většinou jde o matky s dětmi. Charity na území Plzeňského a Karlovarského kraje vyhlásily ihned po příchodu běženců vlastní materiální sbírky, anebo se na nich podílely v rámci spolupráce s městy nebo jinými organizacemi. Do dnešních dnů tak vydaly lidem hledajícím u nás azyl téměř 80 tun potravin a hygienických potřeb. Způsobů, jak Charita těmto lidem pomáhá, je však mnohem více.

Humanitární pomoc
V celé Diecézi plzeňské, rozkládající se na území Plzeňského a Karlovarského kraje, bylo charitami dosud vydáno na 8 300 balíčků potravinové pomoci doplněných základními hygienickými potřebami. Nadto příchozí obdrželi také lahve s vodou a rodinám s malými dětmi byly vydávány pleny. Alespoň jednou nebo opakovaně bylo podpořeno více než 3 500 ukrajinských rodin. Nově příchozím, zejména v průběhu března, byly vydávány také spací pytle a deky – předáno jich bylo 2 250 kusů. Významná je také pomoc s ošacením, řada uprchlíků přišla jen s tím, co měli na sobě a v příručním zavazadle. Charita v plzeňské diecézi již uskutečnila téměř 23 000 tisíc výdejů různého oblečení. Předáno bylo i více než 100 dětských kočárků a 500 ukrajinským dětem byly Charitou poskytnuty školní potřeby.

V prvních týdnech byla okamžitá humanitární pomoc Diecézní charity Plzeň distribuována také do dlouhých front uprchlíků přicházejících na Oddělení azylové a migrační politiky MV v Plzni (OAMP), do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) Plzeňského kraje  a do nouzových ubytoven. Farní charita Karlovy Vary se vedle realizace vlastní humanitární sbírky významně podílela na zřízení krajského Centrálního humanitárního skladu v Karlových Varech – Staré Roli.

Uvedený objem humanitární pomoci by nebyl možný bez asi 130 dobrovolníků, kteří Charitě dosud pomáhali. Poměrně často se jedná o Ukrajince nebo i Rusy pobývající na našem území dlouhodobě a jejich nedocenitelnou úlohou je znalost jazyka uprchlíků. V součtu obou krajů bylo vykázáno už bezmála 2 500 hodin tlumočení během charitní pomoci.

Charita po celou dobu pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny vydává potravinovou a materiální pomoc i svým stávajícím klientům, jako jsou matky samoživitelky, rodiny ohrožené sociálním vyloučením, opuštění senioři, nezaměstnaní lidé se zdravotními problémy nebo lidé bez domova.

Poradenství a psychosociální pomoc
Psychosociální pomoc lidem traumatizovaným válečným konfliktem nebo náročnými podmínkami cesty z Ukrajiny poskytovala Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň, a to zejména v březnových týdnech, kdy byl nápor nově příchozích největší. Dělo se tak zprvu v odbavovacích frontách na OAMPu a posléze také na KACPU Plzeňského kraje. Tato charitní služba spolu se svými dobrovolníky distribuovala občanům Ukrajiny také okamžitou humanitární pomoc, jako byly zejména nápoje nebo balené potraviny.

S orientací příchozích uprchlíků na OAMPu pomohla plzeňská Poradna pro cizince, jejíž pracovnice společně s tlumočníky a dobrovolníky procházeli vzniklé fronty a předávali lidem základní informace k podmínkám pobytu na našem území. Součástí jejich asistence je i pomoc při vyřizování víz. Charitní pracovnice zde také zřídily dětský koutek k ukrácení času unavených dětí. Asistenční pomoc na OAMPu je standardní součástí agendy Poradny pro cizince. Vedle toho poradna poskytuje komplexní služby na svém pracovišti. Vedle pobytových náležitostí pomáhají pracovnice poradny Ukrajincům řešit otázky pracovněprávní, napomáhají při umisťování dětí do školek a škol, adaptačních skupin nebo se zajištěním lékařské péče. Zprostředkovávají i ubytování, zajistily ho dosud pro 200 ukrajinských rodin. Objevují se už také případy, kdy rodina požádá o pomoc s administrativou týkající se vycestování zpět do vlasti. S poradnou dosud  podle potřeby spolupracovalo okolo 20 tlumočníků z ukrajinštiny a ruštiny. Pracovnice poradny pomáhají i cizincům z dalších zemí, jejichž počty se navyšovaly ještě před krizí na Ukrajině.

Další asistenci občanům Ukrajiny na úřadech poskytovala ve větší míře také Oblastní charita Rokycany. V Plzeňském i Karlovarském kraji má Charita další poradny, kam se mohou ukrajinští uprchlíci obracet pro odbornou pomoc. V Chebu například funguje Občanská poradna Diecézní charity Plzeň, která disponuje širším zázemím humanitární a krizové pomoci. Komplexní systém podpory nabízí také Oblastní charita Klatovy se svou Sociální poradnou. Klatovská charita se také významně podílela na zřízení a chodu městského Informačního centra pomoci lidem z Ukrajiny, jímž prošlo asi 260 osob.

Lidem, kteří těžko shánějí zaměstnání, slouží plzeňské Job centrum, provozované Diecézní charitou Plzeň. Job centrum pomůže například s přípravou profesního životopisu nebo hledáním vhodné pracovní pozice. Nyní pomáhá také uprchlíkům. Od začátku března jej navštívilo na 60 občanů Ukrajiny.

Kurzy češtiny
Znalost českého jazyka je důležitým předpokladem pro začlenění válečných uprchlíků do české společnosti, do jejího pracovního trhu a vzdělávacího systému. V Plzni kurzy češtiny pro cizince tradičně pořádá charitní Poradna pro cizince. Výuku v současnosti zajišťuje pro 180 cizinců. Charita realizuje 11 kurzů v rámci projektu města Plzně „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022“, finančně podporovaného Ministerstvem vnitra ČR. Poptávka ze strany cizinců je aktuálně větší než kapacity 11 kurzů, poradna proto hledá další cesty, jak zajistit jejich rozšíření. Navíc byl zatím spuštěn intenzivní kurz určený cizincům-středoškolákům připravujícím se na vysoké školy, financovaný z prostředků soukromého dárce. Kurzy českého jazyka pořádá také Oblastní charita Klatovy ve svém novém komunitním centru Dotek, dochází sem asi 45 Ukrajinců.

Poděkování
Zajištění rozsáhlé humanitární pomoci a další individuální pomoci lidem, kteří museli odejít ze svých domovů, by nebylo možné bez obrovské solidarity, kterou česká společnost projevila. Děkujeme jednotlivým dárcům potravin, hygienických potřeb, kočárků a potřeb do domácnosti, děkujeme starostům za konání obecních sbírek a všem samosprávám podílejícím se s Charitou na organizaci pomoci, děkujeme Plzeňskému kraji za mimořádnou finanční podporu potravinové pomoci, potravinovým bankám za úzkou a vstřícnou spolupráci, děkujeme firmám a různým dalším organizacím a institucím, které přivezly automobily naplněné potravinami a drogerií. Děkujeme všem za finanční dary, jež věnovali na transparentní účet Diecézní charity Plzeň č. 277850809/0300 pod VS 242 a heslem Ukrajina, ať už zde figurují jako osoby fyzické, nebo právnické. Nedocenitelné DÍKY patří 130 dobrovolníkům, kteří Charitě na území plzeňské diecéze pomáhali nebo stále pomáhají.

(Tisková zpráva Diecézní charity Plzeň, 28. dubna)

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás