Novým generálním vikářem plzeňské diecéze bude P. Petr Hruška

Publikováno
17. 5. 2022
Biskup Tomáš Holub jmenuje k 1. červnu 2022 generálním vikářem Diecéze plzeňské P. Petra Hrušku, dosavadního faráře v Chebu a okrskového vikáře Chebského vikariátu. Během letních měsíců dojde k předání úřadu od současného výkonného ředitele kurie Jakuba Holíka. Další s tím spojené personální změny budou zveřejněny po dalším rozhodnutí.

„Na konci týdne, který jsem od Tomáše dostal na rozmyšlenou, se jako nedělní evangelium četl příběh o rozhovoru Ježíše se Šimonem Petrem z Jan 21. Novým způsobem v něm pro mě ožilo Ježíšovo slovo: ‚Až budeš starší, jiný tě přepáše a povede, kam nechceš…‘ Nějak pak už Tomášovu prosbu nešlo odmítnout. Ale ve své nezkušenosti v mnoha oblastech spojených s touto rolí prosím všechny o podporu a trpělivost na společné cestě.“
Petr Hruška, farář Řk farnosti Cheb

„Generální vikář je mým nejbližším spolupracovníkem. Je nezbytné, aby to byl člověk organizačně schopný a odolný vůči zátěži, která s touto funkcí souvisí. P. Petr Hruška obě tato kritéria splňuje a k tomu přidává téměř třicetiletou pastorační zkušenost z diecéze a osobní poctivost. Jsem velice rád, že mou nabídku funkce generálního vikáře přijal a těším se na spolupráci.“
Tomáš Holub, biskup plzeňský

Představujeme nového generálního vikáře

P. Petr Hruška, Ph.D., pochází z Plzně, z rodiny Luboše a Ludmily Hruškových. Ve svém dospívání spolu s bratrem Michalem a sestrou Janou zblízka přihlížel vzniku plzeňské Meditační zahrady, kterou založil jeho otec, politický vězeň komunistického režimu. Za své první samostatné křesťanské krůčky vděčí někdejšímu plzeňskému kaplanovi P. Václavu Chroustovi a za hlubší uvedení do křesťanství pak především P. Aleši Opatrnému. 

Po vystřídání několika zaměstnání (technik Českých drah, topič v mateřské školce, sanitář ve fakultní nemocnici) a absolvování dvouleté vojenské služby nastoupil v r. 1988 nejprve do litoměřického, později pak do pražského semináře. Po své jáhenské ordinaci v r. 1994 a po kněžské ordinaci v r. 1995 působil jako člen společné duchovní správy v Klatovech, následujících pět let pak jako administrátor farnosti Chodov, kde spolu s dalšími zakládal romský klub Khamoro.

Od r. 2001 do r. 2004 postgraduálně studoval pastorační vedení a spiritualitu v irském Dublinu. Svá studia zakončil v roce 2009 na KTF UK v Praze obhajobou dizertační práce na téma pastoračních rad. Dnes již 18. rokem působí v Římskokatolické farnosti Cheb. Nejprve společně s Petrem Bauchnerem, posledních 12 let pak samostatně jako farář. Spolu s dalšími přáteli v Chebu založil mobilní Hospic Sv. Jiří. 

Pro svoji osobní spiritualitu rád čerpá z ignaciánských, karmelitánských a františkánských pramenů. Pro pastorační službu vidí jako zásadní inspirace z Laudato si‘ a Fratelli tutti papeže Františka a z právě probíhajícího synodálního procesu v církvi. Leží mu na srdci diakonický, synodální, ekumenický, ekologický a spirituální rozměr pastorace. Energii a podporu čerpá, dle svých slov, ze služby ve farnosti, z kontemplace a od přátel. Nejraději relaxuje při pobíhání po lese, jízdě na kole, chození po horách a lovení kešek.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás