Personální změny v plzeňské diecézi k 1. 9. 2022

Publikováno
12. 6. 2022
Po uzavření procesu konzultací se všemi dotčenými kněžími i s pastoračními radami v Dýšině, Rokycanech a Chebu informujeme o personálních změnách v diecézi plánovaných v souvislosti se jmenováním P. Petra Hrušky generálním vikářem Diecéze plzeňské.

Plánované personální změny v plzeňské diecézi k 1. 9. 2022

  • P. Petru Hruškovi, generálnímu vikáři plzeňské diecéze, bude k 1. 9. 2022 ukončeno pověření ke službě faráře farnosti Cheb a administrátora in rebus materialibus farnosti Skalná.
  • P. Libor Buček, doposud administrátor farnosti Dýšina, bude k 1. 9. 2022 ustanoven administrátorem farnosti Cheb.
  • P. Cyril František Molnár, OP bude od 1. 9. po domluvě s řeholním představeným pověřen službou nemocničního kaplana v Hospici sv. Lazara v Plzni.
  • P. Tomáš Kadlec, doposud farní vikář farnosti Rokycany, bude k 1. 9. 2022 ustanoven administrátorem farnosti Dýšina s pastorační a metodickou podporou P. Pavla Petrašovského, faráře farnosti Plzeň u katedrály Sv. Bartoloměje; ustanovení ke službě nemocničního kaplana v Rokycanské nemocnici zůstává v platnosti. Jméno nového farního vikáře farnosti Rokycany bude zveřejněno po dokončení jednání během letních měsíců.
  • P. Pavel Frývaldský, vyučující na KTF UK Praha, bude k 1. 9. 2022 navíc ustanoven výpomocným duchovním farnosti Rokycany; jeho pověření k vyučování na KTF UK Praha zůstává v platnosti.
  • Pan Jaromír Slezák, pastorační asistent farnosti Skalná, bude k 1. 9. 2022 navíc ustanoven administrátorem in rebus materialibus ve farnosti Skalná.
  • Ustanovení P. Jaroslava Šaška, administrátora in rebus spiritualibus farnosti Skalná a vězeňského kaplana ve věznici Kynšperk nad Ohří, zůstávají v platnosti.
  • P. Petr Hruška, generální vikář plzeňské diecéze, bude k 1. 9. 2022 navíc ustanoven rektorem kaple sv. Maximiliána Kolbe v Meditační zahradě v Plzni a duchovním rádcem soukromého sdružení křesťanů Komunita Noe; jeho ustanovení spirituálem trvalých jáhnů trvá.

Všem děkujeme za porozumění, vstřícnost a odvahu ke společné cestě a přejeme, aby i tyto nečekané změny otevřely jak dotyčným pastýřům, tak dotčeným farnostem, nové prostory pro Boží požehnání. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás