Charita

Asistenční služby Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň jsou letos obzvlášť důležité

Publikováno
30. 9. 2022
Charita
Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň odvádí od konce února velký kus práce při pomoci uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny. Poskytuje jim sociálně právní poradenství, zajišťuje tlumočení a doprovody na úřadech či v ordinacích lékařů. Pracovnice poradny běžencům pomáhají s orientací v dalších sociálních službách a institucích, hledají pro ně dlouhodobé ubytování, možnosti lékařské péče, pomáhají s umisťováním jejich dětí do školek a škol. Poradna také organizuje velké množství jazykových kurzů českého jazyka a dalších integračních aktivit. Nadto všechno poskytují sociální pracovnice poradny ještě asistenční služby při vyřizovaní pobytových záležitostí nejen ukrajinským občanům na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Plzni.

I v letošním roce pokračuje úspěšný projekt poskytování asistenčních služeb cizincům přímo na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky (OAMP). Asistenci poskytuje tým složený ze sociálního pracovníka a tlumočníka z Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň. V rámci projektu je cizincům převážně poskytováno tlumočení na přepážkách, pomoc s vyplňováním formulářů, poradenství v pobytových otázkách či případné sepsání dokumentů potřebných pro úspěšné řízení o žádostech.

Pracovnice Poradny pro cizince jsou připraveny pružně reagovat na aktuální vývoj situace a svoji činnost přizpůsobit momentálním potřebám. V předchozích dvou letech se jednalo hlavně o poskytování informací a pomoc s dodržováním epidemiologických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 v prostorách OAMP. Bohužel i tento rok si situace vyžádala zásadní změnu ve fungování úřadu i poskytování asistenčních služeb.

Po vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny čelil Odbor azylové a migrační politiky obrovskému náporu běženců. Přestože úřad výrazně omezil veškerou ostatní agendu, aby nápor lépe zvládl, tvořily se před budovou dlouhé fronty. Sociální pracovnice a tlumočníci z Poradny pro cizince docházeli v prvních týdnech po vypuknutí války na pracoviště OAMP v rozsahu nad rámec projektu, aby pomohli nejen úředníkům, ale hlavně lidem prchajícím před válkou. Charita zajistila a koordinovala dobrovolníky mluvící ukrajinským jazykem, pomáhala lidem vyplňovat žádosti o pobyt ještě před vstupem do budovy, aby se proces na přepážkách urychlil. Pro děti byl zřízen přímo v budově OAMP dětský koutek, kde si mohly v teple hrát pod dozorem dobrovolníka s pedagogickým či zdravotním vzděláním. V chladných dnech rozdávali pracovníci Charity žadatelům o pobyt ve frontě deky, poskytovali poradenství a informovali o dostupných sociálních službách a organizacích, zejména o možnosti využít bezplatnou psychologickou pomoc. Ve spolupráci s Terénní krizovou službou Diecézní charity Plzeň bylo lidem uvnitř budovy zajištěno občerstvení.

„Běženci kladně hodnotili rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, velmi ocenili, že mohou komunikovat v rodném jazyce, lidský přístup sociálních pracovníků, tlumočníků i dobrovolníků,“ uvádí Hana Kozlová z Poradny pro cizince. „Někteří se vyjádřili, že po dlouhé a strastiplné cestě pocítili po setkání s pracovníky Charity poprvé úlevu, jelikož jim bylo vysvětleno, jak mohou postupovat, jaká pomoc a kde jim může být poskytnuta, a tak získali představu o tom, co bude dál,“ dodává.

Potřebnost odborné a zároveň pružné pomoci Charity na OAMPu se tedy i v tomto roce osvědčila a Charita je připravena zde pomáhat jak v obdobích relativního klidu, tak při dalších krizových situacích a výzvách, které může přinést budoucnost.

Projekt Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VIII. je financován Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotace na integraci cizinců a statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Hana Kozlová a Petr Šimek

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás