Církevní školy

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň oslavila „trojvýročí“

Publikováno
14. 6. 2022
Církevní školství
Jediná mateřská škola zřizovaná Biskupstvím plzeňským měla v sobotu 4. června možnost oslavit hned tři výročí na dlouho plánované slavnosti na Ranči u Šídlováku v Plzni.

V roce 1992 dostala paní učitelka Ilona Tomanová, za podpory své paní ředitelky Mgr. Ivany Bartošové, odvahu otevřít na 90. MŠ v Západní ulici v Plzni alternativní křesťanskou třídu pro děti z věřících rodin. Přestože tyto dámy nejprve s napětím očekávaly, zda bude o třídu vůbec zájem, záhy zjistily, že jejich nadšení se shledalo s velkým úspěchem. Po devatenácti letech působení této třídy však došlo k jejímu zrušení, ale jak víme, Pán Bůh náročné situace obrací v dobré, a tak to bylo i tehdy.

Paní učitelka Tomanová dostala odvahu podruhé a za podpory pana biskupa Františka Radkovského, nadšených rodičů, kolegyně Dáši Etzlerové, budoucí kolegyně a jedné z maminek Petry Topolčany se jí podařilo otevřít jednotřídní mateřskou školu pro 24 dětí ve Žlutické ulici, kde byl provoz zahájen 1. září 2011.

Samostatná církevní mateřská škola, jež zajišťuje kvalitní předškolní vzdělávání, od počátku funguje v ekumenickém duchu, stojí pevně na křesťanských základech, které ctí a žijí zejména zaměstnanci, aby tak mohli tyto hodnoty předávat svým malým svěřencům. Každodenní život víry v Boha je prožíván díky pravidelným rituálům, postojům a konkrétním činnostem. Na výuku křesťanské výchovy docházejí do školky zástupci z různých křesťanských církví s rozmanitými aktivitami, díky nimž seznamují děti s biblickými příběhy. MŠkB svým přístupem oslovuje i děti z tzv. nevěřících rodin, tedy rodiče, kteří pro své ratolesti chtějí specifický přístup vycházející z křesťanských hodnot.

V září 2017 byl ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni zahájen provoz borské pobočky v budově vysokoškolské koleje v Baarově ulici, kde byly otevřeny dvě třídy. Jedna křesťanská a druhá humanitní pro děti zaměstnanců ZČU, celkem pro 38 dětí. Protože školka získala dobré jméno i na půdě ZČU, došlo v říjnu 2020 k rozšíření borské pobočky o další humanitní třídu. Na Borech je nyní prostor pro 62 úžasných dětí, na celé mateřince je tedy v současné době úctyhodných, plně obsazených 86 míst. MŠkB je též otevřena zdravé integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jež nacházejí pro svůj vývoj a vzdělávání vlídné prostředí, ale také poskytují svým kamarádům možnost vidět, vnímat a společně žít jinakost, která je pro všechny velmi obohacující. To vše probíhá pod láskyplným vedením pedagogů a v oddané péči provozních zaměstnanců. Velký důraz je kladen na úctu a lásku k sobě i druhým, otevřenou komunikaci a podporu rozvoje zdravé osobnosti v souladu s morálními hodnotami. Dalším smělým záměrem mateřinky do budoucna, na základě zájmu rodičů, kteří vnímají otevřenost školky, je touha otevřít speciální třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tak uvidíme, jaký má Pán Bůh plán.

Tolik z historie a vysvětlení, proč oslava „trojvýročí“. Nejdůležitějším z daného trojlístku je 10. výročí založení Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, které bylo z důvodu covidové doby posunuto, dalším pak 30. výročí otevření křesťanské třídy na 90. MŠ a posledním 5. výročí otevření borské pobočky ve spolupráci se ZČU Plzeň. Slavnost proběhla na Ranči u Šídlováku s rozmanitým programem a byla zahájena požehnáním pana biskupa Tomáše Holuba. Byla pojata jako oslava Boží přízně a dětí, které v naší mateřince hrají hlavní roli a bez nichž by školka zkrátka nebyla. Děti se svými blízkými mohly zhlédnout divadelní představení, představení pohádkového kouzelníka Artina, Bublinovou show, zatančit si a zazpívat, plnit úkoly na stopovačce s odměnou, vyrobit si něco pěkného, zúčastnit se tomboly, povozit se na koníkovi, nechat si zajímavě pomalovat obličej a posilnit se v kiosku s občerstvením. Vyvrcholením byla dražba obrázku, který společně vytvořily děti pro svoji imobilní kamarádku Danielku ze třídy Oveček, která potřebuje svůj první speciálně upravený invalidní vozík. Díky Boží milosti a otevřenému srdci zúčastněných, byl obraz vydražen za 25.000 Kč a peníze putují na transparentní Danielčin účet, kam štědří dárci mohou přispívat i nadále jakoukoliv částkou. Tuto velkou oslavu, které předcházely velmi složité a důkladné přípravy si tak užily nejen děti, ale i zaměstnankyně MŠkB, které mohly v sobotu večer usínat s pocitem naplnění a dobře odvedené práce.

Během spousty let měla MŠkB možnost vzdělávat a doprovázet velké množství dětí. Některé dokonce již dospěly a přivádějí nyní do školky své děti. Díky Božímu požehnání MŠkB píše již dlouhý příběh, který má různé zápletky, dobrodružný děj a zcela jistě nádhernou budoucnost, na kterou se všichni těšíme a zveme každého, kdo má srdce dítěte, aby ji psal spolu s námi. Propojení s naší mateřinkou může každý prožívat jinak, určitě ve skrytu na modlitbách, svojí účastí či podporou nebo tím, že nám do péče svěří to nejcennější, své dítě.

Bc. Petra Mayerová, ředitelka MŠkB

Foto: Archiv MŠkB

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás