Personální změny v diecézi

Publikováno
8. 5. 2022
Plánované personální změny v plzeňské diecézi v následujících měsících.

Plánované personální změny v plzeňské diecézi k 1.7. 2022

P. Bystrík Feranec, administrátor farnosti Chodov a farní vikář farnosti Kraslice, bude ustanoven administrátorem farnosti Kraslice a administrátorem excurrendo farnosti Chodov.

Mons. Peter Fořt, farář farnosti Kraslice a okrskový vikář vikariátu Sokolov, bude ustanoven výpomocným duchovním farnosti Kraslice a farnosti Chodov. Ustanovení okrskovým vikářem zůstává v platnosti.

P. Martin Duchoslav, kněz pražské arcidiecéze, pověřen k udílení svátosti smíření a pastoračnímu působení ve farnosti Bor u Tachova, odchází na vlastní žádost do Arcidiecéze pražské.

P. Rudolf Zbožínek, kněz brněnské diecéze bydlící ve farnosti Teplá – klášter, bude pověřen pastorační výpomocí ve farnosti Bor u Tachova.


Plánované personální změny v plzeňské diecézi k 1.8. 2022

P. Antoni Wasil, administrátor farnosti Aš, odchází na vlastní žádost do Diecéze litoměřické, kde bude inkardinován.

P. Richard Polák, člen společné duchovní správy farnosti Kralovice, moderátor společné duchovní správy farnosti Lubenec a administrátor excurrendo in rebus spiritualibus ve farnosti Jesenice, bude ustanoven administrátorem farnosti Aš.

P. Timothy Terna Asongu, výpomocný duchovní ve farnosti Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje, bude ustanoven farním vikářem farnosti Aš.

P. Pavel Fořt, farní vikář farnosti Karlovy Vary – Rybáře a farnosti Stanovice, bude ustanoven členem společné duchovní správy farnosti Kralovice, moderátorem společné duchovní správy farnosti Lubenec a administrátorem excurrendo in rebus spiritualibus farnosti Jesenice.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás